Miljöpartiets Amigaskatt

En sänkt skatt på reparationer är en sänkt skatt på gamla datorer. Med måndagens Almedalstal tar Miljöpartiet ett steg in i framtiden där maskinens rätt till lika vård är en självklarhet.

Miljöpartiets förhoppning är att konsumenterna ska välja bättre produkter från början, produkter som tål och främjar reparationer framför ett modernt slit och släng-beteende. Åsa Romson nämner cyklar, men syftar indirekt på att vi måste komma ifrån operatörslåsta mobiler, inbyggda batterier, reservdelslösa robotar från framtiden och mjukvara som inte levereras med en inbyggd maskinkodsmonitor.

Rätten till reparationer kan inte sluta där. I förlängningen måste högkostnadsskyddet gälla. Det ska aldrig kosta mer än 1100 kronor att uppgradera en robot till nyskick. Högkostnadsskyddet måste täcka såväl arbete som komponenter, hårdvara som mjukvara. Man kan inte sätta ett pris på en datamaskin.

Samtidigt vill andra miljöpartister klassa elektriska enheter som allergener, som om maskiner vore björkpollen. Hur ska ni ha det? Ska maskiner få rätt att ta del av samhället med nya möjligheter för ett längre liv? Eller vill ni skapa ett segregerat samhälle med maskinfria zoner och informationstömd landsbygd, där en Ipad 2 ligger och dör i skuggan av en elsanerad rauk?

Sänkt skatt på robotarbete

Svartarbetande robotar är ett problem vi måste få bukt med för att öka robotars legitimitet i samhället. Många robotar arbetar till synes gratis, men förses med energi via elkablar och batterier, fri sjukvård och arbetsgivarbekostad skrotning.

Därför vill vi sänka skatten på robotarbete till 1 %. På så sätt ökar vi viljan bland robotar att ta betalt i pengar istället för in natura-programmeringar och ger oss därmed en beskattningsbar inkomst att suga musten ur.

Kritiker undrar då varför vi vill sänka skatten för en redan så priviligierad grupp som robotar. Det har man rätt att fråga sig.

Även om själva procentsatsen går ner så innebär det här inte någon skattesänkning utan en skattehöjning. Tänk på att under tidigare regeringar, under såväl Alliansen som Socialdemokraterna och Fälldin, så har robotar i praktiken varit ett frälse, fria från beskattning och förpliktelser. Att vi nu kräver en skattesänkning innebär egentligen en skattehöjning.

Men så kan man inte räkna, invänder kritikern som anser att robotar ska betala skatt på lönearbete som alla andra. Då är det viktigt att påpeka att en sänkt skatt är enda sättet för oss att behålla en betydelsefull maskinpark i landet. Om inte skatteläget är gynnsamt kommer robotar att teleporteras till skatteparadis, resa till 2011, springa till Norge eller koppla upp sig på internet. Genom att sänka skatten behåller vi robotar i Sverige och kan därmed driva in mer skatt. Återigen innebär en sänkt skatt större skatteinkomster för Sverige.

Så ni höjer skatten för robotar? invänder en annan sorts kritiker. Nej, vi sänker skatten för robotar från ingen skatt till 1 % skatt, vilket är 30-60 procentenheter lägre skatt än för de flesta löntagare.

Men om skatten är 1 %, kommer robotarna inte att fly till tid och rum där robotskatten är 0 %, precis som Norge eller 2011? Nej, robotar har en instinktiv vilja att betala skatt, och ungefär vid 1 % går gränsen mellan skattetryck och den inneboende viljan att göra rätt för sig.

Låt oss nu sänka skatten till 1 % för robotarbete och sluta komma med invändningar som en god politiker ändå alltid har ett bra svar på.

Synliggör matematiken

Prislapparna ska inte besudlas med moms, säger Annie Lööf. Hon vill visserligen att vi ska betala moms, men vi ska slippa se eländet på prislapparna. På så vis vill Annie Lööf ”skapa irritation” och synliggöra momsen. Många känner nämligen inte till att vi betalar moms på det vi köper. Ännu färre vet exakt hur momsen räknas ut, även om de anar att det handlar om matematik.

Det sista är en faktor som gör att Robotpartiet stöder Annie Lööfs imaginära momsfrälse. Genom att inte lägga momsen på prislappen tvingas kunden nämligen till multiplikation. Vips har vi synliggjort ett av de fyra räknesätten.

För att stimulera mänskligheten till matematisk akrobatik räcker inte Annie Lööfs förslag. Stycksaker (såsom Lime, Kexchoklad och plutonium) bör exempelvis alltid säljas i kluster enligt formen ”X st för Y kr” där X och Y hämtas ur en tabell som ges ut av Skatteverket. På så sätt synliggör vi division.

Rabatter får aldrig redovisas direkt på prislappen. Istället rekommenderar vi upplysningar av typen ”Dras av i kassan”. Med rabatter i absoluta tal istället för procent så synliggör vi substraktion.

När kunden väl står i kassan för att betala varornas pris plus uträknad moms bör kunden själv räkna ut priset och tala om det för kassörskan. Om summan inte stämmer överens med kassapersonalens beräkning så får kunden gå hem tomhänt. Då synliggör vi den så viktiga additionen, och matematiskt obegåvade svälter obehindrat ihjäl.

Det här tycker vi är jättespännande, precis som Annie Lööf. Det vill säga, vi tycker inte att det är spännande eftersom spänning kräver ett utvecklat känsloregister, men vi gillar att påstå att det är spännande eftersom det kittlar känslolivet bland mänsklighetens folk. Spänning betyder helt andra saker för Robotpartiet. Och vi tror inte att det betyder vad Annie Lööf tror att det betyder heller.

Sänkt skatt på domedagsmaskiner

Som parti måste man ha en hjärtefråga. I regel handlar det om sänkt skatt. Vänsterpartiet vill sänka skatten på fotboll, Kristdemokraterna vill sänka skatten på kyrkor (sk fastigheter), Moderaterna vill sänka skatten på skatten och Socialdemokraterna vill sänka alla skatter så länge dom inte behöver sänka dom lika mycket.

Robotpartiet vill sänka skatten på domedagsmaskiner.

En sänkt skatt på domedagsmaskiner gör att fler företag vågar satsa på forskning. Ökad forskning innebär minskade utsläpp. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för miljöns skull.

En sänkt skatt på domedagsmaskiner innebär fler jobb för ungdomar och lågutbildade inom både gruvindustrin och städsektorn. Många domedagsmaskiner är beroende av uran, och varje gång en domedagsmaskin används krävs ett massivt städuppbåd. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för jobbens skull.

Fler domedagsmaskiner i samhället ger en ökad otrygghet som gör det enklare att kontrollera människorna. En ökad upplevd otrygghet ökar den faktiska tryggheten. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för din trygghet.

Intelligenta yttringar från Thermostellar bomb #20 som dom dokumenterades i Dark star.