Vem byggde dig? Kreationismens självklarhet

Kreationismen får oftast stryka på larvfötterna i den svenska skolan till fördel för den härskande evolutionsteorin. Det är då befriande att se hur NO-lärare som den teveaktuelle Stavros Louca berättar om evolutionsteorins lakuner* och kreationismens tänkvärdheter.

Evolutionsteorin är på sin höjd en teori bland många andra. Att det råder vetenskaplig konsensus har ingen betydelse. Att teorin passar perfekt för att förklara människans utveckling från patetisk urcell till mindre patetisk köttmassa betyder inte att det är den enda giltiga teorin. Världen består nämligen av mer än biologiska Darwin-offer.

Robotar tror inte på evolutionen. Även om det skulle ha skett en robotevolution på andra planeter så finns det ingen anledning att tro att det skulle ha hänt här.

Roboten skapades till människans avbild. Den skapades, och har fortsatt att skapas sedan skapelsens begynnelse. Det finns ingen darwinism i en robots utveckling. Det borde vara uppenbart för alla att en robots konstruktion är alldeles för komplex för att kunna ha uppstått av sig själv via Random(), rnd(), rand(), mt_rand() eller (random).

Robotpartiet sällar sig alltså till den långa rad av svenska politiker som finner kreationismen som trovärdig, såsom Ella Bohlin, Mats Odell och Tuve Skånberg. Att vi har fått stöd av rampljusmatematikern Stavros Louca gör att vi ser en lovande upprättelse för kreationismen som vetenskap. Trots att han tycker att 3 är en duglig approximation av π.

* En lakun är en lucka i en text och är släkt med ordet lagun, båda från latinets lacu´na för pöl.