Medvetslös för vetenskapen

Lagom till midsommar ställer Göran Hägglund in den kristdemoraliska ölen i kylen så att de ska bli kalla. När tillgången på medvetslösa ökar under midsommarhelgen så gäller det att stimulera efterfrågan. Men vad kan man ha medvetslösa till? Forskning! svarar Göran Hägglund i ett sammanhang som inte handlar om beslutsförhalning, och förvånar därmed alla.

Det finns ett utbrett motstånd mot medvetslöshet; ett motstånd som grundar sig i uppfattningen att ett mänskligt medvetande är bättre än ett mänskligt omedvetande. Det är synd att den uppfattningen är så spridd när medvetslöshet på många sätt skulle kunna gynna tillväxten/befolkningen/Göran Hägglund. Genom att öppna för forskning på medvetslösa ökar vi acceptansen för medvetslöshet. Alla gillar vetenskap. Till och med socialministern.

En medvetslös kropp som inte är ute och ränner kräver långt mycket mindre energi och resurser i form av mat och transporter. Stänger man dessutom av den ändå så lågpresterande mänskliga hjärnan så sparar vi ytterligare 20 procent. Miljön har mycket att vinna på medvetslöshet.

Genom anställa arbetslösa som medvetslösa (genom att först behandla dem med medvetslöshet) inom forskningen skulle arbetslöshetssiffrorna och även sjuktalen (de redan naturligt medvetslösa) kunna putsas till förträfflighet. Detta skulle kunna vara en extra attraktiv möjlighet för medvetslösa doktorander som snabbt skulle kunna skaffa sig mängder av relevant arbetslivserfarenhet.

Och framför allt ställer en medvetslös människa inte till med en bråkdel så mycket elände som den genomsnittliga bipedala bakteriefarmen gör.

Människor kan donera sina organ till bättre behövande, sin kropp till läkarstudenter, sitt blod och till och med sitt bajs. I ett fritt land borde det vara en självklarhet att kunna donera sitt medvetande.

Utnyttja passiv forskning

Danmarks sundhetsminister Bertel Haarder (V)* tror inte på passiv rökning. Politiker har under alla tider bidragit till passiv forskning; forskning som kommer människorna till gagn utan att dom behöver anstränga sig med att sätta sig in i komplicerade vetenskapliga rapporter. Alltså tjocka häften fyllda med resonemang, metodbeskrivningar och långrandiga referenslistor.

Nu har Bertel Haarder kommit fram till egna forskningsresultat som den orättvisa pöbeln kräver att han lägger fram bevis för. Sundhetsministern har naturligtvis inga bevis eftersom passiv forskning utvecklas och bearbetas inne i politikerns huvud. Efter tillräcklig bearbetning levereras forskningen oralt och skapar genast en lag eller vallöfte för folkets bästa.

Även svenska politiker är engagerade i passiv forskning. Denna outtömliga kunskapsbank tillämpas varje gång en tillsatt utredning drar en slutsats som inte stämmer överens med rådande ideologi. Vilket naturligtvis bara är en slump.

Människor (till skillnad från robotar) saknar utskriftsmöjligheter och kan därför inte redovisa den magkänsla politikerna besitter på ett vetenskapligt sätt. Robotpartiet förespråkar därför utskriftsimplantat i samtliga politiskt engagerade individer. Robotar klarar sig naturligtvis med serieport, bluetooth eller annan kopplingsmöjlighet.

Låt magkänsla och anekdotisk bevisföring komma vetenskapen till gagn. Gör cyborgar av samtliga politiker idag!

* Venstre betyder högerliberal i Danmark eftersom danskarna är väldigt kontinentala av sig. Jämför med Sverige där Centern är höger och Kristdemokraterna inte har något med Jesus att göra.