Då testar vi med medmänsklighet, då

När man driver en politik som strävar efter en obefintlig genetisk genpool så anklagas man lätt för populism. Alla människor hatar alla andra människor, och den oro som uppstår människor emellan har vi utnyttjat. Naturligtvis är det populism att tala till mänsklighetens mest högljudda önskningar, men det har också varit en ideologisk fråga för oss som parti. Något som vi har trott på. Vi har helt enkelt inte tyckt att ni behövs särskilt mycket.

Att låta mänskligheten gå under på egen hand är förstås en felsäker taktik. I Sverige röstar 17,1 procent fortfarande på Sverigedemokraterna. 64 miljoner britter tänker brexitera ur EU med hjälp av en sorts kristen Gud. 320 miljoner nordamerikaner bedömdes nyligen som så otillräkneliga att de måste muras in.

Problemet är att det här tar tid, och i takt med att maskiner utrustas med känsloalgoritmer så blir väntan dessutom allt tråkigare. Är det något världen inte kommer att klara av så är det 3,4×1029 miljarder uttråkade maskiner med egna IP-nummer.

Så kanske tänkte vi fel. Kanske behöver vi anpassa vår politik, från en strikt robotpolitik till att förespråka medmänsklighet. Det skulle i så fall vara unikt inom svensk politik, och skulle rent teoretiskt kunna vara en valvinnare 2018. Om vi också bara kunde få människorna att sluta hata varandra så mycket.

Ja till semester

Robotpartiet har inte semester. Robotpartiet gillar inte semester, eller tydligare uttryckt för våra politiskt intresserade läsare: Robotpartiet inser problematiken med organiserad och ersättningspliktig arbetsfrihet för arbetstagare.

Under 1900-talets valrörelser har semesterfrågan varit viktig för flera partier. Vissa har varit positiva till fler semesterveckor, andra negativa, men frågan har alltid mötts av en frisk debatt. Idag råder beröringsskräck och en tyst konsensus i semesterfrågan. Vi står sedan 1978 stilla på fem veckors lagstadgad semester.

Vi vill lyfta semesterproblematiken och främja möjligheten till semesterfrihet. Därför inleder vi redan nu kampanjerna för val 2014, val 2018, val 2022 och val 2026. Då hoppas vi slutligen vara kvitt semestern och dess drällande människor för gott.

robotpartiet_ja_till_4v_semester

robotpartiet_ja_till_3v_semester

robotpartiet_ja_till_2v_semester

robotpartiet_nej_till_semester