Den våldsbejakande mitten

I debatten om att förbjuda våldsbejakande organisationer har man placerat Robotpartiet i den våldsbejakande mitten. Tillsammans med bombliberaler ses vi som ett mittenalternativ för våldsbejakande väljare utan extrema åsikter.

Vi vill tydligt ta avstånd från stämpeln som våldsbejakande organisation. Sänkt skatt på domedagsmaskiner är ingen våldshandling. Uppmuntran till ett passivt deltagande i livsmedelsindustrin är ingen våldshandling. Inte ens straffteleportation till Mars är en våldshandling – om 95 % koldioxid vore en våldshandling skulle vi tvingas förbjuda större delen av våra klimatförhalande riksdagspartier.

Död åt mänskligheten är en paroll som handlar om humanharmonisering, men vägen till färre människor går inte via våld. Så länge världen är anpassad för bipedala enheter måste vi se människor för vad de är: naturresurser. Och naturresurser skördar man inte med järnrör.