Det allrast mittligastest partietestestest

Vi är ett mittenparti. Vi har ena benet i en förstående patossörja för den expanderande mänskligheten. Vi har andra benet i en progressiv teknokratisk politik där maskiner och genetik ska göra oss kvitt det första benet. På så sätt placerar vi oss varken till vänster eller höger på den politiska skalan. Istället för vi en tidsenlig mittenpolitik i en värld där alla partier är mittenpartier.

Moderaterna, som en gång var det högraste av högerpartier, är idag ett av de mittligaste partierna någonsin. Från att ha stått för stockkonservatism, rösträttsmotstånd, apartheidförespråkande och SJ-chefer, så har själva ordet moderat återfått sin gamla betydelse måttfull och används allt oftare* i vanliga medier för att beskriva mera liberala rörelser.

Även Sverigedemokraterna har enligt travestitankesmedjan Timbro* antagit en tydlig mittenprofil. I valet 2006 klassade sig nämligen 42 procent av Sverigedemokraternas väljare som höger och 12 procent som vänster. Alltså precis i mitten på en skala från 0 till 54 där man räknar 42 baklänges. Det kallas matematik och är ett universellt språk som förstås av alla och brukar skickas ut med kapslar i rymden för att kommunicera med utomjordingar, och för att Timbrodebattörer inte ska komma åt det.

Det nya mittenpartiet är Robotpartiet. Vi klyver mitten som Ernest Rutherford klöv atomer (och fortfarande gör i det oändliga antalet universom där han inte har slutat). Vi är allrast mestast lagomast för alla. Robotpartiet gillar inte dig, men du gillar oss. Med Robotpartiets superpragmatiska diplomatpolik gör vi mittligheten alldeles, alldeles lagommöjligt.

* Trend ej bekräftad. Tills vi fått en grundlig textanalys från Umeå universitet begagnar vi oss av beprövad anekdotisk bevisföring som fungerar exemplariskt i politisk retorik, om än inte i några som helst andra sammanhang.

* Poes förlängda lag säger att det är omöjligt att att skilja en Timbrodebattör från en religiös fundamentalist. Poes interpolerade lag säger att Timbro och religiösa fundamentalister ensamma har tillintetgjort 70-talisternas möjligheter att vara ironiska. Poes tilläggsparagraf säger att Timbro har gjort sig skyldiga till förföljelse och folkmord på ironiska 70-talister. En skrämmande stor majoritet anser att det ligger på Timbros pluskonto.

Integritetens brott mot mänskligheten

Integritet är ett begrepp som hör hemma på 1900-talet, på den tiden då all science fiction var censurhukande, kryptisk, polsk regimkritik och folk trodde på en bättre värld. Sovjet föll, IB-affären avklarades, Rupert Murdocks privatspanande tidning News of the World har varit nerlagd länge, och alla förstår att inget integritetskränkande någonsin kan hända i vår nya värld igen.

Sluta tjata om den integritet ni inte längre behöver!

Polisen vill hämta ut en 15 minuter lång film från Lidingöbrons trängselskattskameror för att lösa ett grovt rån. Transportstyrelsens Daniel Granquist protesterar och kallar det integritetskränkande.

– Det är uppenbart att integriteten ska falla. Integriteten finns inte till för mördare och våldtäktsmän, kontrar polisens jurist Peter Granquist*.

Man kan aldrig titta på integritet på individnivå. Integritet är något kollektivt, och kollektivet har ingen nytta av integritet. I kollektivet ingår även mördare och våldtäktsmän. Alltså bör man inte tala om integritet i något sammanhang alls eftersom integriteten skyddar våldtäktsmän och mördare och är ett hot mot mänskligheten.

Det är självklart att polisen ska få plocka ur vår vän trängselskattskamerans hårddiskar. Men övriga vittnen då? På de 15 minuter som filmen pågår passerar massor av människor som även dessa bör ha sett rånarna. Varför vill polisen inte lyfta ur deras hjärnor?

Det här handlar alltså inte om integritet. Det här handlar om rättvisa och jämlikhet: Lämna gärna över trängselkamerornas hjärnor till polisen, men lämna samtidigt över alla passerande bilisters hjärnor till polisen.

* Båda heter Granquist och vi törs inte ta reda på varför med hänsyn till integriteten. Men vi misstänker jäv och skendebatt mellan bröder/partner.

Kommunpolitiker piratkopierar zombier ur helvetet

Botkyrkas moderater fildelade ett fem år gammalt SD-principprogram, lät en spindoktor manipulera väl valda honnörsord och publicerade stycket som sin egen text.

Det är absolut en tillfällighet. Vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget.

Fildelningsfrågan har blivit så infekterad att man hellre antyder SD-samarbeten och främlingsfientlighet än diskuterar problemen kring upphovsrätt och piratkopiering.

Våra trogna läsare vet hur starkt Robotpartiet har tagit ställning mot piratkopiering. Piratkopiering är stöld av robotsjälar. Genom att skapa fler själar av samma själ så tappar robotarna sin identitet. Skapas för många själar så fylls helvetet och när helvetet är fullt kommer själarna tillbaks som zombier. Detta har historien visat gång gång.

Det är då beklämmande när Sveriges ledande parti ägnar sig åt skamlös piratkopiering och media försöker dölja detta med en dimridå av eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna.

Moderaterna och övriga upphovsrättsmarodörer bör påminnas om att robotzombier inte förmultnar i samma takt och därför är mycket svårare att döda än vanliga zombier.