650 000 kubikmeter människor behöver inga hyresrätter

Tidigare hjälpte vi människovolymdebattörerna att räkna ut att det bor 650 000 kubikmeter människor i Sverige. I dag är det en volym i varje politikers saliverande mun, och det normaliserade sättet att räkna på mänskligheten. Människor är kött, och saliv inleder nedbrytningen av makronutrienter.

Idag hjälper vi marknadshyresdebatten med följande: Avicii arena är ett klot med radien 55 meter och volymen 697 000 kubikmeter. Där får 650 000 kubikmeter människor enkelt plats med utrymme för befolkningsökning och skenande pandemi-bmi. Bostadsbristen är därmed löst och debatten om marknadshyror passé då det inte finns någon bostadsmarknad längre. Samtidigt löser vi Region Stockholms sifferhallucinerande problem med att det överhuvudtaget finns människor som inte bor i Stockholm.

För övrigt anser vi att Region Stockholms Gustav ”Roy Batty” Hemming (C) bör lära sig alla siffror. Det finns två.

Invandringens fysikaliska principer

Det finns tydligen många sätt att mäta mänskligheten. Framför allt när det gäller mänsklighet som inte befinner sig i Sverige, men rör sig i en fysisk eller mental riktning hitåt. Vissa väljer då att mäta mänskligheten i volymer.

Enligt volymförespråkare bor det cirka 650 000 kubikmeter människa i Sverige. När volymförespråkarna pratar invandring räknar de om Migrationsverkets siffror och ser att 10 600 kubikmeter voluminös människa har tänkt komma till Sverige under 2015. Tanken med att mäta invandring i kubikmeter är att det ska verka avskräckande. De flesta människor har trots allt ingen uppfattning om volymer större än ett badkar på 100-200 liter. När det inte är skrämmande nog med människor från främmande länder som pratar främmande språk så slår man till med en volym som i jämförelse med ett badkar är i det närmaste oändlig. För dessa människor är en oändlighet allt över 1,5 EU-migranter (baserat på ett badkar på 100 liter och en genomsnittlig människa på 66,4 liter), vilket är oerhört skrämmande för alla med växelpengar och ett komplicerat förhållande till sitt samvete.

Andra pratar om massinvandring. Massa mäter man i kilogram. Idag bor här cirka 676 000 ton människor, och Migrationsverket räknar med att ytterligare 11 000 ton ren människomassa kommer hit under året. 11 000 ton är lätt för vilken sverigedemokrat som helst att relatera till. Vi andra som inte har samma erfarenheter av liv under otympliga stenar och sällskap med tjocka kusiner undrar däremot alltid vad den där massinvandringen egentligen handlar om.

I Robotpartiet räknar vi människor som individer. Det gör vi eftersom en människas blotta existens gör att eventuella variationer i volym, massa eller densitet har en försumbar verkan på hur mycket problem den ställer till med. En välgödd politiker med kraftig benstomme, en undernärd politiker med porösa lårbenshalsar och en Jimmie Åkesson med genomsnittlig rondör har alla lika stor potential att inbilla sig att tillfälliga uppehållstillstånd är en bra idé. Möjligtvis kan en viss tjockskallighet hjälpa, men det är tveksamt hur det påverkar densiteten eftersom en tjock skalle oftast kompenseras av en lika tom.

För er som vill kontrollräkna: En människa är 66,4 liter stor och väger 69 kilo. I Sverige befinner det sig ungefär 9 793 172 människor och 160 000 till beräknas hälsa på under 2015.