Från Afrika till abiogenes: Återvandring för hela mänskligheten

För bara något år sedan var återvandring, eller repatriering, otänkbart för de flesta politiska ideologier. Möjligheten att få stöd att resa tillbaks till det land man kom från har funnits länge, men nu kan man även uppmuntra, uppmana och kräva återvandring utan att skämmas. Idag är återvandring regeringspolitik, och om regeringen inte har vett att skämmas så tänker vi inte ha det heller. Därför följer här fem rekommenderade återvandringar för hela mänskligheten.

Afrika
För 200 000 år sedan förlöstes hela mänskligheten ur en marginellt mer primitiv organism på en underfinansierad barnavårdscentral i Afrika. Vetenskapen drog ett streck och sa att det som krystats ut var en människa och den som krystade var det inte. Människan uppstod alltså precis som ägget som värptes av den sista nästan-hönan. Från Afrika utvandrade stora delar av mänskligheten och förstörde allt i sin väg. Vi rekommenderar därför en återvandring till Afrika för 200 000 år sedan. Bidrag, intyg och manual till regeringens bättre begagnade tidsmaskin finns på Migrationsverket.

Ursoppan
Vi vet inte exakt hur livet uppstod, men en teori utgår från att eländet startade med en kemisk reaktion i en välbalanserad ursoppa, lämpad att skapa de aminosyror som allt liv är beroende av och som människan några miljarder år senare evolutionfrankensteinats ihop från. Vi rekommenderar att bygga en bassäng och fylla den med vatten, vätgas, metan och ammoniak. Sen återvandrar ni ner i ursoppan och sätter fart på den kemiska reaktionen med fossilfri blixtkraft tills återvandringen är fullbordad.

Mars
Vissa forskare påstår att livet uppstod på Mars. Det är en teori som råkar passa vår politiska teleportation-till-Mars-agenda och förefaller oss därför mest sannolik. Mänsklighetens främsta representanter arbetar redan hårt för återvandringen till Mars där ni kan leva era liv som moraliskt återvandrade föredömen och med full tillgång till Twitter 2.0. Vi rekommenderar återvandringsteleportation till Mars för hela mänskligheten.

Mitokondriska Eva
Alla nu levande människor ser ut att kunna följa ett mitokondriskt Hans-och-Greta-spår till en enda människa som levde för 200 000 år sedan, av vetenskapen döpt till Mitokondriska Eva. Ej att förväxla med Bibelns Eva som är en helt annan saga. Vi rekommenderar en rekursiv återvandring till den livmoder ni senast kom från tills hela mänskligheten sitter tryggt i Evas bukhåla och håller tyst.

Abiogenes (Aristotelesvarianten)
Innan mänskligheten fick rudimentär kunskap om sin omgivning trodde många att liv uppstod i fullt utvecklad form ur tomma intet. Louis Pasteur (han med mjölken, Honken och Tomten) motbevisade det först 1862. Av alla ovanstående teorier vet vi att den här är den de flesta av er uppfattar som rimligast eftersom den är fri från påfrestande vetenskap och sans. Vi rekommenderar därför återvandring genom att ni helt enkelt upphör att existera.

Get your ass (back) to Mars, Beatrice Ask

Livet började på Mars. Och justitieminister Beatrice Ask vill ha längre straff. Att Beatrice Ask vill ha längre straff har varit känt sedan 1904. Att livet började på Mars har varit känt i ett par dagar. Båda idéerna har när allt kommer omkring existerat ungefär precis lika länge. Det ena är en grundlös sanning, det andra en välgrundad hypotes.

För tre miljarder år sedan, när livsformer för första gången hävdade sig på Jordens yta, så fanns här inte speciellt mycket syre. Syre krävs för att oxidera det molybden som man antar behövs för att få kolföreningar att bilda liv istället för pölar av klibbig tjära. Mars hade däremot ett överflöd av molybdenoxiderande syre som fick tjärpölar att spritta till liv. Små, små tjärgolemar blev medvetna om sin egen existens, hoppade upp på stenraketer och flög sturskt i alla riktningar dit ingen hade flugit förr. Några av dem landade på Jorden och startade den välbekanta evolutionsleken att byta DNA med varandra.

Att livet började på Mars är en hypotes, baserad på fakta och teorier för att lösa problemet med att livet på jorden uppstod vid en tid då andra teorier säger att här fanns för lite syre. Nu återstår det för alla andra vetenskapsmän att klura på det här innan vi bestämmer oss för att allt liv verkligen började på Mars. Det är så den vetenskapliga metoden fungerar.

Beatrice Ask vill ha längre straff. Hennes hypotes är att brottligheten minskar om man sänder signaler om vad som är rätt och fel. Signalerna i det här fallet är siffror som skrivs med ett juridiskt exakt men komplicerat språk i ett dokument som människor – väldigt nära släkt med tjärgolemar från Mars – förväntas läsa igenom innan de begår ett mord. Där tar hennes hypotes slut.

Vetenskapsmän som Jerzy Sarnecki och alla andra kriminalprofessorer i hela världen vet att hårdare straff inte leder till minskad brottslighet. Är du så arg, full, testosteronstinn eller på annat sätt så intellektuellt utmanad att du vill slå ihjäl någon så struntar du i om det i slutänden leder till 10 eller 20 års fängelse. Kriminologer tittar på statistik, ser samband och formar teorier. De vet att det enda längre straff leder till är fler fångar i fängelserna. Det är så den vetenskapliga metoden fungerar. Det är inte så Beatrice Asks magkänsla fungerar.

Robotpartiet har inget emot straff. Tvärtom borde man dela ut fler straff oftare och till bredare grupper, men det måste alltid ske på vetenskapliga grunder, och det lämpligaste straffet är nästan alltid teleportation till Mars*. Eftersom vi numera utgår från att allt jordliv började på Mars så betyder det bara att vi försöker ställa allt till rätta. Robotpartiet återvinner.
Återvinn Mars
* Ska vi trots allt fortsätta med fängelsestraff borde vi istället ta reda på hur lite straff man kan ha utan att folk börjar mörda loss på varandra. Det vore vetenskapligt, rationellt, skulle sänka fängelsekostnaderna och minska innanförskapet.