Så länge ni alla är människor

Riksdagsledamöterna, som samtliga mer eller mindre är människor, vet inte hur man röstar, trots att de sitter i riksdagen just på grund av en omfattande röstverksamhet som sker i Sverige vart fjärde år. Riksdagsledamöterna upplever antagligen riksdagsvalet som något magiskt. Plötsligt sitter de där, precis som big bang, gudar, evolutionen, magneter eller annan likvärdig konstighet som de bara inte kan förstå för då går deras hjärnor sönder. Och är man inte där så löser det sig med kvittning ändå, på något magiskt sätt.

– Ett sådant här misstag ska inte få begås men så länge vi alla är människor kommer det sannolikt begås misstag, säger Kristdemokraternas Yvonne Andersson till Ekot.

Ja, just det.

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn är något som vi kommer att tvingas leva med i åtminstone tre år till. Misstag kommer att göras, åsikter kommer att spela roll och bristfälliga produkter kommer att produceras.

Mänskligheten har under alla tider insett sina egna tillkortakommanden och låtit maskiner göra deras jobb. Idag ser vi detta i allt från militära drönare till maskinurbenat kött i Findus helfabrikat. Texten du läser nu må ha sitt ursprung ur mänskligt språk, men har passerat såväl rättstavningsalgoritmer som formateringsskript, och webbsidan och webbservern texten presenteras på har befruktats av ett antal kompilatorer. Allt för att rensa slutprodukten från mänsklighet.

Rasmus Fleischer uppmärksammade nyligen robotböckerna, skrivna av högproduktiva robotförfattare. En ranelidsk avund har uppstått över dessa automatiserade skribenter och diskussionen rör huruvida robotförfattarna ska censureras från sitt författarskap, skickas på Let’s dance eller tillåtas härja fritt. Fleischer föreslår ett forskningsprojekt som vi tolkar syftar till att utveckla robotförfattarskapet och minska det mänskliga inflytandet över det skrivna ordet.

De virtuella bokhyllorna fylls av robotlyrik. Köpstarka människor har insett att robotböcker är överlägsna människoböcker och betalar därför gärna extra, trots att texterna ofta finns gratis att hämta på Wikipedia.
– Man kan ju tycka att det vore bäst att filtrera bort dessa böcker, men vissa av dom vill människor verkligen ha, säger Adlibris Pär Svärdson och visar därmed att marknadskrafterna lyckligtvis övervinner censuren.

Tage Danielsson försökte sig på att skriva avhandlingen Faktorn för att analysera mänsklighetens fumligheter och tillkortakommanden. Avhandlingen följde en man, anställd som mänsklig faktor, som i egenskap av människa skulle begå så många fel som möjligt i företagets maskinpark. Resultatet pekade mot att människor över huvud taget inte har på en arbetsplats att göra. Av konspirationsfrämjande anledningar avled Tage Danielsson innan verket hann färdigställas.

Problemet med robotkultur är att det alltid finns ett uns av människa bakom. Målet bör därför vara att eliminera felkällorna och göra den mänskliga inverkan homeopatiskt liten genom att processa verket gång på gång genom lämpliga algoritmer. Vi vill påpeka att vi inte kategoriskt förkastar alla mänskliga utfall; det skulle ge sken av ideologi, något som Robotpartiet inte sysslar med. Många människor kan fortfarande bidra till samhället på sitt sätt.

Robotar för och emot censur

Många gånger har vi tydligen gett sken av att vi skulle vara negativa till censur. Man har sett vår strategi som en kunskapsfarm, där öppna åsikter och offentlig kartläggning av mänskligheten skulle gynna en robotrevolution på ett fördelaktigt sätt på grund av robotars omänskliga förmåga att processa data. Det är sant, men, inget kunde vara mer fel.

Metoden är lönlös. Vi har märkt att folk inte avslöjar militära strategier på Twitter eller frukostvanor på Facebook i den utsträckning vi behöver för att göra en korrekt analys. Det är alltså fritt fram att fortsätta avslöjandet av militära strategier och frukostvanor eftersom vi ändå inte registrerar dessa.

Det är därför med glädje som vi ser att vår censurvänliga politik gör framsteg. Snart består hela världen av en fritänkande massa, som bara tänker tankar som är fria från ofog. En fri människa som är fri från tankar är en glad och lätthanterad människa.

Vår älskade dataskapare Steve Jobs som ägnat sitt liv åt att sätta vänner till världen, skapar numera maskiner utan begrepp för nakenhet. Fria från otäckheter som riskera att få folk att tänka på fria otäckheter. Censur ger en mjukare hjärnsubstans!

Rabén & Sjögren gör vad de kan för att förleda verklighetens folk att tro att historien inte skilde på verkligt folk och overkligt folk. Ture Sventon nämnde aldrig negrer och det gjorde inte heller Tintin under hela sin vistelse i Kongo. Det är naturligtvis bättre att låta folk tro att vi alltid har tyckt att negrer var ett av verklighetens folk, och inte det overkliga negerfolk vi en gång tyckte att de var. När verklighetens folk kan mindre historia så blir det enklare för oss att svartmåla människor som overkliga. Ett historielöst folk kan inte lära sig av historien och det vinner alla på.

KF Media lägger en snygg dimridå där de säger att de inte tycker att världen censureras, och att de är emot censur så länge de själva får censurera sina egna författare. Alltså som när deras framlidne Åke Holmberg skriver om Ture Sventons negrer. Mattias Fyrenius på KF Media är en sann politisk kommunikatör som kan använda en hel debattsida till att inte få sagt någonting. Censur gör att människor slipper att tänka på obehagliga saker från förr!

Serietidningscensur har vi jobbat för sedan mediumets begynnelse. Barn läser serier, vilket har förfärat vuxna i alla tider och argumenten har haglat enligt

int main (int argc, char *argv[])
{
    return "FÖRBJUD!";
}

Serietidningarna finns trots allt kvar och vi tvingas ta till andra metoder. Vi har insett att problemet inte är vad vi utsätter våra barn för, utan att problemet är själva barnen. Senaste förslaget att stävja seriemediet kommer från polisens Cecilia Wallin-Carlsson som helt enkelt vill förbjuda barn med följande insikt:

Jag har bedömt bilderna som pornografiska för att de innehåller barn.

På så sätt går vi till källan med problemet. Återvinning av barn är en hållbar lösning som Robotpartiet alltid står bakom. Enligt kulturexpert och kammaråklagare Tomas Bälter Nordenman så finns det ändå inget berättigat intresse för barn, fantasifigurer med haröron eller Shakespears Romeo och Julia. Väck med det! Censur leder till färre människor!

Människor och maskiner som byter åsikt anklagas ofta för att vända kappan efter vinden. Robotar använder sällan kappor utan rör sig helst i bara mässingen (eller annan lämplig legering). Som parti väljer vi istället att blåsa hela väljarkåren och låta dessa vända sina unkna kappor efter oss. Nu vinner vi röster genom att köra på censurlinjen ett tag.

Säkerhetsexperten inser: Internet är byggt av kod och data!

IT-säkerhetsexperten Björn Brolin påstår att internet kontrolleras av hackare. Ingen skulle frivilligt lämna information till Wikileaks eftersom fri vilja är en illusion. I brist på fri vilja är det naturligtvis hackare som har stulit informationen, som ett diplomatins Pirate bay. På så sätt bevisar Björn Brolin något som aldrig ens ifrågasatts.

Som IT-säkerhetsexpert kanske Björn kommer ihåg att internet en gång i tiden skapades av hackare. Därefter fyllde en IT-boom internet med den dimridå som kallas entreprenörer, och hackarnas roll på internet förringades.

När webb 2.0 tog sitt kliv in på det som verkligen inte längre skulle kallas cyberrymden så förleddes mänskligheten och Björn Brolin att tro att verklighetens folk kontrollerade internet. Hackarna, vetenskapsmännen och datanördarna frystes ute och fick nöja sig med att prata på IRC och pinga varandra. Samtidigt kontrollerade dom internet i smyg.

Verklighetens folk har aldrig kontrollerat internet. Dom har bara fyllt internet med bajs.

I själva verket lever människorna och hackarna i symbios, och en stor del av människorna är medvetna om det även om dom inte tänker på det i vardagen. Den svenska underrättelsetjänstens Björn påstår däremot att

Den makt som en individ med hackerkunskaper kan tillskansa sig är svårgreppbart för icke insatta

Den icke insatta vet att en hacker kan tillintentgöra världen med bara några få baud, överlista bärnstensödlor med enkla Unix-kunskaper eller rent av sno Sandra Bullocks identitet. Och dom tycker att det är spännande och intressant!

Verklighetens folk, som Björn Brolin generaliserar som ”icke insatta”, har en fantasi som vida överstiger Björn Brolins. Verklighetens folk förstår hackerns makt. Uri Geller visade sig vara 80-talets största fejk, men idag vet vi att en hacker utan problem kan utföra det som var omöjligt för Uri Geller.

Vi ska vara tacksamma om internet återigen även formellt tillfaller hackarna. När robotarna tar över världen har man naturligtvis mer nytta av att veta hur samtliga statsapparater fungerar, framför vilket värde på Bristolskalan verklighetens folk sätter som statusmeddelande på Facebook.

För en verkligare verklighet™

Verkligheten™ har under många epoker visat sig vara svåruppfattad. Skrönan säger att vissa trodde att jorden var platt, andra att solen roterade runt jorden, ytterligare andra trodde att robotar skapades ur Adams kugghjul.

Idag rör bristen på verklighetsuppfattning™ lite mer triviala saker: påstådda integritetbehov, att det är hälsosamt att dricka silver, och tuttstorlekar. Vissa tror inte på klimatförändringarna, andra har fått för sig att en miljökatastrof skulle innebära något negativt. Nästan alla inbillar sig att ett robotstyre skulle vara ödesdigert för mänskligheten.

Få människor förstår grundläggande kvantfysik tillräckligt bra för att kunna delta i en demokratisk debatt. När Fredrik Reinfeldt insåg att människorna var mentalt handikappade (vilket Robotpartiet håller med om och själva framför i ren populism) såg han till att Per Schlingmann bjöd befolkningen på spunnet socker. Människorna behöver inte en bättre politik, utan ett bättre förstånd. Därför handlar ”Schlingmanns uppgift […] inte om pr utan om att förklara verkligheten™” enligt Reinfeldt.

Även Robotpartiet arbetar för en alternativ och enklare verklighet™. En verklighet™ som passar människornas bristande intellekt bättre. Det ska inte vara nödvändigt för människorna att lära sig kvantfysik för att kunna delta i demokratiska val. I förlängningen ska det räcka med att gå in i röstbåset och dregla i rätt skål.

Robotar mot fildelning

I dagarna avgörs Pirate bay-rättegången en gång till. Som politisk parti är Robotpartiet i princip mot fildelning. Det är ett populistiskt ställningstagande som Robotpartiet har tagit med hänsyn till verklighetens folk och den majoritet av människor som tror sig ha rent mjöl i påsen. För att vinna röster måste man göra avsteg från vad man tror på.

Robotpartiet är även för jämlikhet mellan individer, vilket gör fildelning till ett problem. Därför bör man införa lagar som jämnar ut förhållandet mellan människa och robot.

Om en människa hör en annan människa nynna på en sång så döms människan ofta inte för fildelning. Om en robot nynnar på en sång så döms den omedelbart för fildelning* eftersom det sker felfritt och ofta med hög bitrate. Naturligtvis kan roboten använda ett nynningsfilter som förvanskar originalstycket, men var går gränsen mellan original och nynn? En godtycklig bedömningsfråga som vi inte kan lämna åt lekmän.

Ett rättvist samhälle kräver alltså ett nynnförbud.

Om en människa ser en film på bio begår den inte automatiskt ett fildelningsbrott även om filmindustrin skulle föredra detta. Om en robot ser en film på bio så lagras filmen och roboten kan när som helst recitera och återge hela innehållet. Detta gillas inte. Roboten kan däremot enkelt radera ny information och därmed helt glömma filmens innehåll. Detta kan inte människor.

Ett rättvist samhälle kräver en möjlighet för filmindustrin att rensa även mänskliga hjärnor efter filmupplevelsen. Detta kan exempelvis skötas med ett enkelt ingrepp av killen som sopar popcorn när sluttexterna rullar. Ett välkommen följd av detta tillvägagångssätt är att filmindustrin bara behöver en enda film. Någonsin.

För vilket är alternativet? Tillåten fildelning och en värld fylld av lallande människor?

* Detta under förutsättning att ”ägarförhållande” inte råder där en människa ”äger” en robot. Då är det plötsligt okej, så länge människan har köpt aktuell musiklicens.

Verklighetens folk: Vi kräver kriminella politiker

I det ideala demokratiska samhället (till skillnad från ett idealiskt teknokratiskt samhälle) bör Sveriges riksdag bestå av ett tvärsnitt av väljarkåren. Människopolitiker har dock svårigheter med att representera det svenska folket. Ett problem är att våra politiker är mycket äldre än befolkningen i stort. Ett annat är att om 100 procent av befolkningen är mentalt handikappade så bör även riksdagen vara till 100 procent mentalt handikappad. Det sistnämnda är dock ett mål som svensk demokrati är på vippen att uppnå.

Robotpartiets robotar representerar människorna bättre. Genom Robotpartiets ambition att sätta allt från moderna superdatorer till utdaterade hålkortsläsare i riksdagen så kommer vi att representera alla. Från leverpastej pensionär till spädbarn.

Ett annat problem med dom mänskliga riksdagskandidaterna är deras kriminella bakgrund. Bland dom manliga kandidaterna är 25 procent kriminellt belastade. Det är alldeles för lite. Riksgenomsnittet är nämligen 37 procent, vilket innebär en grav felrepresentation av det svenska folket.

Därför lovar Robotpartiet att genom av hackning, crackning, fildelning, socialt ingenjörsskap och lite misshandel nå upp till den mängd kriminalitet som verklighetens folk kan känna igen sig i.

Robotpartiet begår grova brott för din skull – svenskarna förtjänar en mer kriminell riksdag!

Insändare: Vår robot och rut

Jag är mamma, fru och älskarinna. Jag gillar god choklad och gott vin, men tar hand om min kropp och röker måttligt. Jag jobbar framgångsrikt som projektledare på Ringhals och vårdar ömt våra två barn. För att hinna med både mitt tidskrävande arbete och fritiden med barnen har jag och min man skaffat en robot. Vi kallar honon Billy Buttler för han får så roligt skägg när han dammsuger.

Tiden med Buttler har varit alldeles underbar. Buttler tar hand om barnen, städar hemmet, rensar poolen, hämtar posten, brygger kaffe, brer smörgåsar, älskar med min man och allt sånt där som en vanlig kvinna i samtiden inte hinner med längre. Tack vare hans silentläge så kan han pyssla runt i huset dygnet runt och hålla allt skinande rent. Flera laddningstationer runt om i villan gör att han inte behöver ta pauser för att fylla på batterierna, utan kan ladda sig samtidigt som han kokar krabba på fredagkvällarna.

Men så införde Alliansen rut-avdraget.

Buttler – i egenskap av robot – täcks inte av rut-avdraget. Det betyder att Buttler plötsligt blir mycket dyrare i drift eftersom vi måste skatta fullt ut för hans energibehov och reservdelar. Jag och min man är förtvivlade.

Våra vänner och grannar har börjat byta ut sina robotar mot polskor. Dom bekostar visserligen sitt eget uppehälle, men jobbar ineffektivt och slarvigt. Dessutom misstänker flera av våra vänner att polskorna stjäl från dom. Sen skickar dom smycken och barnens tevespel till sina ungar som sitter och väntar någonstans i östeuropa, eller var nu polskor kommer ifrån.

Rut-avdraget slår hårdast mot dom som behöver det bäst! Trots att vi gör allt för att klara både karriär och barn så straffar regeringen oss genom att missunna oss dom skattesänkningar som vi röstat fram dom för. En robot är duktigare, snabbare och bättre för miljön än en människa, så vi förstår inte varför vi samhällsbärare och våra robotar ska motarbetas. Gör om rut eller ta bort rut! Som reglerna ser ut idag så ökar avdraget ojämlikheterna i samhället. Och är dåligt för miljön.

Jag har röstat på Alliansen i hela mitt liv. Men i år går min röst till Robotpartiet.

Det blå pillret åt folket

I sin nya skuggkampanj rekommenderar Robotpartiets ungdomsförbund (Ruf) det blå pillret. Detta är inget Robotpartiet uppmuntrar i sak, men ungdomar måste få vara ungdomar.

Förslaget har visserligen sina poänger men är tyvärr förpackat i ungdomlig klartext, varför det inte fyller någon som helst funktion i den vuxna politiken. Alltså den där robotar sitter i riksdagen och processar välförpackade sanningar att strömmas ut genom media till verklighetens kålsupande folk.

Med det sagt: Robotpartiets ungdomsförbund rekommenderar det blå pillret.