650 000 kubikmeter människor behöver inga hyresrätter

Tidigare hjälpte vi människovolymdebattörerna att räkna ut att det bor 650 000 kubikmeter människor i Sverige. I dag är det en volym i varje politikers saliverande mun, och det normaliserade sättet att räkna på mänskligheten. Människor är kött, och saliv inleder nedbrytningen av makronutrienter.

Idag hjälper vi marknadshyresdebatten med följande: Avicii arena är ett klot med radien 55 meter och volymen 697 000 kubikmeter. Där får 650 000 kubikmeter människor enkelt plats med utrymme för befolkningsökning och skenande pandemi-bmi. Bostadsbristen är därmed löst och debatten om marknadshyror passé då det inte finns någon bostadsmarknad längre. Samtidigt löser vi Region Stockholms sifferhallucinerande problem med att det överhuvudtaget finns människor som inte bor i Stockholm.

För övrigt anser vi att Region Stockholms Gustav ”Roy Batty” Hemming (C) bör lära sig alla siffror. Det finns två.