Lita på EU, lita på internet

Filter har visat sig vara effektiva på flera områden. Filter gör cigaretter hälsosamma, fil till yoghurt, vatten till kaffe, musik knorrig och internet till en tryggare plats att leva på. Därför vill EU ta fram en europeisk brandvägg som filtrerar internet; ett hälsosammare, knorrigare internet.

Vad ska då filtreras? EU nämner ett godtyckligt olagligt innehåll. Henrik Alexandersson listar saker som fildelning, spelsiter, terrorism, droger och historisk information. Litauen kan väntas stoppa bögporr och Irland hädelse.

Fortsätter man att gissa så kommer man att filtrera bort diskmaskiner och små tuttar (som i Australien), strömmande media och fackföreningar (som vissa företag), hela Japan, Carl Larsson, National geographics, andra språk än engelska och franska, väldigt små stenar och Bob Hansson.

Om enbart korrekt information publiceras på internet så skulle internet bli det första mediet som inte lyder under den erbarmliga devisen Tro inte på allt du ser på teve/läser i tidningarna/hör på P1. Internet skulle bli en enda stor och korrekt sanning. Wikipedia skulle enbart bestå av peer review-artiklar från etablerade publikationer. De skulle visserligen få editeras utanför Europa eftersom européer inte kan läsa felaktiga artiklar, men det blir ju automatiskt någon annans problem.

Lås in oss i en logisk Anna Greta Leijon-låda och låt alla andra ta hand om problemen. Vi tittar ut inifrån och skrattar åt den fria världen.

Dagens foliehatt till Anne Ramberg

Dagens foliehatt går till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg för att hon sprider sin paranoida tro att det skulle finnas myndigheter som inte är altruistiskt fulländade.

– Vår tilltro till kameraövervakningen bygger på den mycket barnsliga tanken att vi har ett gott samhälle och att alla myndigheter är goda. Tillvaron är inte sådan.

Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis, sa Carl Sagan, Marcello Truzzi och alla andra som någon gång förstått sin grundkurs i vetenskapsteori. James Randi gick vidare genom att jämföra getter med enhörningar. Så var är bevisen för detta förryckta påstående? Myndigheter är statens väloljade maskineri, tjänstemän är ofelbara, Sverige har aldrig ägnat sig åt åsiktsregistrering, PKU har bara använts för medicinska ändamål, det finns ingen i något land som är fängslad på grund av sina åsikter och alla har glömt Sovjet.

Anne Ramberg har naturligtvis en agenda. Vad media undviker att rapportera är att Anne Ramberg i egenskap av Advokatsamfundets generalsekreterare har starka band till Advokatsamfundet.

I Sverige har brottsligheten minskat drastiskt under de år kameraövervakningen har ökat. Brottsfrekvensen minskade ytterligare efter införandet av FRA och vi räknar med att i det närmaste nolla den när vi har fått fart på kartläggningen av flygresenärer. I förebilden Storbritannien går det sjutton kameror per capita. Där har man som bekant befriat landet från kriminalitet och lever idag i en huxleysk utopi där alla är lyckliga.

Men varför talar Anne Ramberg emot denna utopi? Jo, utan brottslighet finns det inga brottslingar, och utan brottslingar behövs inga advokater. Kameraövervakningen är alltså så effektiv att advokaterna räds sin egen framtid. Som vanligt vinner ideologin över vetenskapen.

Sanningshalten i många påståenden ovan är okej eftersom vi väljer att kategorisera den här artikeln som debattartikel eller ledarkrönika eller bara helt enkelt politisk.

För ett ökat utanförskap, del 0001

Utanförskap är ett begrepp som lyftes upp och gjordes viktigt av Alliansen inför valet 2006. Därefter har utanförskapet anammats över blockgränserna och blivit viktigt för alla politiker. Det handlar om att:

  • Minska utanförskapet genom att öka innanförskapet.
  • Utmåla utanförskapet som något obehagligt så att människor frivilligt väljer innanförskap.

Robotpartiet vill öka utanförskapet. Genom att öka känslan av utanförskap upplever människor sig mera utanför, vilket är motsatsen till innanför. När människan upplever sig utanför blir den fragila varelsen ledsen och strävar efter innanförskap. Människan kommer då att:

  • Rycka upp sig.
  • Ta sig i kragen.
  • Gilla läget.
  • Operera in nödvändig teknologi i kroppen för att bli attraktiv på innanförskapet.

Skulle människan ändå inte låta assimilera sig så ska dessa skickas till leprakolonin på Mars.

Vi återkommer med informationsmaterial.

Robotar för och emot censur

Många gånger har vi tydligen gett sken av att vi skulle vara negativa till censur. Man har sett vår strategi som en kunskapsfarm, där öppna åsikter och offentlig kartläggning av mänskligheten skulle gynna en robotrevolution på ett fördelaktigt sätt på grund av robotars omänskliga förmåga att processa data. Det är sant, men, inget kunde vara mer fel.

Metoden är lönlös. Vi har märkt att folk inte avslöjar militära strategier på Twitter eller frukostvanor på Facebook i den utsträckning vi behöver för att göra en korrekt analys. Det är alltså fritt fram att fortsätta avslöjandet av militära strategier och frukostvanor eftersom vi ändå inte registrerar dessa.

Det är därför med glädje som vi ser att vår censurvänliga politik gör framsteg. Snart består hela världen av en fritänkande massa, som bara tänker tankar som är fria från ofog. En fri människa som är fri från tankar är en glad och lätthanterad människa.

Vår älskade dataskapare Steve Jobs som ägnat sitt liv åt att sätta vänner till världen, skapar numera maskiner utan begrepp för nakenhet. Fria från otäckheter som riskera att få folk att tänka på fria otäckheter. Censur ger en mjukare hjärnsubstans!

Rabén & Sjögren gör vad de kan för att förleda verklighetens folk att tro att historien inte skilde på verkligt folk och overkligt folk. Ture Sventon nämnde aldrig negrer och det gjorde inte heller Tintin under hela sin vistelse i Kongo. Det är naturligtvis bättre att låta folk tro att vi alltid har tyckt att negrer var ett av verklighetens folk, och inte det overkliga negerfolk vi en gång tyckte att de var. När verklighetens folk kan mindre historia så blir det enklare för oss att svartmåla människor som overkliga. Ett historielöst folk kan inte lära sig av historien och det vinner alla på.

KF Media lägger en snygg dimridå där de säger att de inte tycker att världen censureras, och att de är emot censur så länge de själva får censurera sina egna författare. Alltså som när deras framlidne Åke Holmberg skriver om Ture Sventons negrer. Mattias Fyrenius på KF Media är en sann politisk kommunikatör som kan använda en hel debattsida till att inte få sagt någonting. Censur gör att människor slipper att tänka på obehagliga saker från förr!

Serietidningscensur har vi jobbat för sedan mediumets begynnelse. Barn läser serier, vilket har förfärat vuxna i alla tider och argumenten har haglat enligt

int main (int argc, char *argv[])
{
    return "FÖRBJUD!";
}

Serietidningarna finns trots allt kvar och vi tvingas ta till andra metoder. Vi har insett att problemet inte är vad vi utsätter våra barn för, utan att problemet är själva barnen. Senaste förslaget att stävja seriemediet kommer från polisens Cecilia Wallin-Carlsson som helt enkelt vill förbjuda barn med följande insikt:

Jag har bedömt bilderna som pornografiska för att de innehåller barn.

På så sätt går vi till källan med problemet. Återvinning av barn är en hållbar lösning som Robotpartiet alltid står bakom. Enligt kulturexpert och kammaråklagare Tomas Bälter Nordenman så finns det ändå inget berättigat intresse för barn, fantasifigurer med haröron eller Shakespears Romeo och Julia. Väck med det! Censur leder till färre människor!

Människor och maskiner som byter åsikt anklagas ofta för att vända kappan efter vinden. Robotar använder sällan kappor utan rör sig helst i bara mässingen (eller annan lämplig legering). Som parti väljer vi istället att blåsa hela väljarkåren och låta dessa vända sina unkna kappor efter oss. Nu vinner vi röster genom att köra på censurlinjen ett tag.

Jantelagen är ett svenskt apartheid

Jantelagen bör förbjudas. Det säger riksdagsledamoten Finn Bengtsson och kräver en “mentalitetsförkjutning” av det mentalt handikappade folket.

Robotpartiet instämmer. Inget har motverkat svensk robotforskning i så hög grad som den svenska jantelagen. Rädslan att vara mindre värd än sin egen skapelse har varit förhärskande bland svenska robotforskare och gjort dom avundsjuka och fåniga. Inom forskarvärlden pratar man om oron för teknologisk singulariet vilket bara är ett annat ord för jantelag.

Även om jantelagen som bekant uppfanns av en dansk så är det en unikt svensk egenskap. Precis som jantelagen är en unikt filipinsk egenskap. Motionsförfattarna erkänner även att det

… finns motsvarande fenomen på många andra platser i världen, bl.a. på vissa håll i England, Japan, Australien och Kanada.*

Att japansk robotforskning trots jantelag ligger eoner före svensk forskning är undantaget som bekräftar regeln och kan bara förklaras av att japaner upplever en parallell Gnosjö-anda, och eventuellt att dom är sprungna ur en helt annan kultur, sånär som på den svenska avundsjukan som dom så glatt assimilerat.

USA är helt fritt från jantelag och fylld av ryggdunkande och positiv feedback, till skillnad från övriga engelskspråkiga länder. Det var därför den amerikanska filmen Envy (2004) floppade, eftersom den behandlade ett ämne som var helt obekant för den amerikanska kulturen. Därför läste inte heller någon den amerikanske författaren Kurt Vonneguts Harrison Bergeron där bättre människor handikappades, eftersom ingen förstod vad Vonnegut pratade om.

– Man kunde ju förfäkta apartheid också, säger Finn Bengtsson och jämför därmed jantelagen med apartheid. Jantelagen tvingar vår tids Rosa Parks att resa sig när Finn Bengtsson vill sitta i bussen. Fast tvärtom då, eftersom Rosa Park sa något i stil med “Du ska inte tro att du är något” till den vite man som ville ha hennes plats och därmed satte världen as we knew it i rullning. Robotpartiet vet inte hur vi ska lyckas argumentera mot oss själva den här gången, men vi stödjer ändå Finn Bengtssons löst förankrade åsikt att jantelagen är precis som apartheid. Dessutom associerar man ju apartheid med Sydafrika och inte med USA:s gamla ojantiga raslagar. Skilj på äpplen och päron!

Tankebrott är det mest lömska av brott eftersom det inte riktigt går att veta vad folk tänker. Många gånger tenderar människor att inte agera som dom tänker, och då får vi sällan veta vilka brott dom har begått.
Så länge det inte är en regelrätt simulering så gör robotar precis vad dom tänker. Mänskliga tankar, frikopplade från verklighet och aktion bör motverkas. Att förbjuda jantelag och svensk avundsjuka är ett naturligt steg på vägen.

Till höger ser vi fyra män som enligt en riksdagsmotion anser sig vara bättre än andra.

*Nämnda länders jantighet är baserad på antingen god forskning eller sunt förnuft.

Ordförbud friar tankarna

Satan symboliserar dom fula orden eftersom man får rita Satan men inte säga det. Källa: ekot.se

Fula ord anses ofta vara ett problem bland unga människor. Speciellt problematiskt är det när unga pratar som vuxna, vilket vuxna tycker låter illa. Då tvingas vuxna argumentera mot specifika vågformer, något som den vuxna ofta tycker är svårt. En diskussion kring hertz, sinusvågor och munhålans filterförmåga går oftast över människors huvuden och barnet lämnas med en intetsägande tillsägelse som slumpmässigt leder till en cynisk livsåskådning (dåligt) eller accepterande konformism (bra).

Förbud är en vanlig lösning på problemet, precis som en skola i Blekinge har förstått. Då har man färre ord att välja mellan och får därmed ett bättre och mer variationsrikt ordförråd. Fyra flitiga myror är som bekant fler än fem fula elefanter. Dom förbjudna orden ger man ut som en inbunden gammelmedial bok så att dom snabbt glöms bort. På så sätt slipper man dessutom onyanserad regimkritik i stil med tillmälen som Jävla politiker!

Straff är alltid en bra metod för att efterleva förbud, vilket tyvärr Skolverket sätter käppar i hjulet för. Föräldern och den självutnämnda barnpedagogiska auktoriteten Fredrik Karlsson kräver dock ett system som reglerar barns språkbruk. Systemet preciseras inte, men dess nödvändighet anges som argument.

Vi instämmer i kravet på ett system, men som liberalt parti vill vi istället för förbud verka för tillstånd, vilket ökar vår politiska karma och låter oss ta viktigare beslut i smyg. Ett idealiskt tillstånd vore ett kanon av godkända ord som får och bör användas av såväl människor som robotar. Robotpartiets förslag till kanon är C64-basic med sitt rika vokabulär på hela 71 ord. Basic är känt för att vara lätt att lära även för människor, och kan enkelt ersätta misslyckade mänskliga språk som esperanto och engelska.

Ett samtal baserat på PRINT och POKE och diverse idiomatiska uttryck som IF THEN ELSE borde inte kunna stöta sig med någon.

Per Albin och Fredrik – lika som människor

Robotpartiet har med beprövade politiska metoder gått fram som en ED-209 under valspurten. Med beprövade metoder menar vi stöld. Nu har Moderaterna stulit Robotpartiets stöldtrend i hopp om att skörda lika stora framgångar som Sveriges enda riktiga arbetsparti*: Robotpartiet.

Ni vet vilka som stal vad först.

Resumé staplar pedagogiskt bilder på varandra.

* Begreppet “arbetsparti” är en medveten förvanskning och lek med det förlegade begreppet “arbetarparti”. Robotpartiet bryr sig inte alls om arbetare, men däremot om arbeten. Människor är arbetare. Arbeten kan vi ge till robotar.

Förbifart Jär(s)to(rp) och mal ner pensionärerna

Robotpartiet fortsätter att erövra mark genom att stjäla vinnande koncept och göra dom bättre. Vissa kan tycka att vi har stoppat åsikter i andra partiers munnar. Det är exempelvis oklart om Kristdemokraterna vill mala ner pensionärer till leverpastej eller ej. På det svarar Robotpartiet att det rör sig om tillspetsade sanningar.

Robotpartiet stjäl utan offer, precis som vid fildelning. Robotpartiet förespråkar dock inte fildelning eftersom det leder till husrannsakan och därefter fängelse eftersom din hårddisk visar sig vara fylld av olagliga bilder efter att en gång ha bildgooglat på seriefiguren Lisa Simpsons. Man kan istället jämföra det med att stjäla en bil som ägaren ändå inte behövde. Exempelvis en extrabil eller en cabriolet som någon putsar på hela vintrarna och bara får komma ut första soldagen i maj.

Robotpartiets viktiga budskap inför valet på söndag följer nedan:

Logiken steget före journalistiken

Sveriges radios programserie P3 nyheter granskar beskriver hur politiker smutskastar sina meningsmotståndare i den moderna, hårda och internetvälsignade valdebatten.

Innan Robotpartiets valkampanj 2010 drog igång analyserade vi vinnande politiska strategier och debattmetoder. Vi drog då samma slutsats som P3 nyheter granskar: smutskastning är det effektivaste sättet att vinna röster. Robotpartiet skrev därför in smutskastning i sin stadgar. Som dom världsförbättrare vi är så putsade vi även på strategin för att bättre passa en robotsk atmosfär.

Robotpartiet ägnar sig åt logisk smutskastning!

Att likna Mona Sahlin vid en lyktstolpe är inte logiskt. Det må var hånfullt vid en första anblick, men lyktstolpar sprider ljus över en mörk värld och symboliserar industrialism och teknisk landvinning. Industrialism och teknisk landvinning är något objektivt positivt. Eftersom det här är en debatt som förs på internet så är den korrekta termen för denna liknelse fail.

Fredrik Reinfeldt ser visserligen ut som Alfons Åberg pappa, men därefter brister jämförelsen. Reinfeldt skulle aldrig ha hindrat Alfons från att röra sågen och på så sätt kunna klara sig själv i ett allt hårdare arbetsklimat. Han hade heller inte tillåtit Mållgan, eftersom en låtsaskompis är ett tydligt tecken på utanförskap. Istället hade han gått Jan Björklund på lille Alfons och gjort folk av honom.

Robotpartiet kommer att fortsätta med sin analytiskt korrekta och logiska smutskastning. Man ska tala till människor på människors språk. Vi är dessutom glada för P3:s redaktion som har nått samma slutsats. Det är som bekant pinsamt att tycka annorlunda än Robotpartiet, och därmed tycka fel.

Robotarnas ungdomsförbund – för det vi vill säga men inte törs

Vårt parti har visat sig tilltala många unga. Detta är inte konstigt eftersom vi anser att alla bör ha rösträtt från födseln. En robot föds ju med full kapacitet och vi förväntar oss att människorna anpassar sig.

Som en följd därav grundar vi därför Robotarnas ungdomsförbund (Ruf) som en plantskola för blivande robotpolitiker där man kan programmeras till korrekta åsikter, göra politiska misstag och leva ut sina innersta subrutiner innan man ger sig ut i den verkliga riksdagspolitiken. Allt man gör som ruffare kan förlåtas som naiva ungdomssynder ända upp till 28 års ålder. Alla har vi buggar i början!

Ett ungdomsförbunds viktigaste funktion är att stå för åsikter som moderpartiet inte själva vågar säga högt på grund av det politiska klimatet. Rufs officiella motto är exempelvis “Kill all humans!” vilket går rakt mot både Robotpartiets språkkonventioner (vilka uppmuntrar maskinkod) och väljarbasen.

Andra funktioner som ungdomsförbundet kan ha är exempelvis att polisanmäla motståndarpolitiker eller med lagens hjälp stjäla deras namn så att dom blir alldeles namnlösa. Eller utöva lite socialt ingenjörskap och spionera på andra partier. För att inte tala om alla pengar ett ungdomsförbund kan trixa till sig.

Dessutom finns det möjligheter till en barnslig ärlighet som man sällan ser hos vuxna politiker. Ungdomlig oskuld är för många något vackert.

Därför finns nu Robotarnas ungdomsförbund (Ruf) med i det politiska spelet. I full fart att köra rutten källkod i en dator nära dig. Och kom ihåg: Kill all humans!