Den mänskliga rättigheten att bygga saudivapen

Mänskliga rättigheter används som slagträ i debatten om Saudiavtalet. Saudiarabien är en diktatur som inte respekterar mänskliga rättigheter, säger de. Den här typen av missbruk varnade Neos chefredaktör Paulina Neuding för när hon och Svenskt näringsliv startade projektet mot mänskliga rättigheter. De anser att det går inflation i mänskliga rättigheter: I ena stunden skyddas människor från tortyr, i andra stunden stoppas hårt arbetande företag från att exportera humanreducerande material till diktaturer.

Och var är det Saudiarabien brister? Plötsligt är det en mänsklig rättighet att få köra bil, delta i fria val och posta samhällskritiska bloggposter. Ska Google skickas till tribunalen i Haag för att de censurerar porrbloggar?

Är det inte en lika mänsklig rättighet att få bygga maskiner, att få behålla sitt stridsspetsprogrammerande jobb och trygga inkomst? Jo, det är det, enligt artikel 23. Vad händer med dessa mänskliga rättigheter? Och vad händer med Sverige om hundratusentals arbetslösa Carl Gustaf-ingenjörer släpps ut i verkligheten?

Sverige ska exportera vapen. Vi ska bygga, ladda, osäkra, sälja och gärna fyra av dem åt vem Wallenberg än vill. Och gör inte Sverige det så kommer 100 000 arbetslösa Carl Gustaf-ingenjörer gå Gnosjöanda på hela vapenindustrin. 100 000 kökskärnreaktorbyggande, ricinbryggande Richard Handl:ar. Fast till skillnad från Richard Handl är de oresonliga, känner varken medlidande, skuld eller rädsla, och de kommer aldrig att sluta, någonsin, förrän alla är döda. Försök stoppa vapenexporten då.

Xenon 2 Super nashwan power

Super nashwan power exporteras till diktaturer för 600 credits.

Sju kurer mot barnfattigdom

Barnfattigdom. Finns den? Finns den inte? Ska man räkna globalt? Ska man räkna relativt? Ja, det ska man. Men har den gått upp? Eller går den ner? Eller håller regeringen barnfattigdomen i Reinfeldts påstådda status quo? Sällan har faktiska siffror behandlats med så mycket tyckande som i barnfattigdomsfrågan. Politiker skräms av siffror och ingen har någon lösning. Robotpartiet har massor.

Till att börja med måste vi reda ut begreppen: Barn är en mänsklig produkt som uppstår när en viss typ av DNA-formationer får växa till sig. Ibland uppstår dessa spontant när två människor kommer för nära varandra, men egentligen borde det räcka med lite stamceller och ett provrör. Barnfattigdom är ett relativt begrepp. Det handlar inte om att dagens barn spelar Wii när 40-talisterna fick nöja sig med mekano. Det handlar inte om att svenska barn laddar hem mp3:or på 100/100-lina när afrikanska barn strömmar Realaudio-klipp med 28k8-moden. Barnfattigdomen är relativ i både tid och geografi. Och Robotpartiet har lösningen på relativiteten.

  • Zero population growth – Allas favoritland Kina har redan föregått med gott exempel med sin enbarnslag som har minskat barnfattigdomen med astronomiska mått. Vi tar lagen ett steg längre! Inom 18 år är Sverige helt fritt från barnfattigdom.
  • Herodes-metoden – Förvissade om att det finns minst ett fattigt barn så låter man avrätta samtliga barn inom landets gränser. Som en populistisk gest byter vi samtidigt ut de 2000 år gamla Herodes-barnen och låter istället värnlösa barns dag firas till minne av en ny generation ungar.
  • In natura – Föräldrar i många länder säljer gärna sina fattiga barn till kriminellt rika ligor, vilket ger barnen en uppväxt med helt andra sociala möjligheter. Andra länder är alltid förebilder. De behöver inte ens vara speciellt framgångsrika.
  • Logan’s run – Sifferskygga politiker blundar för barnfattigdomen och föredrar att prata om fattiga familjer. Genom att utföra en försvinnelseritual på alla över 30 så upplöses snart samtliga familjer och familjefattigdom undviks.
  • Bli lönsam, lille vän – Barnarbete har gett oss billiga kläder, mattor och stråhattar i århundraden. Det ska löna sig att arbeta, så låt barnen arbeta sig ur sin egen barnfattigdom.
  • Goméring – I många u-länder adopterar man glatt bort sina fattiga barn när man fått för många av dem. Tvinga därför alla familjer med en ekonomi under 60 % av medianinkomsten att adoptera bort sina barn till mer välbeställda människor.
  • Förebyggande åtgärder – Robotar från framtiden söker upp låglönearbetande mammor för att göra processen kort redan innan befruktningen. På så sätt slipper samhället fattiga och kriminella barn som rånar bankomater med Atari portfolio och spelar bort pengarna på Missile command.

Främst förespråkar Robotpartiet goméring*. Det sker redan idag i hög utsträckning bland robotar och maskiner, när fattiga kinesiska fabriksarbetare adopterar bort sina apparatbarn till mer välbeställda föräldrar i väst. För du trodde väl inte att din iPhone kom utan ett mekaniskt ursprung?

* Efter en icke enhällig omröstning där 0101 opponerade sig och förespråkade förebyggande åtgärder.