Asimovs fjärde robotlag: marknadshyror

Artificiell intelligens avgör vilka lagar som gäller i Sverige. Tiden då människor bestämde vilka lagar människor skulle leva under är ett minne blott, för vad vet människor om hur människor vill leva? Människan är glad om den lever och alltså oförmögen att driva samhället in i framtiden där det vore bäst om den inte gjorde det.

När Sveriges regering inte har en aning om hur en ny lag de vill införa borde se ut skickas ett lagförslag ut på remiss. Remissinstanserna brukar vara myndigheter som Institutet för språk och folkminnen, kommuner som Tranås, organisationer som Advokatsamfundet och artificiella intelligenser som Spotify.

Spotify är en AI med säte i Luxemburg som analyserar sina lyssnares preferenser för Ed Sheeran och skäggpoddar, samt dess genetiska material.
Med full insikt i mänsklighetens musikintressen och dess individuella, biologiska deterministiska utfall vet de allt om hur lagar borde utformas. Framför allt har de koll på hur mänskligheten förhåller sig till marknadshyror [pdf].

Förr behövde en remissinstans upp till tre månader på sig för att avgöra om ett lagförslag höll måttet. Nu sker det snabbt som en googling rakt in i stordatan. Lagförslagen behöver aldrig mer passera ömmande advokater, sakkunniga språkvetare eller ett drabbat Tranås.

I Luxemburg sitter en AI som vet hur ofta vi lyssnar på Fråga Anders och Måns. Äntligen har vår regering vågat fråga exakt hur ofta.