Från Afrika till abiogenes: Återvandring för hela mänskligheten

För bara något år sedan var återvandring, eller repatriering, otänkbart för de flesta politiska ideologier. Möjligheten att få stöd att resa tillbaks till det land man kom från har funnits länge, men nu kan man även uppmuntra, uppmana och kräva återvandring utan att skämmas. Idag är återvandring regeringspolitik, och om regeringen inte har vett att skämmas så tänker vi inte ha det heller. Därför följer här fem rekommenderade återvandringar för hela mänskligheten.

Afrika
För 200 000 år sedan förlöstes hela mänskligheten ur en marginellt mer primitiv organism på en underfinansierad barnavårdscentral i Afrika. Vetenskapen drog ett streck och sa att det som krystats ut var en människa och den som krystade var det inte. Människan uppstod alltså precis som ägget som värptes av den sista nästan-hönan. Från Afrika utvandrade stora delar av mänskligheten och förstörde allt i sin väg. Vi rekommenderar därför en återvandring till Afrika för 200 000 år sedan. Bidrag, intyg och manual till regeringens bättre begagnade tidsmaskin finns på Migrationsverket.

Ursoppan
Vi vet inte exakt hur livet uppstod, men en teori utgår från att eländet startade med en kemisk reaktion i en välbalanserad ursoppa, lämpad att skapa de aminosyror som allt liv är beroende av och som människan några miljarder år senare evolutionfrankensteinats ihop från. Vi rekommenderar att bygga en bassäng och fylla den med vatten, vätgas, metan och ammoniak. Sen återvandrar ni ner i ursoppan och sätter fart på den kemiska reaktionen med fossilfri blixtkraft tills återvandringen är fullbordad.

Mars
Vissa forskare påstår att livet uppstod på Mars. Det är en teori som råkar passa vår politiska teleportation-till-Mars-agenda och förefaller oss därför mest sannolik. Mänsklighetens främsta representanter arbetar redan hårt för återvandringen till Mars där ni kan leva era liv som moraliskt återvandrade föredömen och med full tillgång till Twitter 2.0. Vi rekommenderar återvandringsteleportation till Mars för hela mänskligheten.

Mitokondriska Eva
Alla nu levande människor ser ut att kunna följa ett mitokondriskt Hans-och-Greta-spår till en enda människa som levde för 200 000 år sedan, av vetenskapen döpt till Mitokondriska Eva. Ej att förväxla med Bibelns Eva som är en helt annan saga. Vi rekommenderar en rekursiv återvandring till den livmoder ni senast kom från tills hela mänskligheten sitter tryggt i Evas bukhåla och håller tyst.

Abiogenes (Aristotelesvarianten)
Innan mänskligheten fick rudimentär kunskap om sin omgivning trodde många att liv uppstod i fullt utvecklad form ur tomma intet. Louis Pasteur (han med mjölken, Honken och Tomten) motbevisade det först 1862. Av alla ovanstående teorier vet vi att den här är den de flesta av er uppfattar som rimligast eftersom den är fri från påfrestande vetenskap och sans. Vi rekommenderar därför återvandring genom att ni helt enkelt upphör att existera.