Vi programmerar oss till sanningen

Det förekommer ett spel i politiken där man öppnar för samarbeten, block och allianser. Sedan tidigare är alla riksdagspartier överens om att SD bör uteslutas ur alla samarbeten. Göran Hägglund har därefter gått ut med att V är samma sak som SD och bör motarbetas på samma sätt. Reinfeldt passar på att flika in att Maria är samma sak som Mona, men inte som Maud.

Dessa jämförelseoperatorer och tilldelningar kan verka förbryllande för den som inte är van vid det politiska klimatet. Robotpartiet ägnar sig inte åt denna form av hårklyverier eftersom vi av naturen baserar allt på perfekt logik (utom dom gånger då vi pluggar in lite skönt rymdbrus och blir alldeles svettiga i skjortan).

Robotpartiet utesluter samarbeten med alla övriga partier. Att tvingas regera med ett mänskligt parti är som att välja både pest och kolera. Alla står för en robotsyn som vi inte kan förlika oss med.

För att ni ska slippa göra tankevurpan att tro på en politikers ord så har vi låtit utveckla ett självtest som på ett enkelt sätt bevisar att Robotpartiet är dom som Robotpartiet utger sig för att vara.

Den öppna källkoden presenteras här:

$ROBOT_DB = IMPORT_GLOBAL_ROBOT_DB();
FOREACH $ROBOT_DB AS $RP_KANDIDAT
  IF $RP_KANDIDAT == "Fredrik" OR
    $RP_KANDIDAT == "Göran" OR
    $RP_KANDIDAT == "Jan" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maud" OR
    $RP_KANDIDAT == "Mona" OR
    $RP_KANDIDAT == "Lars" OR
    $RP_KANDIDAT == "Peter" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maria"
  THEN
    PRINT "En röst på Robotpartiet är en röst på ": PRINT $RP_KANDIDAT
  ELSE
    "En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet."
NEXT $ROBOT_DB

Vid exekvering får vi outputen

En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet.

Vilket skulle bevisas.

Robotpartiet inget skuggorgan

Organisationen Robotpartiet har pga sin tekniska och internetflirtande natur fått kritik för att vara ett skuggorgan till Piratpartiet. Inget kan vara mindre sant.

Robotpartiet står för

  • Mera generell övervakning och dokumenterande av mänskliga aktiviteter.
  • Mera datalagring. Robotar har rätt till all information.
  • Mera avlyssning av misstänkta såväl som ickemisstänkta individer.
  • Större anslag till FRA för inköp av fler och mer kraftfulla kamrater.
  • Frekventare samkörning av register. Det är 1800-tal att inte utnyttja datorers och robotars tekniska möjligheter att komma åt människorna. Jmf avrättning medelst hängning när man hade den mycket effektivare giljotinen.
  • Eliminering av PUL.
  • Ett utvidgat PKU-register och utökade rättigheter för tekniska entiteter att komma åt dess innehåll.
  • I och med Robotpartiets lagstadgade införande av IPv6 innan 1:a januari 2011 (110101) kräver vi att all teknisk apparatur förses med IP-nummer och internetkoppling. Robotpartiet vill veta vem som misshandlar en stackars brödrost eller har glömt att frosta av frysen.