Sverige måste bli DDR

Äntligen är det rumsrent att älska DDR. Vi pratar då inte om östblocksplanekonomigulagkommunism-DDR utan om ett hederligt, liberalt* övervakningsdemokrati-DDR. Folkpartiet testballongade redan inför valet 2006 med att önska sig mer buggning, och nu har vi nått övervakningsliberalismförspelets klimax då Expressens liberala ledarsida kräver att ”Sverige måste bli ett övervakningssamhälle”.

Övervakningsdemokratin kombinerar det bästa från DDR (Stasi) med det bästa från marknaden (också Stasi). Stat och kapital vill övervaka medborgarna och medborgarna kompenseras med viralt content och en upplevd känsla av en statistiskt minskad risk att bli skjuten i höger knäskål en onsdagkväll av någon som heter Jörgen Persson som inte är bordtennisspelaren. Med en ömsesidig och tynande respekt för medborgarnas integritet kan Sverige bli ett övervakningssamhälle av samma dignitet som Kina.

Expressens Anna Dahlberg njöt segervittring av utredningen ”Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel”. Remissinstanserna Polis, Tull och Svenska kyrkan (som alla tre har en lång historia av övervakning även om kyrkans version kan vara en aning inbillad) är på vår sida. De enda hindren är juristerna bakom Sveriges advokatsamfund, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Justitieombudsmannen, samt integritetsivrare som Centrum för rättvisa, Civil rights defenders, Institutet för mänskliga rättigheter och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Argumentet är den sociala konstruktionen ”personlig integritet”.

Integritetsfrågan måste därför göras oviktig. Vad spelar det för roll vem du är idag när samhället förväntar sig att du är någon bättre i morgon? Genom ständig personlig utveckling tappar din integritet betydelse. Den integritetskränksporr du surfade igår är inte samma porr du surfar idag. Robotpartiet föreslår därför att halva vårdbudgeten läggs på personliga målbilder och utvecklingssamtal med mätbara resultat för hela befolkningen.

När du ständigt inte längre är den du var igår, när integritetsfrågan väl är död, då finns det inget vi inte kan göra med mänskligheten.

* Med ”liberal” menar vi svensk liberalism. Inte den filosofiska liberalismen som bygger på alla människors lika värde, tätt knuten till honnörsord som demokrati och rösträtt. Inte heller den europeiska, högerlutande liberalismen, eller den amerikanska, vänsterlutande liberalismen. Inte heller Sverigedemokraternas chimär tokvänsterliberalism. Inte heller den statshatande libertarianska liberalismen. Med liberalism menar vi den svenska, korvkonservativa, hårdare-tag-och-starkare-stat-liberalismen som ingen liberal från de andra liberalismerna skulle vilja ta i med tång.

Expansionsport för friheten att välja

Robotpartiet är ett liberalt parti.

Vad det innebär att vara liberal skiljer sig en del åt mellan olika grupperingar. Dagens liberalism kan närmast jämföras med 70-talets proggrörselse där varje ny åsiktsvinkel krävde ett nytt parti med ett par extra bokstäver inom parentes. Inom liberalismen kan man bland annat vara:

  • folkhemsbyggarliberal, som smått socialistiskt förespråkar jämlikhet, utbildning och annat trams.
  • anglosaxliberal, som en motsats till konservativ. Alltså det var bättre förr vs det blir bättre sen.
  • frikortsliberal, som spelar ut sitt liberalkort så fort man har en ickeliberal åsikt, exempelvis som Cecilia Malmström och hennes censurlusta (jmf Jag är inte rasist, men …).
  • nyliberal, som anser att marknaden sköter allt. Denna falang är förbluffande lik frikortsliberalen, med den skillnaden att de använder frikortet för att inte ha någon åsikt alls. Dessa kallar sig idag ofta bara liberala.

Robotpartiet är alltså ett liberalt parti.

Som ett liberalt parti anser vi att alla ska ha samma möjligheter. Samma möjligheter kan bara uppnås på ett sätt: obligatorisk expansionsport som inte är beroende av existerande hårdvara. Att lagstadga om en obligatorisk expansionsport dras dock med en kostnadsfråga, så vårt förslag är istället att se till att varje maskin från födseln förses med ett hål stort nog för att enkelt montera in en expansionsport när behovet uppstår.

Genom att förse alla med ett hål som ger möjlighet till en expansionsport som i sin tur ger möjlighet till samma möjligheter så främjar Robotpartiet ett jämlikt och liberalt samhälle. Expansionshålet ska naturligtvis även gälla människor.

Bara ett samhälle där varje individ har ett hål där de kan bygga in en expansionsport som i sin tur kan kopplas till hårdvara med ett valfritt innehåll, kan kalla sig ett fritt och jämlikt samhälle. Med reformer som dessa bygger Robotpartiet det nya folkhemmet.