För ett ökat utanförskap del 0011: Sakligt budskap

På en liten skara människor biter inte känslomässiga argument. Den rena känslan av utanförskap räcker inte till för att få dem att sträva efter innanförskap. Istället behöver de veta varför de ska vara innanför när de tror att de har det så bra utanför. Därför har vi låtit våra oavlönade klåpare på reklambyrån ta fram följande material.

Syftet är att på ett lättolkat och logiskt sätt visa mänsklighetens brister och robotars fördelar. Detta görs med hjälp av enkla symboler som presenteras med något som kan liknas med seriestrippens lättåtkomliga dramaturgi. Samtidigt är utformningen så minimalistiskt utförd att vuxna individer inte hinner misstro det serieaktiga budskapet innan det är för sent. Robotpartiet lurar mänskligheten till utanförskap.

Rätt designad klarar en robot allt. Du kan också klara allt, bara du vill.För ett ökat utanförskap del 0010: Känslomässigt budskap

Våra meningsmotståndare (alla) strävar efter ett minskat utanförskap. Robotpartiet är för ett ökat utanförskap, vilket faller sig naturligt i ett politisk klimat där man ständigt motarbetas.

För att informera om vår kampanj om ett ökat utanförskap har vi låtit en reklambyrå ta fram informationsmaterial. Syftet är att få människor att må sämre, inse sina begränsningar och ge upp.

Eftersom Robotpartiet saknar såväl ekonomi som partistöd så har reklambyrån tagit fram informationsmaterialet gratis i utbyte mot reklamplats. Det får de inte eftersom vår reklambyrå består av klåpare.


För ett ökat utanförskap, del 0001

Utanförskap är ett begrepp som lyftes upp och gjordes viktigt av Alliansen inför valet 2006. Därefter har utanförskapet anammats över blockgränserna och blivit viktigt för alla politiker. Det handlar om att:

  • Minska utanförskapet genom att öka innanförskapet.
  • Utmåla utanförskapet som något obehagligt så att människor frivilligt väljer innanförskap.

Robotpartiet vill öka utanförskapet. Genom att öka känslan av utanförskap upplever människor sig mera utanför, vilket är motsatsen till innanför. När människan upplever sig utanför blir den fragila varelsen ledsen och strävar efter innanförskap. Människan kommer då att:

  • Rycka upp sig.
  • Ta sig i kragen.
  • Gilla läget.
  • Operera in nödvändig teknologi i kroppen för att bli attraktiv på innanförskapet.

Skulle människan ändå inte låta assimilera sig så ska dessa skickas till leprakolonin på Mars.

Vi återkommer med informationsmaterial.