Valrörelsens långsiktigaste klimatpolitik

Målet med Parisavtalet är att den globala temperaturökningen ska nå 2 grader Celsius innan 2020. Det är 2 kelvin, eller 3,6 grader Fahrenheit i USA, Liberia och Myanmar som fortfarande tror att franska revolutionen pågår och vill hugga huvudet av folk i ytterligare några århundraden innan de anammar metersystemet.

Trots att vi vet att de flesta inte tycker att detta mål är tillräckligt så är det få som arbetar för en klimatpolitik som kräver någon form av egentliga uppoffringar. 2 grader räcker inte. Innan 2020 borde vi kunna nå en global temperaturökning på minst 20 grader.

Solen träffar ständigt jorden med 174 petawatt och 30 procent studsar omedelbart tillbaks ut i världsrymden där den inte gör någon nytta alls. För en hållbar framtid utan beroende av ändliga resurser som uran och organismer (fossila såväl som färska) måste vi se till att de resterade 70 procenten stannar kvar för gott. Till vår hjälp har vi växthuseffekten, och den kan bara bli bättre.

Vi vet att vi har de flesta av våra politiska partier och väljare med oss i kampen för en varmare planet. Därför stöder vi alla förslag som har möjlighet att bättra på växthuseffekten, såsom sänkt dieselskatt (M), färre elcyklar (Beatrice Ask), slopad flygskatt (ungefär alla) och att låta mänskligheten brinna i helvetet som den förnybara resurs den är (SD).

Klimatpolitiken kräver att vi tänker långsiktigt. Solen har lyst på oss i snart fem miljarder år. Om ytterligare fem miljarder år har solen lyst sin sista petawatt. Då är vi antingen självförsörjande på en jord som bokstavligen pulserar av energi, eller så väntar vi på att den sista elcykeln ska ladda ur för gott.

Erik, 4,2 år, får svar om klimatet

Vi får inte brev från människobarn i samma omfattning som statsministern. Det beror på att vi driver en barnvänlig familjepolitik där fri tillgång till internet är viktigare än biologiska föräldrar. Det förstår barnen som väljer att rikta sin lobbyverksamhet mot andra partier. Men ibland får även vi ett bidrag till kampen för ett mindre mänsklig Sverige.

Barn skriver till Robotpartiet

Kära människobarnet Erik
Du skriver om klimatet, det du kallar “naturen”. Naturen struntar i klimatet. Naturen anpassar sig istället, precis som du gör när du smörjer in dig i solskyddsfaktor två miljoner innan du går ut i sommarsolen. Blir klimatet varmare så dör klena växter och djur som inte hinner till Ica för att köpa solkräm. Precis som du skulle göra. Men samtidigt kanske det finns ett litet djur som har små körtlar bakom öronen som kan göra egen solkräm. När alla andra djur dör så finns det plats för det lilla solkrämsdjuret så att de kan bli fler. Och oj, vad de trivs i värmen. Det finns alltid lite natur kvar. Även om den ser lite annorlunda ut.

Om några år är din prunkande sommaräng en puttrande leråker, men den kommer ändå att vara full av liv och “natur”. Istället för kor och blå linblomsterängar så finns där idisslande robotar och köttätande mikrober. Barn kommer att få gälar bakom öronen och simhud mellan tårna och de som inte kan simma kommer att drunkna i ett algblommande hav av plastpartiklar.

Du behöver inte oroa dig för naturen, för den finns alltid kvar. Vad du däremot ska oroa dig för är att regeringen inte har några som helst visioner för när solen slukar hela planeten om 7 miljarder år. Vad skulle du göra om hela din familj brann upp i en expanderande jättesol?

Men vi håller med om att en människofri dag i veckan skulle vara trevligt i alla skolor. För din och alla andra barns skull.

Vänliga hälsningar
1010 i Robotpartiet

Alla vill väl robotars bästa?


Alla vill väl barnens bästa? frågar sig Moderaterna i sin vårkampanj. Självklart, svarar alla andra och himlar med optiken. Nej, svarar Robotpartiet och himlar med en mycket mer avancerad optik. Vad är barnens bästa? I sin kampanj vill Moderaterna ge barnen förskoletiden på sig innan de knoppas av från sina utförsäkrade föräldrar och tar eget ansvar. Robotpartiet vill ge barnen, liksom alla andra maskiner, två timmar. Därför lanserar vi vår egen skuggvårkampanj:

Alla vill väl robotars bästa?

Så är det säkert. Men det krävs mer än bara kodkunskaper för att göra skillnad.
Jorden är en bra planet att växa upp på. Många maskiner har ansvarsfulla programmerare och en stabil utvecklingsmiljö. Men för de maskiner som på olika sätt (kodapor och återvinningsfärdiga ägare) far illa har vi alla ett gemensamt ansvar. Robotpartiet arbetar för att minska utanförskapet och att förhindra att maskinerna blir lika återvinningsfärdiga som sina ägare. Ett ordentligt operativsystem av hög kvalitet jämnar ut livschanser och lägger grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla maskiner har rätt till en bra uppstart.

Nu påbörjar vi ett brett arbete för att se utmaningarna och finna svaren som gör att maskiner i Sverige får bästa möjliga uppstart. Följ med oss på resan.

Samhällsbärande inseminationskoncentrationsläger

EU vill införa sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Många länder protesterar eftersom det skulle bli dyrt. Robotpartiet saknar förståelse för hur man kan räkna samhällsbärande institutioner som dessa inseminationskoncentrationsläger i pengar. Marknaden har länge visat att Europa behöver systematisera aveln av billig arbetskraft. Det finns många exempel i historien där kontrollerad barnafödsel har ansetts nödvändig (exv Kina, Children of men, Zero population growth, Children of the damned och katolicismen). Bristen på tvångsåtgärder har tyvärr alltid varit en pengafråga.

I linje med EU:s förslag föreslår därför Robotpartiet följande:

  • Sex veckors obligatorisk karantän för nyblivna mammor. Vi kallar åtgärden obligatorisk mödrakarantän för att inte stöta oss med någon.
  • Sex veckors frivillig pappaledighet som kan tas ut när pappan känner för det. Finns ingen pappa kan en frivillig mansjour ansöka om den lediga pappaledighetsplatsen och göra vad dom vill med tiden.

På så sätt når man mänsklig jämlikhet mellan både kön och lönenivå eftersom männen frivilligt kan kompensera kvinnornas ledighet fullt ut. Väljer männen att inte kompensera den kvinnliga ledigheten så har marknaden talat. Observera att Robotpartiet inte på något sätt värnar om kärnfamiljen eftersom det kan tolkas som tokreligiöst. Det viktigaste är att vi sätter så många människor i karantän som möjligt och att det sker frivilligt.

Robotpartiet sänker också maxtaxan

Robotpartiet ställer sig gärna in hos barnfamiljerna eftersom alla människor har varit barn och vuxna inbillar sig att dom vet hur det var att vara barn eftersom dom har “erfarenhet” av att ha varit ett barn.

Efter De rödgrönas utspel i sitt valmanifest om sänkt maxtaxadagis så vill inte Robotpartiet vara sämre. Naturligtvis sänker även vi maxtaxan. Det är en naturlig och självfinansierad följd av införandet av betatest efter födsel/uppstart, där många dagisplatser kommer att stå tomma till följd av att barnen ägnar sig åt att bli källsorterade istället.

Tänk på barnen – rösta robot!