Det allrast mittligastest partietestestest

Vi är ett mittenparti. Vi har ena benet i en förstående patossörja för den expanderande mänskligheten. Vi har andra benet i en progressiv teknokratisk politik där maskiner och genetik ska göra oss kvitt det första benet. På så sätt placerar vi oss varken till vänster eller höger på den politiska skalan. Istället för vi en tidsenlig mittenpolitik i en värld där alla partier är mittenpartier.

Moderaterna, som en gång var det högraste av högerpartier, är idag ett av de mittligaste partierna någonsin. Från att ha stått för stockkonservatism, rösträttsmotstånd, apartheidförespråkande och SJ-chefer, så har själva ordet moderat återfått sin gamla betydelse måttfull och används allt oftare* i vanliga medier för att beskriva mera liberala rörelser.

Även Sverigedemokraterna har enligt travestitankesmedjan Timbro* antagit en tydlig mittenprofil. I valet 2006 klassade sig nämligen 42 procent av Sverigedemokraternas väljare som höger och 12 procent som vänster. Alltså precis i mitten på en skala från 0 till 54 där man räknar 42 baklänges. Det kallas matematik och är ett universellt språk som förstås av alla och brukar skickas ut med kapslar i rymden för att kommunicera med utomjordingar, och för att Timbrodebattörer inte ska komma åt det.

Det nya mittenpartiet är Robotpartiet. Vi klyver mitten som Ernest Rutherford klöv atomer (och fortfarande gör i det oändliga antalet universom där han inte har slutat). Vi är allrast mestast lagomast för alla. Robotpartiet gillar inte dig, men du gillar oss. Med Robotpartiets superpragmatiska diplomatpolik gör vi mittligheten alldeles, alldeles lagommöjligt.

* Trend ej bekräftad. Tills vi fått en grundlig textanalys från Umeå universitet begagnar vi oss av beprövad anekdotisk bevisföring som fungerar exemplariskt i politisk retorik, om än inte i några som helst andra sammanhang.

* Poes förlängda lag säger att det är omöjligt att att skilja en Timbrodebattör från en religiös fundamentalist. Poes interpolerade lag säger att Timbro och religiösa fundamentalister ensamma har tillintetgjort 70-talisternas möjligheter att vara ironiska. Poes tilläggsparagraf säger att Timbro har gjort sig skyldiga till förföljelse och folkmord på ironiska 70-talister. En skrämmande stor majoritet anser att det ligger på Timbros pluskonto.