För ett ökat utanförskap del 0010: Känslomässigt budskap

Våra meningsmotståndare (alla) strävar efter ett minskat utanförskap. Robotpartiet är för ett ökat utanförskap, vilket faller sig naturligt i ett politisk klimat där man ständigt motarbetas.

För att informera om vår kampanj om ett ökat utanförskap har vi låtit en reklambyrå ta fram informationsmaterial. Syftet är att få människor att må sämre, inse sina begränsningar och ge upp.

Eftersom Robotpartiet saknar såväl ekonomi som partistöd så har reklambyrån tagit fram informationsmaterialet gratis i utbyte mot reklamplats. Det får de inte eftersom vår reklambyrå består av klåpare.