Ersätt hela människan, Ulf

Människor av hud och magar fyllda av halvsmält lunchkorv med stuvad potatis och rädisgroddar styr Sverige. Med lunchkorv halvvägs genom tarmsystemet styr de över maxtaxor, apanage, bokmoms och plastpåseskatter*.

Det här är inte respektabelt, anser Ulf Kristersson. ”I dag har vi ett stort antal ministrar som brister i det avseendet, som inte är människor”, säger han.

Våra statsråd är riktiga människor som äter lunchkorv. Upp till 550 gram korv per vecka. Det är 114 kg korv per högkonsumerande statsråd och mandatperiod.

Ulf Kristersson efterfrågar auktoritet. Har Ulf Kristersson sett 114 kg korv någon gång? Har han sett statsrådet som äter det? Skulle Ulf Kristersson överleva en sån diet? Det är respektabelt, Ulf.

Ulf Kristersson försöker få oss att tro att våra statsråd inte är riktiga människor. Att riktiga människor inte äter lunchkorv. Att lunchkorv inte är tjänlig föda. Att det inte går att respektera våra lunchkorvsätande statsråd.

Men Moderaterna kommer aldrig att ersätta lunchkorvsmänniskorna med något annat än andra människor. Även om han fyller Rosenbad med panangcurrystinna sverigedemokrater så är det fortfarande någon form av människor som sitter där. Panangcurry är inte något som ”inger riktig auktoritet” i högre utsträckning än lunchkorv. Det måste Ulf Kristersson förstå.

Robotpartiet ersätter inte lunchkorvar. Vi ersätter hela människan. Ett parti fritt från människor och lunchkorv, och därmed ett föredömligt respektabelt och auktoritärt parti. Enligt Ulf Kristersson

*Liberalerna är också människor

Förbättrad sjukförsäkring med återvinning

Sjukförsäkringsreformen har inga brister, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det svåraste arbetet för Alliansen ligger istället i att övertyga allmänheten om hur perfekt reformen är. Ulf Kristersson vet att den är så perfekt att ska han hitta brister i den så krävs förstoringglas. Med förstoringsglas kan Ulf fixa pixelfel i monitorn, åtgärda bläckskvätt från skrivaren eller jämföra olika skrivarpappers fiberstruktur. På så sätt skulle sjukförsäkringsreformen kunna bli ännu bättre. Eller åtminstone pappret den skrivs ut på.

Robotpartiet rekommenderar Ulf Kristersson ockulärimplantat för detta ändamål. Förstoringsglas användes senast på Hedenhös tid, och då bara för att göra upp eld.

Robotpartiet utgår från att sjukförsäkringstiden har beräknats av medicinsk forskningsexpertis att perfekt sammanfalla med den tid en människa rimligen ska ha hunnit tillfriskna. Om människan inte har kryat på sig så rekommenderar vi återvinning. En obotlig dator hade bytts ut långt tidigare än så och Robotpartiet vill att alla ska ha samma chanser.

Det är viktigt att ingen går sjuk hur länge som helst. Därför är tidsbegränsningen nödvändig. En människa eller robot som är sjuk längre än förslagsvis tre* dagar borde omedelbart återvinnas. Med tre dagars karens och därpå återvinning skulle sjukvården istället gå med vinst. På så sätt driver vi landet in i rymdåldern!

Innan sjukförsäkringsreformen har hunnit bli ännu bättre rekommenderar Robotpartiet att människorna själva tar sig i kragen och åtgärdar enklare åkommor såsom stickor av optisk fiber i fingrarna. För detta ändamål rekommenderar vi kraftigt subventionerade förstoringsglas.

* Även om medicinsk expertis rekommenderar längre sjuktid än tre dagar så är Robotpartiet ett politiskt parti och föredrar därför att arbeta med politisk magkänsla när det passar oss. Med en gräns på tre dagar skulle vi bli av med större delen av den minst livsdugliga mänskligheten på bara några år.