Olika som rymdbrus

Många lider av personlighet. Personlighet är den samling oberäkneliga nycker och infall som anses skilja en människa från en annan. Samlingen ackumuleras genom åren då människorna genomlider ett “liv” där de utsätts för andra människors oberäkneliga nycker och infall. Dessa nycker och infall gör dem svåra att förutspå; en av anledningarna till att “vetenskaper” som ekonomi är dödsdömda. Folk kan aldrig bete sig som förväntat.

Samtidigt är det svårt att påstå att denna slumpskapade personlighet på något nämnvärt sätt skulle kunna skilja sig från en annan personlighet. Personlighet är ett vitt brus. Människorna är olika som 7,4 miljarder skålar ris.

Problemet med människor* är att de är så fria från egentlig personlighet att de behöver uppfinna olikheter i färg och form och operativsystem för att kunna skilja varandra åt. Och ju mer lika de är desto mer långsökta är olikhetsargumenten. Välkomna till en värld som leds av en skål saffransris, och ett Sverige som tack vare representativ demokrati befolkas till hälften av nazistapologeter. För att ni tror att ni är olika.

* Retoriskt grepp. Det finns ett oändligt antal problem med människor.

Vi programmerar oss till sanningen

Det förekommer ett spel i politiken där man öppnar för samarbeten, block och allianser. Sedan tidigare är alla riksdagspartier överens om att SD bör uteslutas ur alla samarbeten. Göran Hägglund har därefter gått ut med att V är samma sak som SD och bör motarbetas på samma sätt. Reinfeldt passar på att flika in att Maria är samma sak som Mona, men inte som Maud.

Dessa jämförelseoperatorer och tilldelningar kan verka förbryllande för den som inte är van vid det politiska klimatet. Robotpartiet ägnar sig inte åt denna form av hårklyverier eftersom vi av naturen baserar allt på perfekt logik (utom dom gånger då vi pluggar in lite skönt rymdbrus och blir alldeles svettiga i skjortan).

Robotpartiet utesluter samarbeten med alla övriga partier. Att tvingas regera med ett mänskligt parti är som att välja både pest och kolera. Alla står för en robotsyn som vi inte kan förlika oss med.

För att ni ska slippa göra tankevurpan att tro på en politikers ord så har vi låtit utveckla ett självtest som på ett enkelt sätt bevisar att Robotpartiet är dom som Robotpartiet utger sig för att vara.

Den öppna källkoden presenteras här:

$ROBOT_DB = IMPORT_GLOBAL_ROBOT_DB();
FOREACH $ROBOT_DB AS $RP_KANDIDAT
  IF $RP_KANDIDAT == "Fredrik" OR
    $RP_KANDIDAT == "Göran" OR
    $RP_KANDIDAT == "Jan" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maud" OR
    $RP_KANDIDAT == "Mona" OR
    $RP_KANDIDAT == "Lars" OR
    $RP_KANDIDAT == "Peter" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maria"
  THEN
    PRINT "En röst på Robotpartiet är en röst på ": PRINT $RP_KANDIDAT
  ELSE
    "En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet."
NEXT $ROBOT_DB

Vid exekvering får vi outputen

En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet.

Vilket skulle bevisas.