Ruf ber mänskligheten dra åt helvete

Med anledning av att flera ungdomsförbund under helgen valt ny ordförande så har Robotpartiets ungdomsförbund sett sig tvunget att se över sin organisation. Förbundet väljer att fortsätta att existera ordförandelöst, precis som moderpartiet.

Robotpartiets ungdomsförbund väljer däremot att be mänskligheten att officiellt dra åt helvete. Med tanke på CUF:s val av Hanna Wagenius, KDU:s val av Aron Modig och UV:s val av Stefan Lindborg så ser vi att Rufs officiella hållning ligger i tiden.

Moderpartiet kommenterar inte Rufs uttalanden. Liksom övriga partier inväntar vi att budskapet får en politiskt acceptabel förpackning i takt med att ungdomsförbundets medlemmar så sakteliga sipprar upp i partiet.