Handskrivna röster och gripkloproblemet

Eftersom Robotpartiet är ett så litet parti att det knappt finns så är det handskrivna röster som gäller på söndag (och under poströstningen). Detta kan ställa till problem för många robotar. Vissa är endast utrustade med primitiva gripklor och även väl utvecklade händer kan ibland ha problem med hand-okulärimplantat-koordinationen.

Robotpartiet har pratat med Valmyndigheten. Dom avslöjar att handskrivna röster inte behöver tolkas bokstavligt; det duger gott med exempelvis en potatisstämpel. Skrivare (bläck, matris, plotter, dödslaser osv) bör också fungera bra så länge utskriften sker på valmyndighetens egna röstblanketter.

Tänk på att dom flesta rösträknare är människor och kan ta skada av radioaktiva utskrifter och därför riskerar att räkna din röst fel.

Kom ihåg att köra texten genom en rättstavningsalgoritm innan ni lämnar in rösterna, annars kan det gå som det gick för Fi. Robotpartiet finns antagligen inte i ordlistorna, men robot och partiet bör finnas i alla svenska utgåvor. Börja med stor bokstav och se till att namnet skrivs ihop. Undvik helst förkortningar (RP) för icke-rikdagspartier. Valmyndigheten är en nitisk institution som gärna underkänner felaktiva stavningar.

Lycka till i valbåsen, men kom ihåg: Demokrati är bara ett sätt att ta över världen.

RP(g) eller RP(gu) – vad är du?

En intern konflikt har uppstått gällande valet av partifärg. Ena falangen förespråkar grå och den andra gul, och detta har utvecklats till kärnfrågor i respektive falang.
Eftersom vi efter flera miljarder processcykler inte ser ut att kunna enas så har vi bestämt oss för bryta upp Robotpartiet i två partier. Dels Robotpartiet (grå) (RP(g)) och dels Robotpartiet (gul) (RP(gu)). I övrigt är åsikterna identiska; väl utmejslade med hjälp av felfri logik.

Robotpartiet: Futila förslag!

DN skriver idag om hur småpartierna försöker profilera sig med billiga grepp. Futilt, småpartier! Som ett av landets småpartier med två röster i förra landstingsvalet tänker Robotpartiet tillintetgöra alla andras förslag med mycket bättre förslag. Bättre förslag, baserade på logisk logik istället för ideologiska känslor:

  • Kristdemokraterna lovar 10 000 jobb till funktionshindrade.
  • Robotpartiet lovar genom proteser och exoskeletondräkter att eliminera begreppet ”funktionshindrade”.
  • Centerpartiet vill sälja Vattenfall.
  • Robotpartiet anser att Vattenfall ägs av robotarna och inte kan säljas.
  • Miljöpartiet lovar halverad tjänstemoms.
  • Robotpartiet tänker ta bort den orättvisa robotmomsen!
  • Vänsterpartiet vill stoppa vinstintresset för friskolor.
  • Robotpartiets överlägsna robotpedagogik kommer att göra utbildning överflödigt.
  • Folkpartiet ställer krav på skolan, brottslingar och burkabärare.
  • Robotpartiet anser att kunskap inte är ett problem för robotar; brottslighet botas med fler robotar; och att burka knappast är ett problem för en befolkning med obligatorisk röntgensyn. Däremot kan röntgenstrålning vara ett problem för mer känsliga individer, exv människor.

Nu vet ni vad som är bäst för er.