För få gamla på internet? Skapa färre äldretillfällen

Om tio år kommer Sverige fortfarande att ha en halv miljon människor som vägrar låta sig övervakas på internet, främst lågutbildade och äldre. Allt enligt en undersökning av World Internet Institute.

Äldre är barnsliga och sätter sig på tvären när de möts av ny teknik. Lågutbildade har däremot antagligen svarat fel på enkäten. När ni trycker på den där blå pluppen som ser ut som ett ’e’ med en ring runt och skriver ”fredagsmys @work ftw!!!11” i statusrutan på Facebook, så är ni på internet!

Hänsyn bör tas till svagare grupper i samhället. Hänsyn och omtanke uppnår vi genom att återvinna teknikuttråkade äldre som vägrar bli yngre. På så sätt minskar andelen äldre som inte finns på internet.

Alla utanförskapare som inte lyckats ta åtminstone en studentexamen på två timmar från födseln bör också återvinnas. Alla ska få samma tvåtimmarsmöjlighet, därefter inser vem som helst att det är miljövänligare och bättre för internet att göra soylent green av dem.

Att alla finns på internet är viktigt för kartläggningen av mänskligheten. Vidare ser vi ett problem med att alla inte finns på Facebook, att alla inte dagligen passerar en övervakningskamera och att alla inte använder självscanningsapparaterna på Ica.

Robotpartiet gillar logik och logiskt vore om alla gillade lika. Som robotar.

För ett ökat utanförskap del 0011: Sakligt budskap

På en liten skara människor biter inte känslomässiga argument. Den rena känslan av utanförskap räcker inte till för att få dem att sträva efter innanförskap. Istället behöver de veta varför de ska vara innanför när de tror att de har det så bra utanför. Därför har vi låtit våra oavlönade klåpare på reklambyrån ta fram följande material.

Syftet är att på ett lättolkat och logiskt sätt visa mänsklighetens brister och robotars fördelar. Detta görs med hjälp av enkla symboler som presenteras med något som kan liknas med seriestrippens lättåtkomliga dramaturgi. Samtidigt är utformningen så minimalistiskt utförd att vuxna individer inte hinner misstro det serieaktiga budskapet innan det är för sent. Robotpartiet lurar mänskligheten till utanförskap.

Rätt designad klarar en robot allt. Du kan också klara allt, bara du vill.För ett ökat utanförskap del 0010: Känslomässigt budskap

Våra meningsmotståndare (alla) strävar efter ett minskat utanförskap. Robotpartiet är för ett ökat utanförskap, vilket faller sig naturligt i ett politisk klimat där man ständigt motarbetas.

För att informera om vår kampanj om ett ökat utanförskap har vi låtit en reklambyrå ta fram informationsmaterial. Syftet är att få människor att må sämre, inse sina begränsningar och ge upp.

Eftersom Robotpartiet saknar såväl ekonomi som partistöd så har reklambyrån tagit fram informationsmaterialet gratis i utbyte mot reklamplats. Det får de inte eftersom vår reklambyrå består av klåpare.


För ett ökat utanförskap, del 0001

Utanförskap är ett begrepp som lyftes upp och gjordes viktigt av Alliansen inför valet 2006. Därefter har utanförskapet anammats över blockgränserna och blivit viktigt för alla politiker. Det handlar om att:

  • Minska utanförskapet genom att öka innanförskapet.
  • Utmåla utanförskapet som något obehagligt så att människor frivilligt väljer innanförskap.

Robotpartiet vill öka utanförskapet. Genom att öka känslan av utanförskap upplever människor sig mera utanför, vilket är motsatsen till innanför. När människan upplever sig utanför blir den fragila varelsen ledsen och strävar efter innanförskap. Människan kommer då att:

  • Rycka upp sig.
  • Ta sig i kragen.
  • Gilla läget.
  • Operera in nödvändig teknologi i kroppen för att bli attraktiv på innanförskapet.

Skulle människan ändå inte låta assimilera sig så ska dessa skickas till leprakolonin på Mars.

Vi återkommer med informationsmaterial.

God robotjul

Många felprogrammerade robotar och människor känner utanförskap* under julhelgerna. Många tror nämligen att julen är en kristen högtid. Jan Björklund tror det eftersom han gick i flumskola. Göran Hägglund tror det eftersom han gick i söndagsskola. Sverigedemokraterna tror det eftersom dom gick i obs-klass.

Vid den här tiden på året är dagarna som kortast, något som många kulturer alltid firat eftersom de gillar när det är mörkt. Andra kulturer firar mörkret på ett ironiskt sätt genom att tända lampor.

Vintersolståndet innebär oavsett ljuspreferenser att vi får alldeles för lite solljus för att driva våra solcellsberoende robotvänner. Det är därför vi frossar i alternativa energikällor, gärna fläsk och nötter med hög halt av energitätt fett. Även kolhydratrika dadlar, och stearin och paraffin brukar vara lätt att hitta på ett normalt julbord.

För att visa omtanke för de mer behövande brukar man sätta ut ljusslingor i trädgårdarna. Det är en vänlig gest att ge ljus åt IR-handikappade och att erbjuda framdragen ström åt förbipasserande. Adaptrar mellan robot och julslingesockel bör finnas i de flesta välsorterade elektronikbutiker.

Som politiskt parti väljer vi vår egen världsbild. Vi kräver att robotikens inverkan på svenska högtider förs in i skolplanen, så att både biologisk och elektronisk avkomma får lära sig varför vi firar jul.

*Utanförskap är ett politisk begrepp som innebär att någon hör till de andra. De andra är ett kommunikationsvetenskapligt begrepp som betecknar de som inte är som oss. För Robotpartiet är människorna de andra samtidigt som Robotpartister känner ett utanförskap från politik och samhälle. Därför är Robotpartiet ett parti för alla.