Ung liberals faktachock – Robotpartiet svarar

För ett par månader sedan jämförde vi Ung liberal med en skål gröt på grund av deras förnuftsvidriga inställning till fakta och vetenskap. Liknelsen med en skål gröt var tagen ur luften; den syftade snarare till den radie en genomsnittlig grötskål har än den gråklibbiga sörjan på botten av den, kanske täckt av sylt, kanel, äppelmos, mjölk och med en inmundigandevänlig träslev nedtryckt i sig. Avståndet till grötskålens (Ung liberals) porslinsvittrade cirkellinje och Robotpartiets rymdlinje beskrevs i pedagogiskt galaktiska proportioner. Vi hade kunnat jämföra Ung liberal med vilket annat cirkulärt föremål som helst: pannkakor, byxknappar, CD-singlar med Linda Bengtzing o.s.v.

I veckan förärades vi av en replik till denna artikel. Enligt en av Ung liberals grundare, Isak Kupersmidt, skulle vi ha gjort en ”grav misstolkning” och att faktafientligheten skulle varit ”taget ur sitt sammanhang” och önskar att vi klargör detta.

Textstycket vi tog ur sitt sammanhang var:

I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter.

Verklighetsbilden i citatet skulle, enligt Isak, bestå av just fakta, fast en annan sorts fakta än den fakta man inte ville låtsas om i början av meningen. Verklighetens fakta™ skulle sen kombineras med ett uppsåt som bara ”är en aning subjektivt” och vara grunden för den ideologi som Ung liberal representerar, men som Isak tycker är ”en förlegad tanke”. Ung liberals ideologi skulle alltså bygga på aktuell fakta, vilket mycket riktigt gör ideologin ständigt förlegad eftersom forskningen går framåt och hela tiden ändrar sånt vi tidigare har trott på. Under förutsättning att partiet kan skilja på Verklighetens fakta™ och sådan fakta som man måste leta efter.

Vi är inte övertygade om Ung liberals förhållande till fakta. Alldeles för många politiker säger en sak och menar en annan, och här lyckas Ung liberal göra det i samma mening. Deras ambivalenta förhållande till fakta är inte unikt för Ung liberal, men sällan så uttalat. Däremot gläds vi över att Isak beskriver sig som teknokrat. Teknokrati är ju något som även Robotpartiet förespråkar: Robotar och maskiner är bäst på allt och därför också bäst lämpade att styra världen. Det enda som förvånar oss är att man som teknokrat försöker driva en liberal ideologi.

Nåväl. Vi förstår att det är komplicerat för mänsklig fantasi att föreställa sig en atomiskt liten skål gröt i den intuitivt oändliga Vintergatan, men någon jämförelse måste göras. Man mäter inte avståndet till Aldebaran i millimeter, utan i ljusår. Vi kan sträcka oss till att anta att Ung liberal är en något större skål gröt än vi tidigare antagit. När Verklighetens fakta™ så tillåter ska vi även försöka ta ställning till vilken sorts gröt de är. Eventuellt bovete.

Fakta, logik eller unga liberaler

Ideologier är roten till allt ont. I vår postmoderna samtid vet vi att Den stora berättelsen är död och att det enda vi har kvar att arbeta med är fakta och logik.

Alla partier som sitter i riksdagen idag har någon gång uttalat sig utan hänsyn till fakta. Vi kritiserade tidigare MP för att de gillar homeopatiskt hokuspokus. Även Centerpartiet vill ”ha mer forskning inom det alternativmedicinska fältet.” Statsministern har dömt ut samtliga svenskar som mentalt handikappade utan att först göra en psykiatrisk utvärdering av någon av oss. Kristdemokraterna har inte reviderat sin kunskap på 2000 år. Större delen av riksdagen ville snabbt införa datalagringsdirektivet för att slippa ta hänsyn till det hemska som kallas fakta i en kommande utvärdering.

Vi kan rabbla faktafientliga utspel i åratal, men då slutar ni läsa eller svälter ihjäl; det är inget röstfiskigt sätt att behandla väljarkåren. Kort sagt: Vi hatar alla meningsmotståndare lika mycket eftersom de bajsar i kunskapens brunn och skiten gör sikten grumlig.

Liberaldemokraterna är ett parti som är ungefär lika marginellt som Robotpartiet, om än med större medialt inflytande. Deras motsvarighet till Ruf heter Ung Liberal, och i sin verksamhetsbeskrivning (pdf) skriver de följande:

I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter.

Diametralt! Om någon undrar var Robotpartiet står på den politiska skalan så skulle vi vilja säga så här: Om Liberaldemokraterna är ett fat gröt så balanserar Robotpartiet längst ut på en koncentrisk cirkel med en radie stor som Vintergatans.*

* RP har tidigare varit i kontakt med Ung liberals styrelseledamot Caspian Rehbinder och han verkade då vara en trevlig och faktasökande människa. Vi kan dock inte låta enskilda fall stå i vägen för politiska generaliseringar.