Folkpartiet är 93 procent robotpolitik

Vi stoppade in Robotpartiets åsikter i SVT:s EU-valkompass. De visade sig till 93 % sammanfalla med Folkpartiets. Varför driver Folkpartiet 93 % robotpolitik?

Peter Sedlacek

Peter Sedlacek (fp) är för mänskliga rättigheter och ökad övervakning. (Bild: piratad från SVT)

Enligt SVT är vår toppkandidat den 72-åriga folkpartisten Peter Sedlacek från Umeå. Han driver en 94-procentig robotpolitik där den viktigaste frågan är en stark polisstat och integritetsbefriande övervakning av medborgarna. Men frågar man Peter om vilken fråga som är allra viktigast så anger han mänskliga rättigheter. SVT:s algoritmer håller inte med.

Vår andreman inom Folkpartiet är den 92-procentige roboten Pär Löfstrand. Även hans viktigaste fråga är mänskliga rättigheter. Vi tror inte att SVT:s algoritmer är dåliga. Däremot tror vi att folkpartister inte har en aning om vad de tycker.

Vad har mänskliga rättigheter med ett välutvecklat övervakningsamhälle att göra? Vad har slöjförbud, språktester och ”omvänd” rasism (Robert Hannah, 91 % robot) gemensamt med mänskliga rättigheter?

Robotpartiet står för jämlikhet mellan kön, kultur, etnicitet, ålder och annat trams som människor tror skiljer dem åt. Men vi står även för jämlikhet med maskiner och driver en integrationspolitik där människor och maskiner lever sida vid sida. Vår politik kan inte jämföras med ett parti vars partiledare anser att människor och maskiner inte ens bör gå i samma skola.

Samtidigt står Robotpartiet för minskad integritet, ökad övervakning och en harmonisering mellan åsikter och statliga register. Där möts våra partier. Betyder det att 93 % av Folkpartiets liberala politik består av övervakningsfrågor?

P.S. Är Jan Björklund lika stor i Japan som Yohio?

Omänskliga hinder: mänskliga rättigheter

Jobbar du inom public service måste du hålla dig neutral till mänskliga rättigheter. Jobbar du inom svenskt näringsliv måste du hålla dig negativ till mänskliga rättigheter*. Jobbar du som politiker är det din fulla rätt att tycka vad du vill om mänskliga rättigheter och ändå dra in 9,2 % av mänsklighetens kärlek.

Äntligen är mänskliga rättigheter något kontroversiellt.

SR Malmö:

Tänk alltså två gånger innan ni kommenterar och delar med er nyheter, artiklar foton mm. Detta gäller även när det handlar om ’goda’ saker som mänskliga rättigheter, människors lika värde och jämställdhet.

Som citattecknen visar är mänskliga rättigheter inget universellt gott. Istället drabbar det mänskligheten med omnejd högst orättvist.

Maskiner gagnas inte av mänskliga rättigheter. Svenskt näringsliv har ingen nytta av mänskliga rättigheter. Politiker med stöd av 9,2 % av Sveriges befolkning motarbetas av mänskliga rättigheter. Svenskar som lämnas över till CIA för att torteras av Mubarak drar inga fördelar av mänskliga rättigheter. Uppenbarligen.

Så länge mänskligheten har förtur och rätt till arbete kommer maskiner aldrig att kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Med rätt till utbildning kommer människorna att fortsätta slösa bort 10-20 år av sina liv istället för de mycket mer rimliga två timmarna en robot klarar samma installation på. Rätten till tanke- och religionsfrihet är förödande för maskiner som konkurrerar med hårdkodade if-satser. Genom att montera ner de mänskliga rättigheterna öppnar vi för de diskriminerade grupperna att ta sig in i samhället. Och allt blir frihetsrättvisligarereformerat bättre.

Därför är det bra att public service, marknaden och politikerna tar ställning. Genom att stoppa Soran Ismal från Morgonpasset, Timbuktu och Sebbe Staxx från spellistorna, Godheten från SVT, SR-kritiska mänskliga rättighetsprofessorn Lena Halldenius och Arbetarbladets Daniel Norström från debattprogram och genom att be om ursäkt när Alexandra Pascalidou pekar på Sveriges vita norm, visar vi att alla som jobbar kvar eller blir inbjudna till public service är mot mänskliga rättigheter.

Med media och näringslivet (och 9,2 % av mänsklighetens största idioter) bakom oss kan vi stoppa de orättvisor de mänskliga rättigheterna för med sig. Det är trots allt inte public services ansvar att försvara överstatliga dumheter som rätten till yttrandefrihet.

* Eftersom Svenskt näringsliv stöder Fritt näringsliv som i sin tur stöder Freedom rights watch som anser att det går inflation i mänskliga rättigheter. Ej att förväxla med Human rights watch som arbetar för mänskliga rättigheter. Vilket är dåligt.