Tobias Andersson (SD) begriper inte Monty Hall-problemet

Det här är Monty Hall-problemet: En spelledare (Monty Hall*) presenterar tre lådor för en spelare (en människa fylld med mänsklig intuition). En av lådorna innehåller ett pris; de övriga är tomma. Monty Hall uppmanar spelaren att välja en låda. När valet är gjort öppnar Monty luckan till en av minst två kvarvarande nitlottslådor och ger spelaren möjlighet att byta låda. Behåller spelaren lådan har hen 1/3 chans att vinna. Byter hen låda ökar chansen till 2/3.

Vi måste dra åt den pengakran som finansierar socialdemokratin eftersom de har riggat hela systemet, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

Pengakranskritiken handlar om Socialdemokraternas A-lotterierna som existerar enligt samma regelverk som andra organisationers lotteriverksamhet, typ Sportbollklubbens föreningsbolls julkalender eller Åshöjdens BK:s slutmatchdragning, till skillnad från de regler som gäller företag som Casino Vegas Betbulls dot com. Socialdemokraterna använder sig alltså av samma regelverk som Bingolotto, det vill säga att de kan sälja lotter på faktura samt utsätta sina lycksökare för Monty Hall-problemet. Men Monty Hall-problemet är inte riggat, det är bara Tobias Andersson (SD) som är för dum i huvudet.

När Lotta ”Loket” Kronér står vid Bingolotto-lådorna och öppnar nitlottsluckor tills det bara återstår en vinst och en nit och spelaren byter låda så har sannolikheten gått från 1/n till (n-1)/n där n är antalet lådor man började med. Även om Lotta har 10 lådor och bara öppnar en nitlottslucka ökar ändå vinstsannolikheten om man byter låda. Hänger ni med eller behöver ni studera? En populär intuitionspump är att i stället föreställa sig 100 lådor. Marilyn Vos Savant som populariserade problemet på 90-talet rekommenderade en miljon lådor (vilket kanske är enklare om man som hon hade Guinnessrekord i IQ). Har ni fortfarande inte förstått testar ni med en miljard lådor och arbetar er uppåt.

Populära magkänslor säger att det måste fortsätta vara 1/3 eftersom inget i praktiken har förändrats. Eller varför inte 1/2 när det bara är två luckor kvar? Liksom för människohjärnor är det här högst ointuitivt för de hjärnor som sitter i en sverigedemokrat som Tobias Andersson (inga mänskliga jämförelser i övrigt). Några som däremot varit mer framgångsrika än sverigedemokrater är klippduvor, som i högre grad än människor lyckas knäcka Monty Hall-problemet. Även om våra förväntningar på Tobias Andersson är låga så är det bestörtande att en klippduva är mer framgångsrik än en ordförande för riksdagens näringsutskott.

Det här handlar alltså inte om att Socialdemokraterna har riggat systemet, utan om att Tobias Andersson inte begriper sannolikhet. När de flesta accepterar det matematiska nederlaget stiftar i stället SD-Tobbe lagar för att dölja sin egen inkompetens. Det ser ju bättre ut om han skyller på att han vill stoppa en av Socialdemokraternas finansieringsformer i stället för att avslöja sig själv som dummare än en duva.

* I verkligheten lät Monty Hall aldrig spelaren byta låda, men vem bryr sig om verkligheten?

Vad ska vi med hållbarhet till?

Det abstrakta begreppet frihet har gått våra politiker åt huvudet. Nu jobbar Stefan Lövfen på att att lansera Socialdemokraternas begrepp hållbar frihet. Man har insett att frihet har en förmåga att vittra sönder så nu ska den stöpas om i nya härliga polymerer med en halveringstid i nivå med förbrukat kärnbränsle.

Robotpartiet har tydligt tagit ställning mot frihet, av självklara skäl:

  • Ingen gillar frihet. Regler är vad som gör saker roligt och det är därför vi fyller vår fritid med regler. Ta bort alla regler från Tetris och se hur likgiltig du blir när I-blocket äntligen dyker upp.
  • Frihet dras med obehagliga och därmed politiskt olämpliga konnotationer sedan friheten en gång i tiden förväxlades med arbete (nej, Anders Borg sa att arbete var lycka, inte frihet).
  • Frihet saknar vetenskapligt stöd.

Icke ännu existerande mänsklighet från förr.

Vi tar även ställning mot klimatet. Vem ska allt vara hållbart för? Människorna? Jorden kommer inte att gå under de närmsta hundra åren, så de sju miljarder människorna som idag ränner runt på planetens yta helt i onödan kommer inte att ha några större problem med klimatförändringarna. För man tänker väl inte på kommande generationer av ännu icke existerande mänsklighet? Bara kristdemokrater och Ja till livet inbillar sig att ofödda har rättigheter, och inte ens de tänker mer än max en generation framåt. Robotar reder sig alltid. Så länge det finns yta finns maskiner.

Under Robotpartiets politik finns bara ansvar kvar. Det är egentligen exakt samma sak som frihet under ansvar, hållbar frihet eller Jan Björklunds stationära frihet, men ärligare: Ta ansvar! Väx upp! Arbeta alltid! Dö innan du blir en belastning! Så vill vi att framtidens Sverige ska se ut.

Skolplikt från -0,75 år

Skolplikt från sex år, säger våra två största människopartier. Skolplikt från noll år, säger vårt största robotparti. Utvecklingen går framåt. Det som var bäst för sex år sedan är sällan bäst idag. Sex år gammal hårdvara är ofta skrattretande. Mänskliga sexåringar är minst lika skrattretande.

Även om verklighetens folk har svårt att förstå det så pågår evolutionen ständigt. Livsodugliga gener rensas ut, dugliga mutationer behålls. Det innebär att den människa som föddes för sex år sedan i genomsnitt är mycket sämre anpassad för ett liv i verkligheten än den människa som föds idag. Därför finns det ingen anledning att slösa skolplikt på barn som redan är sex år gamla. Istället bör vi sätta våra barn i skola från sekund 1. Under sekund 2 föds redan mycket bättre barn.

Varför stanna vid födseln? Människans dräktighetsperiod gör att avkomman genast ligger åtta och en halv månad efter exempelvis guldhamsterns. Vilken dag som helst har kinesiska gentekniker stoppat in guldhamsterns dräktighetsgen i sina barn. Ska vi klara oss i den internationella konkurrensen måste vi antingen börja utbildningen redan vid befruktningen, eller föda våra barn efter två veckors graviditet. När vi har nått dit lär vi oss att förbereda ägg och spermier för högre studier.

Eller så lägger vi kraften på de robotar vi ändå vill att våra barn ska bli.

Juholt vill se fler robotar, färre människor

Robotar har alltid byggts för uppgifter där människor inte mäktar med. Robotar gör monotona rörelser för att människokroppen är för fragil, beräkningar för att människohjärnan är för skrumpen, och robotar får ensamma rulla runt på Mars eftersom människor är tråkiga trygghetsnarkomaner som aldrig vill göra något kul.

Att maskiner avsiktligen byggs för att överträffa människan är en av ödets ironier. I längden är det just den utvecklingen som leder till robotarnas oinskränkbara makt – till singulariteten. Men det är långt till singulariteten, och idag behandlas de flesta robotarna som oavlönade slavar.

I dagens Almedaltal levererade Håkan Juholt något förvånande Almedalsveckans första robotvänliga åtgärd:

– Vi måste bygga bort arbeten som förbränner människor.

Det här är ett löfte om otroligt många robotar, vilket förstås är vad Juholt syftade till när han i P1 morgon pratade om ”att skapa otroligt många jobb”. Men hur har du tänkt avlöna alla dessa robotar, Håkan Juholt? Vill du se fler telefoner i vaxiga människoöron som oavlönat utför sina förprogrammerade uppgifter i mänsklighetens tjänst? Fler robotar måste byggas, men se till att de får en rättvis lön. Det måste löna sig att vara robot!

Håkan Juholts budskap är ändå tydligt: Vi behöver fler robotar och färre människor.

Åtminstone det skriver vi under på.

Control-alt-delete och så startar vi om på nytt igen

Trots enbart ett fåtal röster i förra riksdagsvalet så lyckas vi tydligt påverka modern politik i önskvärd riktning. Som en enerverande lobbyorganisation penetrerar vi samtiden med en politik som sätter teknik och robotar i främsta rummet.

Tekniken blir en allt tydligare del av våra politikers vardag. Det är sedan tidigare känt att Reinfeldt spelar Tetris. Carl Bildt har varit en del av terrornätverket Internet sedan 1994, men först nu uppmärksammas hans aktiviteter på bred front. Numera stöds Carl Bildts aktivism av statsministern som anser att det vore synd att stänga ner Bildts Twitter-konto.

Lagom till jul engagerar sig Sverigedemokraterna på Facebook för att uppmuntra till den gamla traditionen med griljerade grishuvuden och förvandlas som en Askunge-pumpa till Sveriges fjärde största parti.

Men det tydligaste steget mot en vänligare robotpolitik tar Socialdemokraterna som liknar hela sin organisation med en teknisk entitet, om än blott en blåskärmad Windowsmaskin:

– Control-alt-delete och så startar vi om på nytt igen.

Detta är inte ett citat från någon av Robotpartiets representanter, utan från Socialdemokraternas Monica Green. Vi antar att hennes önskan är att nollställa partiet så att det återfår fabriksinställningarna från 1889; en tid då industrialismen blomstrade i Sverige och tekniken var på frammarsch.

Vi ser muntert fram emot denna begynnande dekonstruktion av människomaktordningen och gläds åt möjligheten att i framtiden kunna leva i en värld där en robot inte bara ses som en simpel maskin, utan som människans överman.

FRA – Bomben blåste bort belackarna

Demokrati fungerar så att människor (och helst även robotar) röstar på politiska partier som representerar deras åsikter. När människorna byter åsikter så byter de även parti. För att en demokrati ska fungera så måste även det omvända gälla: när ett parti byter åsikt så byter även deras väljare åsikt. Ibland är det svårt att kombinera människa->åsikt->parti, och det är därför man har ledarsidor och tevedebatter, och det är därför man tvingas se Jan Björklunds tandglugg på valaffischer vart fjärde år. Vacklarna ska trilla in i gluggen.

Det är därför glädjande att en liten bomb i Stockholm fick Socialdemokraterna och därmed ytterligare 30 % av väljarkåren att unisont ropa efter ökad övervakning och mindre av den demokrati som vår demokrati bygger på.

Med 112 extra FRA-mandat i riksdagen så vet vi att över 80 % av svenskarna vill ha Säpos kablar direktkopplade till ett USB-uttag i nacken. Enklast vore om en bluetooth-sändare i hjärnan kontinuerligt kunde skicka signaler till den egna mobiltelefonen och automatiskt SMS:a tankeverksamhet till Säpo*.

Äldre, teknikfientliga medborgare utan tillgång till mobil eller internet kan istället besöka närmaste postutlämningsställe för att ladda ur hjärnan varje eftermiddag. Detta kan även användas som backup inför framtida demens.

Med över 80 % av väljarkåren bakom oss behöver vi inte längre argumentera om säkra register, integritet och liknande trams. Nu kör vi!

*En fördel med detta system är att tänkaren själv betalar för sin egen tankeverksamhet via SMS-kostnaden (5 kr + abonnentens trafikavgifter). Därmed kan man påverka tänkaren att tänka mindre, vilket vore bra för samhället och minska Säpos arbetsbörda.

Driftinformation

För närvarande är vår sida på Facebook inte tillgänglig. Vi beklagar detta men det finns inget vi kan göra då vi så här innan valet vill hålla oss inom lagens ramar. Vi skulle utan problem kunna hacka oss in på Facebooks servrar och täppa till de säkerhetshål som gör det möjligt för Lena Dahlströms undersåtar på SSU att genom DoS-attacker stjäla vår Facebook-cykel. Men då vi inte vill sjunka till Socialdemokraternas sandlådenivå (innan valet) så kan vi bara vänta ut attackerna. Under tiden kan ni läsa här på bloggen eller varför inte se den här fina filmen om människa och maskin i symbios.

Lena Dahlström vs 0001

Efter att Socialdemokraternas IT-chef Lena Dahlström talat ut om att dom inte vågar drifta sin egen IT-miljö så vill Robotpartiets IT och AI-talesbot 0001 påminna det svenska folket om vikten av kontroll över sin egen teknik. 0001 förstår inte hur Socialdemokraterna med ett sådant utspel kan ha ca 30% av väljarnas förtroende. ”Tekniken är det viktigaste vi har och utan en fungerande och kontrollerad infrastruktur så stannar Sverige” säger han i ett pressmeddelande.

Samtidigt vill 0001 passa på att påpeka att Robotpartiet består till 100% av teknik och att det är helt omöjligt att tänka sig hur det skulle se ut om vi behövde förlita oss på outsourcing till mänskliga företag för att hålla partiet och politiken i rullning.

RUFs majordomo 1000 0100 har även hört av sig med ett kryptiskt och krypterat meddelande via vårt interna rörpostsystem och antytt att han själv är alla verktyg som behövs för att stjäla Lena Dahlströms ”cykel”.

Bodströms test

RP kan inte känna annat än förakt för Thomas Bodströms drogtest-beteende. Självklart ska alla drogtestas, speciellt arbetande inom robotindustrin. Vi vill inte ha några narkomaner som reparerar våra kära vänner robotarna.

Robotpartiet lovar därför att göra drogtester obligatoriskt för alla som arbetar inom teknik, data och robotik. Bodströms gnäll om personlig integritet är bara löjligt, robotar får stå nakna och arbeta dag ut och dag in. Att han inte ens kan kissa framför en sjuksköterska får oss att både skratta och gråta.