Terroristvimpel

Sveriges utrikesminister Billström och Sveriges inrikesminister Erdogan vill förbjuda bevifteri av flaggor för oönskade terroristorganisationer.

Eftersom Robotpartiet både utgör en oönskad opposition och är en del av den militanta mitten räknar vi med att från och med 1 juni inte kunna bevifterifiera våra flaggor mer.

För att möta Billström-Erdogan-Cronenbergs framtida terroristklassning av oliktänkande har vi tagit fram en terroristvimpel som av sin natur inte är en förbjuden flagga. Utan en tillåten vimpel. Ladda ner vimpeln, skriv ut, fäst på en pinne som inte har varit i närheten av Billerdoganströms mag-tarmkanal och anbevifterifiera den som om det fortfarande fanns föreningsfrihet.

Vi hoppas att det ska ta Beldörgam åtminstone en mandatperiod innan hen lagstiftar bort den också.

Adjö, offentlighetsprincip. Hej, RND.

Nyligen röstade regeringen igenom ytterligare ändringar i sekretesslagstiftningen. Media räknade till 69 ändringar i lagen sedan 2009, men räknar man loggpunkter så är det snarare 92 ändringar, plus en extra som i skrivande stund inte har hunnit få sin rubrik än. Sekretess har blivit ett demokratiskt problem.

Robotpartiet är ett informationsliberalt parti. Alla ska ha samma förutsättningar. Alla ska veta allt om alla.

Anledningen till den senaste inskränkningen är att vi ska kunna ta emot information som är hemligstämplad i ett annat EU-land. Annars blir EU-länderna rädda och håller sin hemliga information hemlig. Men hur använder man hemlig information i en demokrati?

Ibland helgar de hemliga medlen målen där viss sekretess är nödvändig. Exempelvis:

  • Källskydd.
  • Avfyrningskoder till domedagsmaskiner.
  • Tobias Billströms aktieaffärer.

Angiveri, anmälningar och lex marior ska uppmuntras och källskydd är ett bra hjälpmedel för att få ny information. Att ta emot information mot löftet att inte koppla informationen till den som informerade är enkelt. Trots allt kan till och med vi tycka att listor över människor som vet saker vi redan vet är lite överflödiga. Det är därför alla har glömt Julian Assange, och bara något fåtal kan fortfarande koppla Edward Snowden till något med hemlig övervakning. Båda saknade källskydd och kommer antagligen att teleporteras till Mars så snart någon får fatt på dem. Vi andra har redan glömt dem eftersom vi har fått all information vi ville ha. Men för alla andra hjälper källskydd genom att skydda människor från en tillvaro på obskyra ambassader, skydda datorer från Stuxnet och skydda personalen på Radiotjänst från att få nötterna avbitna av moderata presschefer.

Alla ska ha rätt till en egen domedagsmaskin. Med rätten till domedagsmaskiner kommer skyldigheten att hålla sina avfyrningskoder hemliga så att inte vem som helst ska kunna avfyra domedagsmaskinen. Det här är för de flesta lika självklart som att:

Sommargylling eller Tobias Billström? Bara Miljöpartiet ser skillnaden. Bild: Wikipedia

Sommargylling eller Tobias Billström? Bara Miljöpartiet ser skillnaden. Bild: Wikipedia

Tobias Billströms aktieaffärer bör hållas hemliga. Det finns ett antal behjärtansvärda hemligheter, som att skydda utrotningshotade fågelarters häckningsplatser från äggsamlare, eller migrationsministerns eventuella insideraffärer från journalister*. Det är enkelt för alla att förstå, utom för MP och S som KU-anmälde hemligstämplingen utifrån en upplevd skillnad mellan Tobias Billström och en starkt hotad sommargylling.

Sekretessen är inget problem i ovanstående exempel. Väljarna kan fatta beslut oavsett informationskälla, avfyrningskoder eller Tobias Billströms häckningsplatser. Håller man däremot undan information som är till grund för viktiga beslut – varför FRA gör beställningsjobb åt USA, varför vi skickar folk till tortyr i Egypten, varför vi hemligstämplar EU:s åsikter om svenska visstidsanställningar – kan vi lika gärna ersätta regeringen med en slumpgenerator. Det kan Robotpartiet hjälpa till med.

* Biologisk mångfald är bra. Naturen har uppfunnit mycket som vetenskapen ännu inte har lyckats med på egen hand, som ägg och Tobias Billströms aktieaffärer. Så snart vi har kartlagt alla ägg och aktieaffärer så kan vi släppa sekretessen och låta folk plundra fågelbon och använda insidertips bäst de vill.

Tobias Billström – årets robot

I första hand tankesmedjar vi oss fram till vad våra väljare bör tycka. I andra hand lyssnar vi på våra väljare. I detta populistiska tilltag att instifta ett pris till robotikens och dess anhängares ära har vi sett oss nödgade att främst ta hänsyn till våra väljare. Utmärkelsen Årets Robot 2011 tilldelas alltså migrationsminister Tobias Billström:

… för det talrika blottandet av upprepandets förnyelse i det förklädda med mekanikens mänskliga och empatiskt likgiltiga sinnets avgrunder.

Tobias Billström har gett ömmande skäl en objektiv mening, retat upp människokramarorganisationen Amnesty, visat att goto-satsen inte nödvändigtvis leder till spagettikod, tagit ”icke svara på frågor”-kulturens Denial of Service till politiken, och kanske framför allt avslöjats som roboten Sonny från I, Robot.

Vi har överseende med migrationsministerns logiska brister, men vill att priset ska ses som något uppmuntrande, uppfriskande, utvisande och we shall overcome-uppmanande. Till Tobias Billström version 2012 önskar vi: Bättre logik nästa gång!

Robotpartiets tröstpris, Årets Kulram, går till utrikesminister Carl Bildt för sin enastående förmåga att undvika inputdata. Vi tackar @avadeaux för nomineringen.

Tobias Billström, som riksdagen ser honom.

Sverige som lekplats för utomjordingar

Utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström hatar, enligt Wikileaks, invandrare. Ministrarna vill vara representativa för skattebetalarna som också hatar invandrare. Att hata invandrare anses vara bra för Sverige.

Om det verkligen är så att Tobias Billström hatar invandrare vill han inte svara på eftersom han bara kommenterar första- och andrapartkällor. Alltså inte tredje part. Där går gränsen. Kanske kan han kommentera fjärdepartskällor. Klart är dock att Tobias Billström aldrig kommer att kommentera tredjepartskällor. Robotpartiet erkänner villigt att vi inte längre är på det klara med vad en tredjepartskälla egentligen är.

Jimmie Åkesson myser och blir alldeles varm i kroppen. Detta gör hans infraröda profil tydligare och kan innebära problem när predatormonster från yttre rymden besöker jorden för att stävja den inavel som verklighetens folk lider av. Efter avskjutningen kommer predatorerna att plantera in invandrare i Sverige. Alla blir nöjda, utom den minoritet som helst ser att man skjuter av hela Sveriges befolkning, utan inplantering, så att Sverige kan bli en lekplats för rovdjur från yttre rymden.

Oavsett hur yttre rymdens politik artar sig så ligger Jimmie Åkessons IR-profil honom i fatet och borde bäddas in i lera. Fråga Californiens guvernör Arnold om varför.

Vi robotpartister är avundsjuka på de mer mänskliga politikernas förmåga att se skillnad på olika sorters människor. Bipedala proteinklumpar man gillar ställs mot bipedala proteinklumpar man inte gillar, helt baserat på geometriska avvikelser och vilket ljus kropparna avstöter. Vi misstänker att det här inte går helt vetenskapligt till. Vi gillar logik.

Men samtidigt som våra politiker motverkar integrationen av invandrare, så arbetar de för en skenintegration av robotar. Att politiker önskat uppträda fläckfritt robotskt har vi märkt sen Turings tid, men maken till stelt uppträdande har vi inte sett sedan 80-talets arrested robot-danser, eller sedan Bosse Ringholm var finansminister.

Tobias Billström (fil. mag.) som Mr Goto 10:

Regina Kevius (civ. ing.) som Mrs Goto 10:

Ett tips till våra politiker: Ska ni leka robotar så sikta lite högre. Mycket har hänt inom robotiken de senaste åren. Snart är alla politiker robotar och då behöver ni inte leka alls.

Tack till vår ständige korrespondent Evert Brahms för Billström.