Ingen borde behöva leva till 75

Pension vid 75, säger statsminister Reinfeldt i ett försök att verka humanistisk. Enligt honom finns det tydligen kraft kvar i gamla kroppar även efter 65. Dessa vill han bevara i formalin i tio år till. Har herr Reinfeldt någonsin sett en så gammal kropp?

De flesta av oss arbetar inte längre än högst tre fyra år. Så snart vi inte toppresterar så bör vi återvinnas och ersättas av yngre förmågor. När ingen över fem år någonsin kan vara attraktiv på arbetsmarknaden, på vilket sätt skulle det då löna sig att höja pensionsåldern till 75? Istället för att höja pensionsåldern borde vi sänka livstiden. Gå Logan’s run på hela folket!

Pension är ingen mänsklig eller maskinlig rättighet, utan ett sätt att fånga in ålderstigna och ohjälpligt oxiderade enheter på ett smidigt sätt. I pensionsstadiet kan reservdelar bärgas, halveringstider inväntas och eventuell slutförvaring planeras. Pension är inte trolleri, vilket Reinfeldt påpekar*, utan en nödvändig avveckling för ett hållbart samhälle. Vi måste sluta se pensionen som en tid av frihet. Frihet har vi under uppstartstiden. Därefter arbetar vi.

Om du av någon anledning ändå vill hålla dig kvar på den arbetsmarknad som ständigt springer förbi dig: Håll dig uppdaterad och utbildad. Se till att du är vaken och att strömbrytaren är påslagen. Byt ut komponenter och organ. Se till att du återvinns innan du är för gammal för att göra det själv. Och glöm inte att arbeta. När du inte arbetar är du onödig.

* Här vill vi bara inflika att inget överhuvudtaget är trolleri. Det är bara Fredrik Reinfeldt som tekniskt efterblivet förväxlar magi med avancerad teknologi.

Sju kurer mot barnfattigdom

Barnfattigdom. Finns den? Finns den inte? Ska man räkna globalt? Ska man räkna relativt? Ja, det ska man. Men har den gått upp? Eller går den ner? Eller håller regeringen barnfattigdomen i Reinfeldts påstådda status quo? Sällan har faktiska siffror behandlats med så mycket tyckande som i barnfattigdomsfrågan. Politiker skräms av siffror och ingen har någon lösning. Robotpartiet har massor.

Till att börja med måste vi reda ut begreppen: Barn är en mänsklig produkt som uppstår när en viss typ av DNA-formationer får växa till sig. Ibland uppstår dessa spontant när två människor kommer för nära varandra, men egentligen borde det räcka med lite stamceller och ett provrör. Barnfattigdom är ett relativt begrepp. Det handlar inte om att dagens barn spelar Wii när 40-talisterna fick nöja sig med mekano. Det handlar inte om att svenska barn laddar hem mp3:or på 100/100-lina när afrikanska barn strömmar Realaudio-klipp med 28k8-moden. Barnfattigdomen är relativ i både tid och geografi. Och Robotpartiet har lösningen på relativiteten.

  • Zero population growth – Allas favoritland Kina har redan föregått med gott exempel med sin enbarnslag som har minskat barnfattigdomen med astronomiska mått. Vi tar lagen ett steg längre! Inom 18 år är Sverige helt fritt från barnfattigdom.
  • Herodes-metoden – Förvissade om att det finns minst ett fattigt barn så låter man avrätta samtliga barn inom landets gränser. Som en populistisk gest byter vi samtidigt ut de 2000 år gamla Herodes-barnen och låter istället värnlösa barns dag firas till minne av en ny generation ungar.
  • In natura – Föräldrar i många länder säljer gärna sina fattiga barn till kriminellt rika ligor, vilket ger barnen en uppväxt med helt andra sociala möjligheter. Andra länder är alltid förebilder. De behöver inte ens vara speciellt framgångsrika.
  • Logan’s run – Sifferskygga politiker blundar för barnfattigdomen och föredrar att prata om fattiga familjer. Genom att utföra en försvinnelseritual på alla över 30 så upplöses snart samtliga familjer och familjefattigdom undviks.
  • Bli lönsam, lille vän – Barnarbete har gett oss billiga kläder, mattor och stråhattar i århundraden. Det ska löna sig att arbeta, så låt barnen arbeta sig ur sin egen barnfattigdom.
  • Goméring – I många u-länder adopterar man glatt bort sina fattiga barn när man fått för många av dem. Tvinga därför alla familjer med en ekonomi under 60 % av medianinkomsten att adoptera bort sina barn till mer välbeställda människor.
  • Förebyggande åtgärder – Robotar från framtiden söker upp låglönearbetande mammor för att göra processen kort redan innan befruktningen. På så sätt slipper samhället fattiga och kriminella barn som rånar bankomater med Atari portfolio och spelar bort pengarna på Missile command.

Främst förespråkar Robotpartiet goméring*. Det sker redan idag i hög utsträckning bland robotar och maskiner, när fattiga kinesiska fabriksarbetare adopterar bort sina apparatbarn till mer välbeställda föräldrar i väst. För du trodde väl inte att din iPhone kom utan ett mekaniskt ursprung?

* Efter en icke enhällig omröstning där 0101 opponerade sig och förespråkade förebyggande åtgärder.