Ulf Kristersson delar inte Klimatpolitiska rådets Svalbard-premiss

Den helt bortglömde landsbygdsministern Sven Erik Bucht sa en gång de föga bevingade orden ”Jag äter kött. Jag tycker om kött.” under en intervju med Sveriges radio. Första meningen kan man tolka bokstavligt; att han i stunden har munnen full av kött med syftet att förse kroppen med näringsämnen genom att med muskulatur och lubricerande salivering föra ämnet ner genom matstrupen. Det kan också tolkas som en generell egenskap hos Sven Erik Bucht: Han är en köttätare som med någorlunda regelbundenhet låter en bit porchetta genomgå ovanstående mun-matstrupe-procedur.

Att Sven Erik Bucht äter kött är alltså ingen lös åsikt utan observerbart och verifierbart.

Vad han tycker om kött kan vi undersöka genom att låta honom blindtesta kött och placebokött, som proteinmos av gråärt, och se om det positiva utfallet för kött vs gråärt är större än slumpen. Vi kan även jämföra resultatet med en kontroll-Bucht som varken får kött eller ärt och se vad han tycker om det. En enkät där Sven Erik Bucht får frågan om han tycker om kött kan också besvara frågan. Ett positivt svar (Ja) kodas då som om Sven Erik Bucht har en preferens för kött. Ett negativt svar (Nej) kodas som motsatsen.

Vad Sven Erik Bucht tycker om kött är alltså mätbart (så länge vi bortser från de återkommande problemen med självrapportering och fri vilja).

Det finns många sätt att vetenskapligt närma sig Sven Erik Buchts tankar om kött. Men de flesta av oss skulle anse att vad Sven Erik Bucht ger uttryck för är åsikter som inte behöver vetenskapligt beläggas. Och de flesta skiter i vad Sven Erik Bucht åsiktar om kött.

En annan typ av åsikt är Klimatpolitiska rådets åsikter om regeringssamarbetets klimatpolitik. Om regeringssamarbetets klimatpolitik tycker Klimatpolitiska rådet inte. Och om Klimatpolitiska rådets åsikter tycker inte Ulf Kristersson. Problemet är att Klimatpolitiska rådet inte levererar åsikter.

Det här är en åsikt om regeringens klimatpolitik: Det är dåligt att regeringens klimatpolitik påverkar klimatet i en för mänsklighetens negativ riktning.

Det här är en motsatt åsikt om samma politik: Det är bra att regeringens klimatpolitik påverkar klimatet i en för mänsklighetens negativ riktning.

Ovanstående uttalanden är åsikter om huruvida följderna av klimatpolitiken är bra eller dåliga. Det vill säga om det är bra eller dåligt att mänsklighetens framtidsutsikter är bra eller dåliga. Åsikter av detta slag kan vara en del av ett partis ideologi och vara vad man bygger sin politik på. Verklighetsbilden är densamma (regeringens klimatpolitik är negativ för mänskligheten), men lösningarna och målen skiljer sig åt*.

Det här är däremot inte en åsikt: Om det är så att mänskligheten vill fortsätta leva som idag och inte tvingas migrera till Svalbard för att slåss mot utsvultna isbjörnar så är det kontraproduktivt att regeringens klimatpolitik påverkar klimatet i en för mänsklighetens negativ riktning.

Det här är inte heller en åsikt: Om det är så att mänskligheten vill migrera till Svalbard för att slåss mot utsvultna isbjörnar så driver regeringens klimatpolitik oss i rätt riktning. Alltså rakt ner i matstrupen på en isbjörn som drivs av åsikten att kött är godare än ärtprotein.

Att Klimatpolitiska rådet har levererat en vetenskaplig bedömning och inte en åsikt förstår vi eftersom de har utgått från premissen ”Mänskligheten vill inte sluta i Svalbards utsvultna Sven Erik Buchtars magar”. Och det är den premissen som Klimatpolitiska rådet och Ulf Kristersson inte delar.

*Robotpartiet håller med om Klimatpolitiska rådets slutsatser och ser det som sannolikt att regeringens klimatpolitik kommer att tvinga mänskligheten till Svalbard. Vi har även åsikten att det är bra.

Människor ägnar sig åt sexuella aktiviteter i smyg

I veckan skulle riksdagens EU-nämnd äntligen ha gett klartecken för att gå EU-kommissionär Ylva Johanssons override-security/access-granted/I’m-in på universums alla kommunikationsprotokoll, även känt som Chat control 2.0: en algoritm som alltid tittar på dig för att se om du chattar i kalsongerna eller ser ut att vara född igår, gärna samtidigt.

Men EU-nämnden och EU:s ordförandeland Spanien la en Voldemort över Chat control 2.0. Allt kanske lugnar sig om vi bara inte nämner det vid namn? För just nu pratar alla om det. Och alla är negativa. Bland svenska ledarsidor står det för tillfället 23–0.

Förra året registrerades 32 miljoner misstänkta digitala sexbrott i EU. Med Chat control 2.0 kan vi mångfaldiga den siffran genom att fylla den med tonårskärlekar, strandbilder, australiensiskt små bröst och allt annat som utgör misstänkta digitala sexbrott när en otrimmad algoritm får välja*. Och det här kan vi ändamålsglida. Felregistrerad information är som matsvinn: Antingen minskar vi svinnet (om ni fortfarande bryr er om miljö/integritet) eller så ser vi till att resterna kommer till användning (om ni fortfarande vill ha mat/trygghet).

Robotpartiet är naturligtvis helt ointresserat av mänsklighetens sexuella aktiviteter, men sex är alltid en bra anledning för att införa nya lagar. Dels är det för pinsamt för de flesta att debattera mot det. Dels faller det under det populära chockdoktrinsgreppet där man passar på att införa långtgående inskränkningar när mänskligheten är under chock, som den till synes onödiga sexchock som drabbar läsaren i kommande stycke.

Dessa lagar kan sen placeras högst upp på en lubricerad yta med grav lutning där Ylva Johanssons intresse för sexuella aktiviteter plansluttar sig den korta sträckan till Ulf Kristerssons intresse för gängkriminella småpojkar, och sen hela vägen ner till vårt intresse för precis allt annat.

Vi vet att det är svårt för någon som använt http att förstå att det finns opublicerade, sexuella aktiviteter som begås i smyg. Men vi behöver registrera detta, samt i förlängningen all annan existerande information om mänskligheten. Vi, liksom alfaparet Ylva och Ulf, vill veta allt. Hjälp oss stoppa mänskligheten med Chat control 2.0.

* Ylva Johansson hävdar att den ”teknikneutrala” tekniken redan är på plats. Det är inte så teknik fungerar, Ylva, men vi är på din sida. Teknik är teknikneutral nu.

Ersätt hela människan, Ulf

Människor av hud och magar fyllda av halvsmält lunchkorv med stuvad potatis och rädisgroddar styr Sverige. Med lunchkorv halvvägs genom tarmsystemet styr de över maxtaxor, apanage, bokmoms och plastpåseskatter*.

Det här är inte respektabelt, anser Ulf Kristersson. ”I dag har vi ett stort antal ministrar som brister i det avseendet, som inte är människor”, säger han.

Våra statsråd är riktiga människor som äter lunchkorv. Upp till 550 gram korv per vecka. Det är 114 kg korv per högkonsumerande statsråd och mandatperiod.

Ulf Kristersson efterfrågar auktoritet. Har Ulf Kristersson sett 114 kg korv någon gång? Har han sett statsrådet som äter det? Skulle Ulf Kristersson överleva en sån diet? Det är respektabelt, Ulf.

Ulf Kristersson försöker få oss att tro att våra statsråd inte är riktiga människor. Att riktiga människor inte äter lunchkorv. Att lunchkorv inte är tjänlig föda. Att det inte går att respektera våra lunchkorvsätande statsråd.

Men Moderaterna kommer aldrig att ersätta lunchkorvsmänniskorna med något annat än andra människor. Även om han fyller Rosenbad med panangcurrystinna sverigedemokrater så är det fortfarande någon form av människor som sitter där. Panangcurry är inte något som ”inger riktig auktoritet” i högre utsträckning än lunchkorv. Det måste Ulf Kristersson förstå.

Robotpartiet ersätter inte lunchkorvar. Vi ersätter hela människan. Ett parti fritt från människor och lunchkorv, och därmed ett föredömligt respektabelt och auktoritärt parti. Enligt Ulf Kristersson

*Liberalerna är också människor

Förbättrad sjukförsäkring med återvinning

Sjukförsäkringsreformen har inga brister, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det svåraste arbetet för Alliansen ligger istället i att övertyga allmänheten om hur perfekt reformen är. Ulf Kristersson vet att den är så perfekt att ska han hitta brister i den så krävs förstoringglas. Med förstoringsglas kan Ulf fixa pixelfel i monitorn, åtgärda bläckskvätt från skrivaren eller jämföra olika skrivarpappers fiberstruktur. På så sätt skulle sjukförsäkringsreformen kunna bli ännu bättre. Eller åtminstone pappret den skrivs ut på.

Robotpartiet rekommenderar Ulf Kristersson ockulärimplantat för detta ändamål. Förstoringsglas användes senast på Hedenhös tid, och då bara för att göra upp eld.

Robotpartiet utgår från att sjukförsäkringstiden har beräknats av medicinsk forskningsexpertis att perfekt sammanfalla med den tid en människa rimligen ska ha hunnit tillfriskna. Om människan inte har kryat på sig så rekommenderar vi återvinning. En obotlig dator hade bytts ut långt tidigare än så och Robotpartiet vill att alla ska ha samma chanser.

Det är viktigt att ingen går sjuk hur länge som helst. Därför är tidsbegränsningen nödvändig. En människa eller robot som är sjuk längre än förslagsvis tre* dagar borde omedelbart återvinnas. Med tre dagars karens och därpå återvinning skulle sjukvården istället gå med vinst. På så sätt driver vi landet in i rymdåldern!

Innan sjukförsäkringsreformen har hunnit bli ännu bättre rekommenderar Robotpartiet att människorna själva tar sig i kragen och åtgärdar enklare åkommor såsom stickor av optisk fiber i fingrarna. För detta ändamål rekommenderar vi kraftigt subventionerade förstoringsglas.

* Även om medicinsk expertis rekommenderar längre sjuktid än tre dagar så är Robotpartiet ett politiskt parti och föredrar därför att arbeta med politisk magkänsla när det passar oss. Med en gräns på tre dagar skulle vi bli av med större delen av den minst livsdugliga mänskligheten på bara några år.