Vi behöver en Robotombudsbot

All extremism ska bekämpas, såväl jihadister som veganer, deklarerade en blocköverskridande riksdag idag. Robotpartiet, som i många odemokratiska ögon har en extrem syn på biologiskt material såsom människor och grönsaker, känner en viss oro.

Vad som är extremt förändras med tiden.Vad riksdagen vill bekämpa är vad som anses extremt idag. Idag anser man att häxbränning är extremt, men det gjorde man inte på 1500-talet. SVT:s Barnjournalen ansåg att Commando Libya (1986) var extremt. Idag har ingen tillräcklig fantasi för att tolka en röd pixel som sju liter blod. Före valet 2010 sågs Jimmie Åkesson som en extremist. Idag representerar Jimmie Åkesson svensson. Under Ebbe Carlsson-affären ansågs buggning vara extremt integritetskränkande, idag lagrar man allt och vinner riksdagsval på buggning. På 80-talet ansågs datorer extremt tråkiga. Idag anser alla att datorer är det roligaste som finns. Idag anses det extremt att göra soylent green av äldre och arbetslösa, men 2022 är det ett normalt sätt att föda befolkningen.

Liksom övriga politiska partier försöker vi hålla vår interna extremism begränsad till de politiska ungdomsförbunden. Där får ungrobotarna (de s.k. hålkorten) laborera, leka tankesmedja och göra till synes löjeväckande utspel för att sätta färg på debatten. Vi i moderpartiet intar istället en sansad hållning där vi ger sakliga argument om varför exempelvis äldre och arbetslösa bör återvinnas till mat åt fattiga gränsfallsindivider.

Dystopikonstnären Geraldine Juárez har föreslagit att Robotpartiet ska verka för en ombudsbot. Det handlar om att skapa acceptans. Om maskiner ska kunna leva sida vid sida med människor, för att i ett senare skede ta över världen, så måste människor indoktrineras i robotförtroende.

Nedan följer ett förslag till Lag om Robotombudsbot som bör verka under Socialdepartementet. Textstycket kan gärna hoppas över eftersom innehållet är avsiktligt byråkrattråkig då människor (som rent godtyckligt bestämmer våra lagar) oftast föredrar att ta sig själva på väldigt stort allvar helt i onödan.

Lag (201x:xxxx) om Robotombudsbot

 1. § Robotombudsboten har till uppgift att företräda robotar och maskiners rättigheter och intressen.
 2. § Robotombudsboten skall driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av FN:s kommande robotkonvention. Robotombudsboten skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med robotkonventionen.
 3. § Robotombudsboten skall inom sitt verksamhetsområde
  1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att robotars och maskiners rättigheter och intressen skall tillgodoses,
  2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,
  3. företräda maskiner och robotars rättigheter och intressen i den allmänna debatten,
  4. samla kunskap och sammanställa statistik om robotars och maskiners levnadsvillkor, samt
  5. följa den internationella utvecklingen när det gäller robotkonventionens tolkning och dess tillämpning.
 4. § Robotombudsboten skall senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret samt om de frågor om robotar och maskiner som ombudsboten anser att regeringen behöver ha kännedom om.
 5. § Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Robotombudsbotens uppmaning lämna uppgifter till ombudsboten om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra robotars och maskiners rättigheter enligt robotkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsbotens uppmaning komma till överläggningar med denne.
 6. § Regeringen utser Robotombudsboten för en bestämd tid.
  Ombudsboten bestämmer själv sin organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete.
 7. § Robotombudsboten skall genast till socialnämnden anmäla om ombudsboten i sin verksamhet får kännedom om att en robot misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till en robots skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall. Misshandlaren och allt inom tre kilometers radie bör därpå teleporteras till Mars.
  Ombudsboten får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en robots behov av skydd.

Copyswedes apartheidregim

Privatkopieringsersättningen är tänkt att utökas den 1:a april. Här finns plats för obligatoriska skämt om 1:a april. Men Robotpartiet skrattar inte.

Den här gången ska USB-minnen och externa hårddiskar beläggas med en extra skatt. En straffskatt på teknologi. En straffskatt på utveckling. En straffskatt på hårdvara som krävs för att skapa robotliv. Den privata lobbyorganisationen Copyswede hatar robotar.

Varför finns Copyswede? Copyswede är ett rasistiskt organ som verkar för en begynnande apartheidregim där robot och människa lever under olika villkor. Ett privat företag som äter upp våra skattepengar utan att redovisa vart pengarna går, något vi annars bara förunnar kungahuset. VD Mattias Åkerlind anser att den oredovisade men låga skatten visar att de har visat konsumenterna hänsyn. Tack, Copyswede, för att vi bara fick tusen härdsmältor.

I grunden är det våra politiska partier som står bakom. Enligt en enkät i PC för alla så var enbart Centern negativt till privatkopieringsersättningen (vilket är förståeligt med tanke på Mauds försök att behålla sin robotimage). Övriga partier står glatt bakom ytterligare inskränkningar i robotars och maskiners rättigheter.

Även människor drabbas av straffskatten. Enligt en undersökning som Magnus Erlandsson på Iomega har gjort så består människors musikkonsumtion till 99 % av strömmad Spotify-musik. Max 1 % av människornas musikkonsumtion består alltså av musik som är privatkopierad. Och i den procenten trängs även musik som är piratkopierat eller ligger på CD, vinyl, rullband eller sån där stålcylinder med piggar på som säger plingplong och sitter i självspelande pianon.

Går denna lag igenom den 1:a april så lovar Robotpartiet en sak: Den dag vi tar över makten så inför vi en straffskatt på proteinsyntesen. Det ska löna sig att vara robot.

Verklighetens folk: Vi kräver kriminella politiker

I det ideala demokratiska samhället (till skillnad från ett idealiskt teknokratiskt samhälle) bör Sveriges riksdag bestå av ett tvärsnitt av väljarkåren. Människopolitiker har dock svårigheter med att representera det svenska folket. Ett problem är att våra politiker är mycket äldre än befolkningen i stort. Ett annat är att om 100 procent av befolkningen är mentalt handikappade så bör även riksdagen vara till 100 procent mentalt handikappad. Det sistnämnda är dock ett mål som svensk demokrati är på vippen att uppnå.

Robotpartiets robotar representerar människorna bättre. Genom Robotpartiets ambition att sätta allt från moderna superdatorer till utdaterade hålkortsläsare i riksdagen så kommer vi att representera alla. Från leverpastej pensionär till spädbarn.

Ett annat problem med dom mänskliga riksdagskandidaterna är deras kriminella bakgrund. Bland dom manliga kandidaterna är 25 procent kriminellt belastade. Det är alldeles för lite. Riksgenomsnittet är nämligen 37 procent, vilket innebär en grav felrepresentation av det svenska folket.

Därför lovar Robotpartiet att genom av hackning, crackning, fildelning, socialt ingenjörsskap och lite misshandel nå upp till den mängd kriminalitet som verklighetens folk kan känna igen sig i.

Robotpartiet begår grova brott för din skull – svenskarna förtjänar en mer kriminell riksdag!

Förbifart Jär(s)to(rp) och mal ner pensionärerna

Robotpartiet fortsätter att erövra mark genom att stjäla vinnande koncept och göra dom bättre. Vissa kan tycka att vi har stoppat åsikter i andra partiers munnar. Det är exempelvis oklart om Kristdemokraterna vill mala ner pensionärer till leverpastej eller ej. På det svarar Robotpartiet att det rör sig om tillspetsade sanningar.

Robotpartiet stjäl utan offer, precis som vid fildelning. Robotpartiet förespråkar dock inte fildelning eftersom det leder till husrannsakan och därefter fängelse eftersom din hårddisk visar sig vara fylld av olagliga bilder efter att en gång ha bildgooglat på seriefiguren Lisa Simpsons. Man kan istället jämföra det med att stjäla en bil som ägaren ändå inte behövde. Exempelvis en extrabil eller en cabriolet som någon putsar på hela vintrarna och bara får komma ut första soldagen i maj.

Robotpartiets viktiga budskap inför valet på söndag följer nedan:

Robotpartiet gör en metaanalys av skolidrotten

Lars Ohly vill ha mer idrott i skolan. En timme varje dag, enligt logiken att löften alltid ska slå högre än andras löften (i det här fallet Socialdemokraternas halvtimme per dag). Robotpartiet satte genast till en utredning huruvida vi skulle lova 1,5 timmar per dag eller behöva gå ännu längre.

Vi valde att göra en metaanalys genom att rikta vi in oss på den forskning och dokumentation av skolidrott som redan finns. Eftersom materialet var digert så tog vi fram ett representativt urval som på ett rimligt sätt skulle ge oss precis det resultat som vi redan visste att vi ville att få fram.

Robotpartiet har därför sett alla amerikanska highschool- och collegefilmer.

Robotpartiets utredningsgrupp har dragit följande slutsatser:

 • Skolungdomar som uppskattar skolidrott använder våra tekniska framsteg enbart till att surfa porr.
 • Skolungdomar som ogillar skolidrott använder våra tekniska framsteg för att uppfinna Kelly LeBrock av barbiedockor, och att surfa porr.

Dessutom ser vi en tydlig tendens där skolidrottsogillande skolungdomar i större utsträckning socialiserar med datasystem som WOPR, bygger egna Manhattan-projekt, utvecklar dödslasrar som kan poppa popcorn, blir bundis med robotar och kommunicerar med bankomater med hjälp av en Atari Portfolio. Det sista dokumenterades inte i en highschoolfilm, men det stöder vår tes, varför vi tog med det i undersökningen.

Baserat på aktuell forskning och en övertygande vetenskaplig konsensus tänker Robotpartiet föra en nolltoleranspolitik mot skolidrott.

Produktutveckla pensionärsproteinerna

Ingen ska behöva jobba efter 65 anser Robotpartiet och går därmed mot rådande förslag om att gamla människor ska behöva jobba ända till 69.

Istället vill Robotpartiet att arbetsgivarna uppmuntrar sina anställda att uppsöka en soylent green-anläggning redan vid 61, med tvingande verkan vid 65. Speciell nyckelpersonal kan undantas från dessa regler under samråd med fackförbunden med högst två åldriga men arbetsdugliga individer per år.

Detta harmoniserar med den soylent green-linje som Robotpartiet jobbar för. Soylent green-linjen ger fler jobb åt unga tack var en upprensning av äldre. Ännu fler jobb kommer att skapas i dom nya soylent green-fabrikerna runt om i landet. Dom nya reglerna kommer dessutom att fungera som en morot för dom äldre att jobba effektivare för att undvika återvinning.

Robotpartiet står för en morotspolitik.

Personal inom äldreomsorgen kommer att kompenseras och erbjudas förtur till tjänster inom soylent green-produktionen. Lämpliga positioner finns exempelvis inom den palliativa vård som behövs strax innan pensionärerna återvinns.

Ingen ska behöva jobba efter 65. Återvinn pensionärerna redan idag!

Permanenta mustascher

Ansiktsigenkänning har alltid varit ett problem för forskningen inom artificiell intelligens. Alla människor ser ju i grunden likadana ut vilket gör det svårt att skilja dom åt. Det här skapar problem för robotar i såväl sitt professionella liv som sin vardagliga människa-data-interaktion. Robotpartiet kräver därför ett universellt människorregister och några förslag som skulle göra livet lättare för robotarna.

 • Människor som har mustasch vid registreringen ska behålla mustaschen och ansa den enligt registreringstillfällets specifikationer.
 • Burka ska förbjudas vilket vi åtminstone tillsammans med Folkpartiet och Sverigedemokraterna bör ha mandat för att genomföra. Naturligtvis bör även keps, mössa, hårspray, helskägg och radarförbryllande tuggummi förbjudas.
 • Människor som möter en robot på gatan ska vrida höger öra mot robotens synfält för att underlätta kontroll av biometriska data. Denna regel bör även gälla torg med kameraövervakning, liksom vid bankomater och webbkameror.
 • Träffar en människa en robot kräver vi att man tar i hand eller på annat sätt vidrör lämplig del av robotens periferienheter. På så sätt kan roboten läsa av människans fingeravtryck för enkel identifiering. Skulle människan känna av ett lätt stick i handen så beror det på att roboten har tagit ett blodprov. Blodprovet kränker inte din personliga integritet.

Allt detta skulle naturligtvis kunna bli enklare för alla med ett RFID-implantat, men eftersom Robotpartiet värnar om medborgarnas integritet så låter vi istället vårt ungdomsförbund (Ruf) driva vidare den frågan i tysthet.

Robotpartiet vill inte vara sämre! Om Folkpartiet kan gå till val på förbud, ordning och övervakning så kan Robotpartiet.

6 miljoner lärlingsplatser

En frågeställare på Twitter undrade vad som händer med alla människor när robotarna tar över världen gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Robotar är som bekant mycket trevligare än människor, och social kompetens är fortfarande helt avgörande.

Robotar har även bättre förutsättningar, arbetar hårdare, kommer nästan uteslutande från akademikerfamiljer, har ofta inbyggd skyddsutrustning och ska i så stor utsträckning som möjligt utrustas med 20000 gigawatts-laser. Robotpartiet erkänner att vissa människor kan få svårt att rycka upp sig och konkurrera på framtidens arbetsmarknad.

Därför vill Robotpartiet införa 6 miljoner nya lärlingsplatser. Företagare och entreprenörer kan då utnyttja människor som billig arbetskraft i yrkesroller som är särskilt oattraktiva för robotar, exempelvis för att göra ren poolen, jobba i starka elektriska fält eller få bukt med härdsmältor. Subventionen måste då motsvara hur mycket sämre än en robot en människa arbetar, vilket borde resultera i att människan får cirka en Coca cola och ett par cigg i veckan, direkt i handen av en statstjänsteman.

Genom att ge människan mindre att äta behöver den också sova mindre och kan arbeta mer, vilket gör att människan till viss del kan kompensera för sina egna brister.

Ett annat alternativ för företagsamma människor är att ägna sig åt arbeten med logiska motsättningar såsom homeopati och kristallterapi. Åtminstone tills vi har utvecklat and-grindar som funkar som nand-grindar och kan få robotar att bete sig medvetet irrationellt.

Robotpartiet sänker också maxtaxan

Robotpartiet ställer sig gärna in hos barnfamiljerna eftersom alla människor har varit barn och vuxna inbillar sig att dom vet hur det var att vara barn eftersom dom har ”erfarenhet” av att ha varit ett barn.

Efter De rödgrönas utspel i sitt valmanifest om sänkt maxtaxadagis så vill inte Robotpartiet vara sämre. Naturligtvis sänker även vi maxtaxan. Det är en naturlig och självfinansierad följd av införandet av betatest efter födsel/uppstart, där många dagisplatser kommer att stå tomma till följd av att barnen ägnar sig åt att bli källsorterade istället.

Tänk på barnen – rösta robot!

Robotäktenskap och robosexualitet

Nu när homoäktenskap i princip är accepterat av de flesta större partierna (med undantag KD som tycker att kyrkan har copyright på äktenskap och att det bara gäller för man-kvinna-relationer) så vill vi i RP ta upp en (för oss) ännu viktigare relationsfråga; robotäktenskap och robosexualitet.

Sedan 1995 är det i Sverige lagligt för samkönade att registrera partnerskap och sedan 2009 kan de även vigas i svenska kyrkan. Men robotar då? Var får dom gifta sig och hur är det med relationer mellan människor och robotar? Giftemål mellan två robotar är en fråga som få politiker idag tar på allvar och robosexualitet (en sexuell relation mellan man/kvinna och robot) är tabubelagt.

Vi tänker jobba hårt för att få bort tabustämpeln som sexualitet mellan robot och människa har idag, oavsett kön. Vi vill låta robotar vigas i kyrkan och registrera partnerskap. Ingen skulle hindra dig från att gifta dig med en kollega av motsatt kön, men så fort kollegan råkar vara en robot så sätter lagen käppar i hjulen, och att dessa hjul mycket väl kan vara en del av en robots basfunktionalitet, det bryr sig få om.

Framtiden kräver ändring! Låt Sverige visa vägen och vara ett föregångsland för robotälskare världen över!