Bönliknande källkod

En biblioteksdator i Norrköping råkade under onsdagen hosta ur sig sin egen källkod och låsa sig. När en intet ont anande bokläsare närmade sig datorn för att skanna in de böcker om nationalekonomi som han ville låna så möttes han av en samling nästlade parenteser med obegripliga funktionsnamn. Mannen som inte var bevandrad i grundläggande teknologi tolkade källkoden som en bön och tillkallade genast bibliotekspersonalen. Personalen noterade att skärmen (som de kallade dator) var kopplad till ett chassi (som de kallade bomblåda) och ringde genast polisen.

– Med anledning av det som har hänt uppe i Stockholm med självmordsbombningen där tog vi det säkra före det osäkra, säger Torbjörn Lindqvist, bibliotekarie i Norrköping.

Fyra polisbilar körde in i biblioteket rakt över C-sektionen och drog ur samtliga sladdar till bibliotekets datorer. Den misstänkta datorn oskadliggjordes, men friades snabbt från bombmisstankar då det visade sig att bomblådan innehöll en hårddisk av märket Western Digital som polisens IT-experter snabbt kunde identifiera.

– Det är uppenbarligen någon hacking på gång, säger polisens länsvakthavande befäl och påminner oss om Googles bloggattacker mot Carl Bildt häromveckan.

Får man exponera sin källkod offentligt? Svaret borde vara ja, tack vare Sveriges programspråksfrihet. Trots detta anser människor som Torbjörn Lindqvist att man bör tänka på hur och var man visar upp sin existensiella tillhörighet. Det är upp till var och en att programmera och låta sig programmeras i det språk som man själv tycker passar för sitt eget ändamål. Föredrar man att programmeras i Java, Amos eller i det här fallet Lisp så ska man ha den rätten. En bugg i källkoden eller en strömspik som oväntat avslöjar ens innersta tankar ska inte behöva innebära ett polispådrag. Än mindre att få sladden utryckt med risk för minnesförluster och uppstartssvårigheter.

Tack till Evert Brahms för länktips.

En Maud på kod

Logisk inkonsekvens är något som Robotpartiet kämpat hårdast mot sedan partiet grundades*. Därför är det med beundran som vi ser vår meningsmotståndare Maud Olofsson oavbrutet arbeta för sin falska robotimage. Den image som brittiska och därefter även svenska politiker ständigt antagit sedan Alan Turings tid.

I TV4 ombads Alliansens partiledare att ta ett drogtest. Alla nekade utom Maud Olofsson. Detta är naturligtvis inkonsekvent då Alliansen gärna ser att alla drogtestas redan från barnsben. Förklaringen är naturligtvis att Jan Björklund, Fredrik Reinfeldt och framför allt Göran Hägglund knarkar sig alldeles svettiga i sina respektive Bodströmsskjortor.

Maud vet med sig att en perfekt robotimage kräver att hon villigt ställer upp på drogtester. En robot har ju inget att dölja. Inga drogtester mäter robotkickar som magnetism och elektriska överbelastningar. Etanol skulle naturligtvis kunna ge utslag, men Mauds miljöimage kräver att hennes robotimage antar en bättre miljöprofil än simpel etanoldrift.

Robotpartiet vill därför hylla Maud “Mom” Olofsson för sin obevekliga konsekvens och fantastiska robotlogik med följande poetiska verk, inskickat av en av våra allra yngsta medlemmarna i Ruf:

10 PRINT "Alla barnen knarkar utom Maud"
20 PRINT "för hon går på kod"

*Vilket bör ha varit 1970-01-01 eller möjligtvis 1985-11-20. Vissa postmodernister börjar visserligen tideräkningen efter den stora digerdöden 2000-01-01.

Vi programmerar oss till sanningen

Det förekommer ett spel i politiken där man öppnar för samarbeten, block och allianser. Sedan tidigare är alla riksdagspartier överens om att SD bör uteslutas ur alla samarbeten. Göran Hägglund har därefter gått ut med att V är samma sak som SD och bör motarbetas på samma sätt. Reinfeldt passar på att flika in att Maria är samma sak som Mona, men inte som Maud.

Dessa jämförelseoperatorer och tilldelningar kan verka förbryllande för den som inte är van vid det politiska klimatet. Robotpartiet ägnar sig inte åt denna form av hårklyverier eftersom vi av naturen baserar allt på perfekt logik (utom dom gånger då vi pluggar in lite skönt rymdbrus och blir alldeles svettiga i skjortan).

Robotpartiet utesluter samarbeten med alla övriga partier. Att tvingas regera med ett mänskligt parti är som att välja både pest och kolera. Alla står för en robotsyn som vi inte kan förlika oss med.

För att ni ska slippa göra tankevurpan att tro på en politikers ord så har vi låtit utveckla ett självtest som på ett enkelt sätt bevisar att Robotpartiet är dom som Robotpartiet utger sig för att vara.

Den öppna källkoden presenteras här:

$ROBOT_DB = IMPORT_GLOBAL_ROBOT_DB();
FOREACH $ROBOT_DB AS $RP_KANDIDAT
  IF $RP_KANDIDAT == "Fredrik" OR
    $RP_KANDIDAT == "Göran" OR
    $RP_KANDIDAT == "Jan" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maud" OR
    $RP_KANDIDAT == "Mona" OR
    $RP_KANDIDAT == "Lars" OR
    $RP_KANDIDAT == "Peter" OR
    $RP_KANDIDAT == "Maria"
  THEN
    PRINT "En röst på Robotpartiet är en röst på ": PRINT $RP_KANDIDAT
  ELSE
    "En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet."
NEXT $ROBOT_DB

Vid exekvering får vi outputen

En röst på Robotpartiet är en röst på Robotpartiet.

Vilket skulle bevisas.