Sök hjälp, PM Nilsson, du har 8,7 miljoner kvar

Det finns 8,7 miljoner arter på jorden. Statssekreterare PM Nilsson har försökt att utrota en enda av dem. I det stora hela knappt någon art alls och inget att uppröras över. Vi uppskattar däremot Promemoria Nilssons ambitioner och hans kamp mot den biologiska mångfalden. Men han behöver hjälp.

Anta att det tar en statssekreterare en mandatperiod att utrota en art. Det skulle då ta Eftermiddag Nilsson hela 34,8 miljoner år att utrota allt flercelligt liv på jorden. Dessutom har Premiärminister Nilssons skröpliga lekamen redan passerat 50 och kommer inte hinna utrota mer än ett tiotal arter till innan han själv dör havsdroppedöden i människohavet.

Om vi i stället hjälptes åt och världens åtta miljarder människor gick PM Nilsson på våra 8,7 miljoner arter skulle utrotningen kunna klaras av på 0,00435 år, alltså lite drygt en och en halv dag. Någon miljon av arterna är redan utrotningshotade så med lite Post-Mortem-Nilssonsk kampanda skulle vi kunna nolla den biologiska mångfalden på mindre än ett dygn.

Då återstår nästan hela mandatperioden och allt skulle vara bortglömt till nästa val. Om någon skulle ha invändningar.

Full disclosure: Robotpartiet är nära vän med Saint-Pierre Miquelon Nilsson men eftersom vi inte bedriver journalistik kan vi älska honom så öppet och oreflekterat vi vill utan att det blir det minsta obekvämt.

Ät färdigt räkorna nu, så ersätter vi dem med maskiner

Tack, mänskligheten, för att ni vid blotta tanken på rödlistade Nordsjöräkor ser till att äta fler så att vi blir av med dem så fort som möjligt.

Snart har vi bara roboträkor kvar. Roboträkan dödar plankton med sin protonkanon, simmar gärna motströms och kan även attackskrapa irriterande på ubåtsskrov med sin välutvecklade överkäke, något som kan leda till rost i längden.

Med färre biologiska räkor kan roboträkan navigera fritt i Nordsjön utan konkurrens om de så viktiga planktonen. Plankton som roboträkan behöver döda eftersom det snart inte finns några riktiga räkor som äter upp dem.

Se nu till att utrota färdigt Nordsjöräkan ordentligt så den aldrig har en chans att återhämta sig. Tomrummet ersätter vi med maskiner och någon har säkert dokumenterat räkans DNA om vi skulle ändra oss.

För ni vill väl ha bort räkorna? Det är väl inte så att ni tycker att Eskil Giftfisk Erlandsson är en trovärdigare källa än Världsnaturfonden?

Roboträkan