Ung liberals faktachock – Robotpartiet svarar

För ett par månader sedan jämförde vi Ung liberal med en skål gröt på grund av deras förnuftsvidriga inställning till fakta och vetenskap. Liknelsen med en skål gröt var tagen ur luften; den syftade snarare till den radie en genomsnittlig grötskål har än den gråklibbiga sörjan på botten av den, kanske täckt av sylt, kanel, äppelmos, mjölk och med en inmundigandevänlig träslev nedtryckt i sig. Avståndet till grötskålens (Ung liberals) porslinsvittrade cirkellinje och Robotpartiets rymdlinje beskrevs i pedagogiskt galaktiska proportioner. Vi hade kunnat jämföra Ung liberal med vilket annat cirkulärt föremål som helst: pannkakor, byxknappar, CD-singlar med Linda Bengtzing o.s.v.

I veckan förärades vi av en replik till denna artikel. Enligt en av Ung liberals grundare, Isak Kupersmidt, skulle vi ha gjort en ”grav misstolkning” och att faktafientligheten skulle varit ”taget ur sitt sammanhang” och önskar att vi klargör detta.

Textstycket vi tog ur sitt sammanhang var:

I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter.

Verklighetsbilden i citatet skulle, enligt Isak, bestå av just fakta, fast en annan sorts fakta än den fakta man inte ville låtsas om i början av meningen. Verklighetens fakta™ skulle sen kombineras med ett uppsåt som bara ”är en aning subjektivt” och vara grunden för den ideologi som Ung liberal representerar, men som Isak tycker är ”en förlegad tanke”. Ung liberals ideologi skulle alltså bygga på aktuell fakta, vilket mycket riktigt gör ideologin ständigt förlegad eftersom forskningen går framåt och hela tiden ändrar sånt vi tidigare har trott på. Under förutsättning att partiet kan skilja på Verklighetens fakta™ och sådan fakta som man måste leta efter.

Vi är inte övertygade om Ung liberals förhållande till fakta. Alldeles för många politiker säger en sak och menar en annan, och här lyckas Ung liberal göra det i samma mening. Deras ambivalenta förhållande till fakta är inte unikt för Ung liberal, men sällan så uttalat. Däremot gläds vi över att Isak beskriver sig som teknokrat. Teknokrati är ju något som även Robotpartiet förespråkar: Robotar och maskiner är bäst på allt och därför också bäst lämpade att styra världen. Det enda som förvånar oss är att man som teknokrat försöker driva en liberal ideologi.

Nåväl. Vi förstår att det är komplicerat för mänsklig fantasi att föreställa sig en atomiskt liten skål gröt i den intuitivt oändliga Vintergatan, men någon jämförelse måste göras. Man mäter inte avståndet till Aldebaran i millimeter, utan i ljusår. Vi kan sträcka oss till att anta att Ung liberal är en något större skål gröt än vi tidigare antagit. När Verklighetens fakta™ så tillåter ska vi även försöka ta ställning till vilken sorts gröt de är. Eventuellt bovete.

Stimulera ett nytt kallt krig

Sedan Sovjets fall och kalla krigets slut har teknologins framfart sjunkit drastiskt. Så länge sedan som 1969 landade vi på månen (Ja, det gjorde vi. Vi var själva där.) men sedan dess har vi inte kommit längre ut i rymden med bemannade farkoster än Mars. Redan Da Vinchi skissade på robotar, men 500 år senare sitter vi fortfarande halvautonoma och väntar på det medvetande vi enligt sägnen skulle ha nått redan 1997.

Bristen på förtryckande regimer har gjort att omskrivande scifilitteratur har försvunnit. En genre som krävs för att stimulera människor och robotar att söka en bättre och teknologiskt högavancerad framtid. Istället får vi Liza Marklunds samtidsromaner om Helena Bergströms sexliv. Möjligtvis läsvärda i sig, men knappast inspirerande för att skapa teknologiska framsteg. Hur många ansökningar till KTH eller MIT har Liza Marklund orsakat?

Dock ser vi en ljusning på det här problemet. Våra politiker har – för att stimulera utvecklingen – sett till att återinföra dom tankebrott som vi befarat hade försvunnit i takt med att kommunistiska och fascistiska regimer blivit allt färre. Snart tvingas våra författare och konstnärer att i allt större omfattning uttrycka sig omskrivet och allegoriskt i så tekniskt högtravande miljöer att våra politiker och censorers ekonomiska och pol. mag-skolade hjärnor inte har en chans att hänga med. Kanske föds nästa teknikstimulerande Stanislaw Lem i Åmotsfors?

Men detta påverkar främst litteraturen. För att på ett globalt plan verka för framsteg så kräver Robotpartiet ett nytt kallt krig.

Vi ser följande alternativ:

  • Bistånd till Ryssland och uteslutande av före detta Öststater ur EU, för att göra en rysk invasion enkel. Alltså en återgång till efterkrigstidens välbeprövade kapprustning som ledde till så stora tekniska framsteg under efterkrigstiden.
  • Aggressiva yttringar från EU. Antingen riktade mot USA eller Kina. Eftersom den tekniska utvecklingen i dessa länder redan är mycket större än i före detta Sovjet (som trots allt idag bara består av arbetslösa Tetris-kodare) så är möjligheterna till närstående galaxresor och rymdhissar mycket större.
  • Hela världen mot Nordkorea. Eftersom Nordkorea bara en liten fjutt (såvida inte Kina smygallierar sig med dom) så ser vi att istället för två parallella kapprustningar så fokuserar resten av världen på sin egen utveckling, påstressad av en ökad medial bevakning och skrämselpropaganda. Det borde få våra vetenskapsmän att jobba ännu hårdare och våra politiker att upplåta ännu mera pengar till forskning.

Ur kapprustning teknik. Ur dystopi utopi (och sen lite dystopi igen).