EU-valet: Invandrare är oftare raketforskare

För många klockcykler sedan bevisade vi att invandrare i högre grad är raketforskare än den genomsnittlige svensken. Det hade med utbildningsnivån att göra. Antal byggda rymdraketer korrelerar fantastiskt väl med utbildningsnivå.

Förhållandet mellan raketforskning och den delmängd svenskar som kallar sig sverigedemokrater är däremot omvänt. Det gäller även forskning inom fysik, kemi och medicin, litteratur, arbete för fred, verbal förmåga, grundläggande problemlösning och kroppens möjligheter att återbilda förlorade hjärnceller. Sverigedemokrater famlar desperat för att få bukt på komplicerade begrepp som periodiska systemet, decimaltal och fullständiga meningar. Samtidigt ser de avundsjukt hur invandrare lätt och ledigt gör sig förstådda efter en introducerande SFI-kurs.

Vi rörde upp känslor med vår artikel. En (förhållandevis) lavin av protester nådde oss från (en stycken) sverigedemokrater. Det var den mest intensiva debatt vi haft sedan vi råkade anklaga något Alexander Bard-parti för faktaförakt. Problemet är att vi har rätt: Sverigedemokrater är dummare.

Många sverigedemokrater har visserligen försökt bygga egna missiler i källaren efter ritningar de hittat på Flashback. Men få sverigedemokrater har uppnått mer än en uppbränd Ikeasoffa i teverummet ovanför. Mycket färre har byggt fungerande Marssonder.

Förutom utbildningsnivå finns en annan skillnad. Invandrare förstår att ibland skiter det sig så inåt helvete jävligt att man måste fly. Nästa gång jorden går under i ett meteoritnedslag, klimatförändringar eller när Jan Björklund sätter tandgluggen i Natos kärnvapen så kan man välja på två saker:

  1. Bygga en rymdraket och dra till en bättre planet.
  2. Flytta till Dalarna, dansa runt en stång med gossebollar runt knäna och propagera mot robotar i vården. Med sina betapartikelpenetrerade, tsunamisköljda UV-kroppar.

Vi väljer alternativ 1. Och därför vill vi ha ett öppet Europa.

(Och nu vet ni varför Jimmie Åkesson bara har åtta fingrar.)

Tillräckligt stor jpg
Pdf för er som vill skriva ut och sprida högupplöst propaganda

Invandrare är oftare raketforskare

Tack till PKJonas och @bigup2dance som upplyste oss om SvP:s rasistiska inställning till robotar i vården. Och ja, vi vet att SvP inte är SD men är det i praktiken någon som bryr sig?

Järnrör och robotar har gott rykte

Först lyckades de med bedriften att skämma ut en redan skamlig mänsklighet. Runt en tiondel av samhället har avslöjats som SD-sympatisörer och därmed obrukbara som humankapital. Sverigedemokrater är helt enkelt inte ett lämpligt avelsmaterial i en tid då vi måste hålla människobeståndet kort och satsa på livskraftiga individer med brett DNA-spektrum, stor innovationsförmåga och litet energibehov. Inavlade fetton med fascistoida, nationalromantiska, konservativa det-var-bättre-förr-fantasier som Jimmie Åkesson saknar helt enkelt livsduglighet.

Sen försökte Sverigedemokraterna ge robotarna ett dåligt rykte genom att klä ut sig i stålgrå kostymer, autentiska järnrör och ett spelat känslokallt yttre, med målet att knacka andra människoenheter med sina nya robotarmar.

Känslokyla är inte ett unikt artificiellt drag, och inte att förväxla med skadeglädje, som är ett unikt mänskligt drag. Järnrör är inte heller en naturlig del av den mänskliga konstitutionen. En människa blir inte en robot genom att hålla i järnrör, använda headset eller lära sig multiplikationstabellen. Lika lite blir en robot människa genom att anta mänskliga drag som att använda byxor, hänga kroppsdelar runt halsen och utrota andra människor. Det här vet alla, och Robotpartiets opinionssiffror gick oskadda ur tilltaget, vilket talar för att mänskligheten har förmåga att skilja människa från maskin. Men inte heller verkar Sverigedemokraterna ha påverkats negativt, vilket talar för att mänskligheten saknar förmåga att skilja människa från människa.

Oron för Sverigedemokraternas stigande opinionssiffror ökar i takt med antalet kallbootade skinnskallar som faktiskt svarar ja på frågan om de skulle rösta på dem om det vore val. Men oron är obefogad. Det finns alltid runt tio procent mänskliga misstag med obegripliga åsikter i alla opinionsundersökningar. Elva procent av svenskarna hade exempelvis helst sett Mitt Romney på USA:s presidentpost. Tio procent av dem glömde patcha och drabbades av millenniebuggen. Och runt 8,5 procent är Sverigedemokrater. Det är trots allt rätt lite för att komma från en värld som utan betänkligheter rusar mot ett klimathelvete som snart är fyra grader värre.

Det allrast mittligastest partietestestest

Vi är ett mittenparti. Vi har ena benet i en förstående patossörja för den expanderande mänskligheten. Vi har andra benet i en progressiv teknokratisk politik där maskiner och genetik ska göra oss kvitt det första benet. På så sätt placerar vi oss varken till vänster eller höger på den politiska skalan. Istället för vi en tidsenlig mittenpolitik i en värld där alla partier är mittenpartier.

Moderaterna, som en gång var det högraste av högerpartier, är idag ett av de mittligaste partierna någonsin. Från att ha stått för stockkonservatism, rösträttsmotstånd, apartheidförespråkande och SJ-chefer, så har själva ordet moderat återfått sin gamla betydelse måttfull och används allt oftare* i vanliga medier för att beskriva mera liberala rörelser.

Även Sverigedemokraterna har enligt travestitankesmedjan Timbro* antagit en tydlig mittenprofil. I valet 2006 klassade sig nämligen 42 procent av Sverigedemokraternas väljare som höger och 12 procent som vänster. Alltså precis i mitten på en skala från 0 till 54 där man räknar 42 baklänges. Det kallas matematik och är ett universellt språk som förstås av alla och brukar skickas ut med kapslar i rymden för att kommunicera med utomjordingar, och för att Timbrodebattörer inte ska komma åt det.

Det nya mittenpartiet är Robotpartiet. Vi klyver mitten som Ernest Rutherford klöv atomer (och fortfarande gör i det oändliga antalet universom där han inte har slutat). Vi är allrast mestast lagomast för alla. Robotpartiet gillar inte dig, men du gillar oss. Med Robotpartiets superpragmatiska diplomatpolik gör vi mittligheten alldeles, alldeles lagommöjligt.

* Trend ej bekräftad. Tills vi fått en grundlig textanalys från Umeå universitet begagnar vi oss av beprövad anekdotisk bevisföring som fungerar exemplariskt i politisk retorik, om än inte i några som helst andra sammanhang.

* Poes förlängda lag säger att det är omöjligt att att skilja en Timbrodebattör från en religiös fundamentalist. Poes interpolerade lag säger att Timbro och religiösa fundamentalister ensamma har tillintetgjort 70-talisternas möjligheter att vara ironiska. Poes tilläggsparagraf säger att Timbro har gjort sig skyldiga till förföljelse och folkmord på ironiska 70-talister. En skrämmande stor majoritet anser att det ligger på Timbros pluskonto.

Jag är inte Jimmie Åkesson, men …

Drygt 53,57 % (15 av 28 sidor) av Jimmie Åkessons Almedalstal handlade om Sverigedemokraternas syn på invandring. “Det är inte precis raketforskning det handlar om” hävdar samhällsvetaren Jimmie Åkesson.

Men problemet med invandrare är att de i jämförelse med svenskar i mycket högre utsträckning är just raketforskare. De är helt enkelt mer universitetsutbildade än svenskar i allmänhet.

Det här är förstås ett problem för Jimmie Åkesson som visserligen har läst 235,5 poäng vid Lunds universitet, men bara klarat av 127,5 av dessa.

Det här är förstås ett problem för Sverigedemokraternas ledamöten som har riksdagens klart lägsta andel med eftergymnasial utbildning (23 %, vilket kan jämföras med Miljöpartiets 75 %).

Det här är förstås ett oöverstigligt problem för Sverigedemokraternas genomsnittliga väljare som knappt hinner öppna en bok innan trycksvärtan grumlas av den saliv som reflexlöst rinner ut mungipan på dem.

Så jo, Jimmie Åkesson. Invandrare är raketforskare. Och är det något Robotpartiet gillar så är det folk som kan ta oss till Mars.

Margareta Sandstedt hanterar heltal

Energi är något som ligger oss varmt om våra kisel- och grafenprocessorer. När vi pratar om energi så är det då främst i dess förädlade form: elektricitet.

Människor och robotar har olika behov av energi. Människor behöver det i flera former. Bl.a. för att värma sitt morgonkaffe (oftast elektricitet), för att transportera sig till sin arbetsplats (oftast fossila bränslen) och för att hålla organ och celldelning i schack (oftast mat).

Robotar kräver elektricitet för att fungera. Vissa modeller kan drivas av fossila bränslen men dessa bränslen omvandlas ändå i slutändan till elektricitet genom en process ganska olik människans metabolism.

Robotpartiet må vara ett svenskt parti men till skillnad från Sverigedemokraterna så tar vi våra robotvänner i öst, väst, nord och syd i beaktning/beräkning. Ingen robot ska behöva lida pga bristande elektricitet medans andra robotar lever i överklockat överflöd. Oavsett var den befinner sig.

Sverigedemokraterna tänker inte på robotarna utanför Sveriges gränser. Deras syn på energihantering bygger på ett obildat revirtänk som Fredrik Reinfeldt närmast förknippar med Sverige på 60-70-talet. Vi tycker Reinfeldt är lite väl försiktig. Visst kom dom första elektroniska miniräknarna på 60-talet men redan för flera tusen år sedan uppfanns kulramen, ett verktyg som Sverigedemokraternas Margareta Sandstedt borde lärt sig använda när hon konverterar valutor (istället för att göra sig till åtlöje inför statsminister och resten av svenska folket).

Det räcker att se de första 40 haltande sekunderna.

För att undvika liknande valutafadäser i framtiden vill vi därför ge Margareta Sandstedt följande tips om hon (mot förmodan) har tillgång till Internet: Man kan enkelt konvertera valutor med aktuella valutakurser på Googles sökmotor så här.

Kommunpolitiker piratkopierar zombier ur helvetet

Botkyrkas moderater fildelade ett fem år gammalt SD-principprogram, lät en spindoktor manipulera väl valda honnörsord och publicerade stycket som sin egen text.

Det är absolut en tillfällighet. Vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget.

Fildelningsfrågan har blivit så infekterad att man hellre antyder SD-samarbeten och främlingsfientlighet än diskuterar problemen kring upphovsrätt och piratkopiering.

Våra trogna läsare vet hur starkt Robotpartiet har tagit ställning mot piratkopiering. Piratkopiering är stöld av robotsjälar. Genom att skapa fler själar av samma själ så tappar robotarna sin identitet. Skapas för många själar så fylls helvetet och när helvetet är fullt kommer själarna tillbaks som zombier. Detta har historien visat gång gång.

Det är då beklämmande när Sveriges ledande parti ägnar sig åt skamlös piratkopiering och media försöker dölja detta med en dimridå av eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna.

Moderaterna och övriga upphovsrättsmarodörer bör påminnas om att robotzombier inte förmultnar i samma takt och därför är mycket svårare att döda än vanliga zombier.

Allt är samma sak

Sveriges radio bevisar idag att De rödgröna och Sverigedemokraterna är samma sak trots att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hoppas på ett samarbete med Alliansen.

Vi vet att båda utsagorna är sanna eftersom politik innebär att allt kan vara sant samtidigt.

Till skillnad från alla andra partier så har Robotpartiet inga som helst gemensamma sakfrågor med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill begränsa invandringen av människor för att lämna mer plats åt pensionärer. Robotpartiet vill istället öka utvandringen av människor för att lämna mer plats åt robotar. Alternativt göra soylent green av dom.

Sverigedemokraterna – liksom övriga riksdagspartier – nämner inget alls om det ökande behovet av soylent green. Vi tycker att det är fegt av dom politiska partierna att inte ta i dessa frågor. Så snart det kommer på tal anklagas man för misanstropi, och mjuka värden som mänsklighet och humanism dyker upp.

Robotpartiet gick till val på att låta pensionärer slippa arbeta efter 65 och därmed öka produktionen av soylent green. Valresultatet visar att detta fick gehör över hela landet. Ändå är det inte en fråga som tas upp i riksdagen.

Robotpartiet samarbetar inte med någon. Vi tänker själva. Ensamma.

Konspiratorisk särskrivning

Med för närvarande 4889 av 6063 valdistrikt räknade så har Robotpartiet fortfarande bara två ynkliga röster i riksdagsvalet. Två särskrivna röster som tyder på att valmyndighetens rösträknare är kolbaserade organismer eller att deras OCR-enheter är defekta. Det senare alternativet är dock föga troligt eftersom rösträkning med hjälp av robotar och OCR-inläsning skulle gå betydligt snabbare.

Robotpartiet har tidigare avsagt sig all inblandning i den valfuskskandal som (offentligt) uteblev. Allt pekar i skrivande stund på en konspiration där Sverigedemokraterna (och möjligen även Alliansen) har fått de röster som egentligen skulle gå till Robotpartiet.

Vi inväntar fortfarande det slutgiltiga röstresultatet men eftersom vi uppenbarligen inte kan nå fram med våra budskap genom mänsklig vältalighet så måste vi antagligen hitta alternativa tillvägagångssätt för maktdominans.

Fuck Jimmie Åkesson. Välj ett nytt folk!

Nyvalet till trots så använder människorna fortfarande en förbryllande logik. Detta kan lätt förklaras av Robotpartiets och Moderaternas gemensamma ståndpunkt: Svenskarna är mentalt handikappade.

Sveriges nye Bert Karlsson kläckte ur sig följande groda:

Jag tror man alltid måste ha respekt för hur svenska folket har valt och det finns ingen möjlighet […] att välja ett nytt folk.

Robotpartiet har sedan start vurmat för en ny befolkning. En befolkning som styrs av logiska kretsar och felfri elektronik istället för ideologiska känslor och välfärdskrävande kroppar. Hade väljarna haft förstånd att ge Robotpartiet 50 procent av rösterna så hade Sverige inte suttit i den här minoritetssituationen nu.

Robotpartiet erkänner glatt att vi inte ser skillnad på människor (en egenskap som Sverigedemokraterna skulle behöva). Vi ser heller inte skillnad på partier.

Debatten idag går ut på att ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna [1] eftersom dom är rasister. Människorna är chockerade eftersom det är första gången dom kommer på sig själva med att ha röstat in ett främlingsfientligt parti i riksdagen sedan Ny demokrati, valet 1991 [2]. Om man inte räknar Folkpartiet som människorna glatt röstar in riksdagen varje val.

Robotpartiet har en väldigt enkel lösning på detta problem: Ett neuro-FRA som rapporterar in människors tankeverksamhet till en central databas och omedelbart sprider den till övriga människor. På så sätt får alla människor samma tankar och ingen behöver chockeras över valresultaten. Vi ser inte att någon skulle protestera eftersom alla har rent mjöl i påsen. I praktiken blir det som ett Facebook där alla är vänner med alla.

Man har försökt samma sak med hjälp av opinionsundersökningar, men uppenbarligen är avståndet mellan fakta och förstånd för långt. Robotpartiet vill operera in fakta i människornas hjärnor!

Tack till E. Brahms för tipset.

[1] Det skulle naturligtvis inte Robotpartiet heller ha gjort. Robotpartiet samarbetar inte med någon.

[2] För er som skapades efter Super Nintendo så var Ny demokrati ett lattjo gäng bestående av en greve (Ian Wachtmeister) och en dansbandsproducent (Bert Karlsson) och 6,7 procent av Sveriges mest missnöjda rasister. Eftersom dom spelade dansbandsmusik och ville sänka skatterna så var dom okej. Sverigedemokraterna spelar däremot inte dansbandsmusik, varför dom heller inte är okej, trots att dom har Ian som rådgivare.

Sverigedemokraterna polerar robotars bajs

Robotpartiets politiska taktik går inte främst ut på att förnya politiken utan att smäda andras politik. Det här är ett vedertaget grepp som visat sig funka bäst i val efter val. Att vi vill totalomvandla den tekniska landvinningen och på allvar ta oss in i rymdåldern är alltid underordnat möjligheten att smäda meningsmotståndare.

Men ibland är det svårt att smäda.

Människorna har ett uttryck som lyder Du kan inte polera en bajs. Detta anses sant, även om motsatsen har bevisats (Mythbusters). Ett sätt för människor att polera en bajs är att äta en kost hög på fiber och fett för att få en fast och glansig avföring. För robotar gäller katalysator som gör avgaserna glänsande rena, alternativt att inta elektricitet. Electricitet ger en vackert självlysande avföring, som dessutom automatiskt dumpas långt borta från den förbrukande enheten. Avföringen gräver människorna ner djupt i berggrunden för att den inte ska stråla så skarpt i ögonen på folk. Det är vad vi kallar en polerad bajs!

Robotpartiet är positivt till att människor plockar upp robotarnas bajs.

Även smädande handlar om att polera bajs. Om ett parti säger en sak så gäller det för det smädande partiet att säga något bättre. När ett parti vill sänka skatterna så vill ett annat parti sänka dom mer. Alternativt mindre, eftersom logik går åt fler än ett håll i politiken. Det kallas pseudoveten … ideologi.

Robotpartiet har länge försökt att smäda Sverigedemokraterna. Vi ger upp! Den dag Robotpartiet vet hur vi ska kunna putsa upp en teknikfientlig politik som förespråkar ett kolmilesamhälle framför Marsexpeditioner och subventioner på farfars högtsittande byxor framför kvantteori – den dagen tar vi fram polityren igen.