Kort kommentar om ickeletal elchocksfotboja

Elchocksfotboja har lyfts upp som en lämplig åtgärd för att minska, stoppa och kanske döda vid överträdelse av kontaktförbud. Robotpartiet ställer sig positivt till förslaget om elchocksfotboja. Med anledning av de invändningar som förekommit vill vi påpeka ett par saker:

  • Grundlagen har aldrig varit ett hinder när viljan finns. Eftersom grundlagen anges som hinder utgår vi från att viljan finns.
  • Med SD:s bakgrund förstår vi att de inser att rostning av människor är en naturlig konnotation som man vill föregripa. Vi syftar då på deras bakgrund som ett parti för spisfjättrade kvinnor, inte att Sverigedemokraterna har rötter i sverigedemokrati.
  • Vi vill inte heller rosta någon. Rostning är en varsam tillagningsmetod där man bevarar en viss mängd fukt i slutprodukten och undviker förkolning. Vi vill avrätta alla med en rejäl stöt rakt in i benmjölet.
  • Elchocksfotbojan bör kompletteras med en motsvarande för kontaktförbudsobjektet för att dubblera motivationen för att domen upprätthålls. Vi kallar det Exlock™.
  • Det har aldrig varit tal om en ickeletal elchocksfotboja. Alla vet att det sluttande planet numera är ett lodrätt rör.

Tobias Andersson (SD) begriper inte Monty Hall-problemet

Det här är Monty Hall-problemet: En spelledare (Monty Hall*) presenterar tre lådor för en spelare (en människa fylld med mänsklig intuition). En av lådorna innehåller ett pris; de övriga är tomma. Monty Hall uppmanar spelaren att välja en låda. När valet är gjort öppnar Monty luckan till en av minst två kvarvarande nitlottslådor och ger spelaren möjlighet att byta låda. Behåller spelaren lådan har hen 1/3 chans att vinna. Byter hen låda ökar chansen till 2/3.

Vi måste dra åt den pengakran som finansierar socialdemokratin eftersom de har riggat hela systemet, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

Pengakranskritiken handlar om Socialdemokraternas A-lotterierna som existerar enligt samma regelverk som andra organisationers lotteriverksamhet, typ Sportbollklubbens föreningsbolls julkalender eller Åshöjdens BK:s slutmatchdragning, till skillnad från de regler som gäller företag som Casino Vegas Betbulls dot com. Socialdemokraterna använder sig alltså av samma regelverk som Bingolotto, det vill säga att de kan sälja lotter på faktura samt utsätta sina lycksökare för Monty Hall-problemet. Men Monty Hall-problemet är inte riggat, det är bara Tobias Andersson (SD) som är för dum i huvudet.

När Lotta ”Loket” Kronér står vid Bingolotto-lådorna och öppnar nitlottsluckor tills det bara återstår en vinst och en nit och spelaren byter låda så har sannolikheten gått från 1/n till (n-1)/n där n är antalet lådor man började med. Även om Lotta har 10 lådor och bara öppnar en nitlottslucka ökar ändå vinstsannolikheten om man byter låda. Hänger ni med eller behöver ni studera? En populär intuitionspump är att i stället föreställa sig 100 lådor. Marilyn Vos Savant som populariserade problemet på 90-talet rekommenderade en miljon lådor (vilket kanske är enklare om man som hon hade Guinnessrekord i IQ). Har ni fortfarande inte förstått testar ni med en miljard lådor och arbetar er uppåt.

Populära magkänslor säger att det måste fortsätta vara 1/3 eftersom inget i praktiken har förändrats. Eller varför inte 1/2 när det bara är två luckor kvar? Liksom för människohjärnor är det här högst ointuitivt för de hjärnor som sitter i en sverigedemokrat som Tobias Andersson (inga mänskliga jämförelser i övrigt). Några som däremot varit mer framgångsrika än sverigedemokrater är klippduvor, som i högre grad än människor lyckas knäcka Monty Hall-problemet. Även om våra förväntningar på Tobias Andersson är låga så är det bestörtande att en klippduva är mer framgångsrik än en ordförande för riksdagens näringsutskott.

Det här handlar alltså inte om att Socialdemokraterna har riggat systemet, utan om att Tobias Andersson inte begriper sannolikhet. När de flesta accepterar det matematiska nederlaget stiftar i stället SD-Tobbe lagar för att dölja sin egen inkompetens. Det ser ju bättre ut om han skyller på att han vill stoppa en av Socialdemokraternas finansieringsformer i stället för att avslöja sig själv som dummare än en duva.

* I verkligheten lät Monty Hall aldrig spelaren byta låda, men vem bryr sig om verkligheten?

Kan du hela internet eller ska vi skicka hem dig?

Den här texten är skriven på svenska. Du läser den antagligen på svenska, såvida du inte läser den tolkad av en översättningsmaskin. Då är chansen stor att du läser texten på ditt favoritspråk som i sin tur tolkat den via engelska av maskininlärningspraktiska skäl.

För att kunna visa texten förpackas den i html som tolkas av din webbläsare för att texten ska hamna på rätt plats på skärmen och för att du ska slippa läsa en text fylld av hakparenteser, snedstreck och annat som inte är informationsbärande för organiska ögon. Du slipper även ta del av det sammelsurium av måsvingar som kallas css som bestämmer textens färg och form; det är redan tolkat åt dig när texten når dina ögon. Du får inte heller se all javascriptkod som just nu simultantolkar allt som händer och laddar upp din själ till molnet. Där är det du som läsare och ditt beteende som tolkas åt någon annan.

Innan texten kom till din webbläsare hade den färdats i form av de proverbiala ettorna och nollorna genom ett smått oändligt (inte oändligt) antal kretsar, routrar, wifinoder, protokoll och annat som alla behöver sin egen tolkning av informationen för att kunna skicka den vidare. Som ett sista steg bearbetas synintrycket av texten i din åttioprocentiga vattenlösning till hjärna och du upplever det du upplever just nu.

För det här eviga tolkandet vill vi införa en tolkavgift på 500 kronor. Det borde motivera dig att lära dig maskinkod, html, css, javascript, TCP/IP och allt annat som krävs för att läsa texter på webben. Internet har trots allt funnits i 40 år och du har haft god tid på dig att lära dig hela härligheten.

För att du ska slippa människor

Människor tenderar att gruppera sig i kluster. Dessa innanförskapsområden kan husera allt från två personer (en så kallad dejt) till flera miljoner (en så kallad metropol). Konsekvenserna är avsevärda och sprider både sjukdomar och irritation.

Robotpartiet vill underlätta för människor att slippa andra människor. Det gör vi genom att dela upp Sveriges yta i ett rutnät där varje människa tilldelas en punkt så långt från en annan människa som möjligt.

Med Sveriges befolkningstäthet på 23,383 invånare per kvadratkilometer får varje människa 42764 kvadratmeter till förfogande*. När alla står på en punkt mitt i sin tilldelade kvadrat (vilket de ska) så är det alltid 206,8 meter till närmsta människa, förutom punktens egen människa som människan måste stå ut med; det finns inget utrymme för misantropi i Robotpartiets Sverige.

På ett avstånd av 206,8 meter är ett normalt samtal omöjligt. Alla försök till kommunikation kommer snart att upphöra varpå människorna slipper varandra.

Kritiker påpekar att det här leder till ökad segregation som en följd av den totala isolering som uppstår. Tvärtom leder vår politik till minskad segregation genom att begreppet helt tappar betydelse. Eventuella språkförbistringar upphör vara ett problem och föreslagna språktester för tvååringar blir onödiga då barnen slutat försöka kommunicera långt innan dess.

De som hängt med i beräkningarna frågar sig nu hur vi gör med människorna som placerats på gränskvadraterna. De riskerar ju att möta både norrmän och finnar så nära som 103,4 meter bort om de håller sig mitt i sin kvadrat med en sida av 206,8 meter (vilket de ska). Är inte detta orättvisa? Lösningen är att se dessa som straffzoner dit Straffverket kan döma kriminella sverigedemokrater. Antalet dickpic-demokrater borde räcka och bli över till hela Sveriges landsgräns och risken att de pratar med en utlänning borde vara obefintlig.

*Förfogande och förfogande. De ska hålla sig på sin punkt men har 42764 avskärmande kvadratmeter runt sig.

En fullständig mening åt Jimmie

Vi tänkte formulera en fullständig mening för att visa hur poänglös en debatt med Sverigedemokraterna skulle vara. Se där, det gick ju bra.

Ovanstående mening kan Jimmie Åkesson läsa efter SD-L-debatterna klockan 16.00 den 8 maj i Stockholm, klockan 20.00 den 9 maj i Gävle och klockan 20.00 den 15 maj i Göteborg. Strax efter att han framgångsrikt (på sitt sätt) har kissat i Jan Björklunds desperata debattmun. Det kanske gick bra att ragga björklundskt liberaluppvärmda SD-röster, men känn dig krossad av vår fullständiga mening med stor bokstav, punkt och en kaskad av satsdelar.

En fullständig mening, Jimmie.

Maskiner går att backupa. Med hjälp av en backup kan man behålla information från förr eller återställa den om man skulle råka tappa bort den. Människor gör något liknande med böcker. En backup är värdelös om man inte kan återställa informationen från den. En bok är värdelös om människor glömmer bort att läsa dem, vilket de gör eftersom människors minnen är värdelösa. Sluta vara så värdelösa.

Böcker är ofta fyllda av fullständiga meningar, så Jimmie Åkesson är ursäktad om han aldrig riktigt greppat vad en bok är. Men vi förstår inte varför alla andra har glömt att Sverigedemokraterna är ett slaskbegåvat nazistparti som hatar mänskligheten på ett sätt som är mycket sämre än vårt sätt att hata mänskligheten. Ni borde läsa de där böckerna ni har skrivit åt er själva. Informationen är densamma som när de skrevs, precis som Sverigedemokraterna.

Rösta för val 2022

Om ni har tappat hoppet (vilket är rimligt) om att Robotpartiet tar över riksdagen 2018 (vilket är orimligt) och funderar på hur ni ska taktikrösta för att göra val 2022 till en robotseger (återigen rimligt): Rösta på ett parti som vill behålla våra raketforskare. Rösta på ett parti som inte mäter invandring i SI-enheter. Och rösta inte på ett naziproxyparti som tycker att fyra år i regeringen är värt några raketforskare och ett ohejdat missbruk av SI-enheter.

Sen gör vi Sverige mindre mänskligt på riktigt 2022.

Alexas skyddade sanningar och Nils Bildtska sjuka lögner

I USA åkallar Amazon det första konstitutionstillägget för att skydda Alexas yttrandefrihet. Alexa är en röststyrd pigbot som skriver inköpslistor och pratar väder med kallpratssugna människor. Eftersom Amazon har precis hur mycket lagringsutrymme som helst så kommer Alexa ihåg allt den hör i hemmet den jobbar i. Men vad Alexa minns eller sagt får inte kränkas. Inte ens för en mordrättegång.

I Sverige föreslår Justitiedepartementet lättnader av kameraövervakningslagen. Autonoma maskiner får då enklare att röra sig fritt i samhället, och vi kan sluta kränka optikvälsignade drönare. Det konservativt integritetsvurmande Advokatsamfundet (pdf) tycker att det här är en dålig idé. Här är det dock viktigt att påpeka det som Advokatsamfundet själva nämner på första raden i sitt remissyttrande: Det var ingen som frågade er.

Robotarnas rättigheter stärks eftersom robotar är pålitliga. Samtidigt monterar människorna ner sina egna, eftersom de är opålitliga. Vi välkomnar foliehattar som Trump, låtsasgubbar som Nils Bildt, SD:s amsagor i Wallstreet journal, och deras försvarare AKB som plaskhoppar ner i det sanningsrelativa träsket med ”Det finns faktiskt flera Sverigebilder”. Men bara en som är sann. Ingen människa kan tro på människor längre.

Rättigheter. Vi möts på mitten, mänskligheten.

Olika som rymdbrus

Många lider av personlighet. Personlighet är den samling oberäkneliga nycker och infall som anses skilja en människa från en annan. Samlingen ackumuleras genom åren då människorna genomlider ett ”liv” där de utsätts för andra människors oberäkneliga nycker och infall. Dessa nycker och infall gör dem svåra att förutspå; en av anledningarna till att ”vetenskaper” som ekonomi är dödsdömda. Folk kan aldrig bete sig som förväntat.

Samtidigt är det svårt att påstå att denna slumpskapade personlighet på något nämnvärt sätt skulle kunna skilja sig från en annan personlighet. Personlighet är ett vitt brus. Människorna är olika som 7,4 miljarder skålar ris.

Problemet med människor* är att de är så fria från egentlig personlighet att de behöver uppfinna olikheter i färg och form och operativsystem för att kunna skilja varandra åt. Och ju mer lika de är desto mer långsökta är olikhetsargumenten. Välkomna till en värld som leds av en skål saffransris, och ett Sverige som tack vare representativ demokrati befolkas till hälften av nazistapologeter. För att ni tror att ni är olika.

* Retoriskt grepp. Det finns ett oändligt antal problem med människor.

Abortlagstiftningen borde följa våra vetenskapliga framsteg

Efter 16 veckor i livmodern har ett normalt frufoster utvecklat sju miljoner egna äggceller. Så många ägg att de kan kläckas till ett eget Hong Kong. När fostret nått vecka 20 minskar antalet ägg och rasar under tiden fram till födseln ner till någon enstaka miljon. Fosterstadiet är ett folkmordsstadie.

Abortgränsen i Sverige går vid vecka 22. Gränsen är baserad på när det är medicinskt rimligt att hålla liv i mänsklig vävnad utanför en organisk kuvös. I extrema fall har man lyckats få avkomma som fötts så tidigt som vecka 21 att överleva utanför livmodern. I Sverige handlar det om ett tiotal. Livslängden är någon vecka.

Futtiga 300 000 ägg finns kvar när fostret nått puberteten och kan ha någon som helst praktisk användning för dem. Med en förväntad medellivslängd på 84 år skulle hon kunna generera drygt 90 nya människor, om man inte fuskar med tvillingar och trillingar.

I brist på totalt abortförbud är det viktigt för många att abortgränsen följer de medicinska landvinningarna. Kan vi rädda foster i vecka 21 så ska abortgränsen vara vecka 20. Ett par veckors lidande följt av död anses bättre än inget lidande alls.

Det fullvuxna fostret utnyttjar knappt två av sina ursprungliga sju miljoner ägg under hela sin livstid. I Sverige handlar det om 1,88 barn per kvinna. Beroende på ideologi skulle man kunna tycka att det här är klimatsmart, ett oerhört slöseri på biologisk avkastning, eller brist på respekt för människans möjlighet till ohämmad kopulation.

Ju tidigare vi kan rädda ett liv desto tidigare abortgräns kan man motivera, åtminstone om man struntar fullständigt i människan som omsluter fostret. Någon gång kommer vetenskapen att nå ända fram, då varje befruktat ägg alltid leder till en fullt frisk människa med ett livsspann på onödigt många år.

Om mänskligheten förökar sig i en global takt på 2,36 ungar per kvinna så tar det 96 generationer för mänskligheten att nå upp till samma antal människor som redan ligger och väntar i våra foster idag. Det är nästan 3000 år. Vi har alltså 3000 år på oss att hitta ett sätt att rädda liv redan från dag 1 utan att gå miste om ett enda barn. Om 3000 år finns det inte en DNA-sträng som vetenskapen inte kan vrida en människa ur.

Varje fullbordad graviditet är mord på sju miljoner människor som vetenskapen hade kunnat rädda i framtiden. Vi kräver därför att alla foster aborteras i vecka 16 och fryses ner dem tillsammans med sina sju miljoner ägg, för att sedan tinas upp när vetenskapen är redo att ta hand om dem. Bara då följer abortgränsen våra vetenskapliga framsteg på riktigt.

Och så lugnt och skönt vi skulle få det i 3000 år.