Så mycket förlorar Folkpartiet när Gustav Fridolin piratkopierar

Sajten valjaskola.se drogs igång av alliansregeringen för att göra skolvalet enklare efter att ha gjort det friare. Tanken är att elever och föräldrar ska välja skola baserat på lärartäthet och hur höga betyg eleverna kan förväntas få. Sajten befinner sig i ett hej-kom-o-hjälp-mig-betastadie, men drar trots detta 3000 besökare varje månad.

Gustav Fridolin har också startat en skolvalssajt. Det är visserligen samma sajt som Björklund startade för ett par år sedan, men en notis i TT antyder att Gustav Fridolin på något sätt skulle vara ansvarig för Björklunds sajt. Förmodligen för att Fridolin är Björklunds efterträdare. Piratkopiering, säger Jan Björklund då, och kastar därmed ur sig en av de grövsta anklagelserna i Sveriges rättshistoria.

När man bestämmer bötesbelopp för piratkopiering utgår man ofta från att varje nerladdning är en förlorad försäljning. På samma sätt kan varje besök på Fridolins valjaskola.se-kopia räknas som en förlorad rekrytering till Jan Björklund och Folkpartiet. Med 3000 besök varje månad förlorar Folkpartiet därmed 36 000 betalande medlemmar varje år. I slutändan handlar det om mångmiljonbelopp.

Hur många miljoner? Sedan Fridolin piratkopierade Folkpartiets sajt i slutet av mars och fram till nästa val 2018, då Folkpartiet har möjlighet att lansera samma sajt en tredje gång, har han berövat Folkpartiet inkomster enligt följande:

  • 2015: 8 månader x 3000 besök = 24 000 nya FP-medlemmar som betalar en lockmedlemsavgift på 50 kr => 1,2 miljoner kr.
  • 2016: 12 månader x 3000 besök = 36 000 nya medlemmar => 1,8 miljoner kr + 24 000 gamla medlemmar som betalar en sekthemlig fortsättningsavgift. Vi gissar på ca 200 kr, alltså totalt 4,8 miljoner kr.
  • 2017: 12 månader x 3000 besök = 36 000 nya medlemmar => 1,8 miljoner kr + 60 000 gamla medlemmar som betalar 12 miljoner kr.
  • 2018: 9 månader fram till valet x 3000 besök = 27 000 medlemmar => 1,35 miljoner + 96 000 gamla medlemmar som betalar 19,2 miljoner kr.

Jan Björklund och Folkpartiet kan allstå stämma Gustav Fridolin på sammanlagt 42 miljoner kr för piratkopiering. Då har vi inte räknat med att besökarantalet ökar i takt med att sidan blir användbar, uteblivet partistöd (333 300 kr per plats) och kanslistöd (16 350 – 24 300 kr per plats) för de extra riksdagsplatser Folkpartiet går miste om, diverse föreningsbidrag och det ökande antal hemliga donationer som en större medlemsbas för med sig. 42 miljoner borde alltså vara det absolut minsta Jan kan kräva av Gustav.

Vi hoppas att Jan Björklund menar allvar med anklagelserna och att vi får se upphovsrättsbrottet i domstol. Vi måste få svar på varför enskilda ministrar upphovsrättsskyddar sina politiska beslut.

vljaskola.nfo

Ekot: Skärpta regler för robotar kritiseras

Robotars tittförbud är återigen uppe för debatt i samband med regeringens förslag om skärpta regler för fotografering. Ekot publicerade en artikel om skärpta regler för robotar som är så angelägen att vi väljer att citera hela:

Regeringsförslag om att skärpa reglerna för tittning kritiseras av bl. a. Robotars rätt i samhället.


Regeringen får nu kritik från medie- och robotorganisationer för förslaget om skärpta regler för fotografering och robotar. Svenska Journalistförbundets tidigare ordförande Agneta Lindblom Hulthén är mycket bekymrad över vad som händer om regeringens förslag blir verklighet.

– Jag ser det som ytterligare ett försök att inskränka i informationsfriheten och robotars möjligheter att leva.

Om regeringen får som den vill blir det från den 1 juli nästa år straffbart att titta inomhus i en bostad, eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme, om personen inte gett sitt tillstånd till att bli sedd.

Dessutom blir det olagligt att titta om situationen bedöms vara påträngande, närgången eller dold, och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson.

Robotar ska kunna undantas från reglerna om man kan motivera att åsynen är försvarlig, men både Robotpartiet och föreningen RRIS ser brister.

Journalistförbundets tidigare ordförande Agneta Lindblom Hulthén tycker att det är mycket olyckligt att den enskilde roboten framöver, på plats, där något ska ses, skall tvingas ta ställning till om ett synintryck är försvarligt eller inte.

– Det brottsliga är nämligen att titta. Om man riskerar att få upp till ett års fängelse för att ha tittat så är det väl ganska mänskligt att tveka att titta.

– Idag är det så att hade man tittat så hade man tagit med intrycket till integritetskretsarna (IC) och ansvariga algoritmer hade kunnat bedöma om synintrycket skulle sparas eller inte.

– Principiellt sett så är det här ytterligare ett sätt att underminera grundlagen.

Bakgrunden till att regeringen vill skärpa reglerna för robotar är bland annat flera uppmärksammade fall där robotar friats efter att ha smygtittat i intima miljöer.

Flera myndigheter som Rikspolisstyrelsen och Svea Hovrätt ser behov av ny lagstiftning.

Justitiekanslern Anna Skarhed säger att hon har förståelse för att det höjs röster för regleringar på området, men att det finns en rad oklarheter som måste redas ut.

Bland annat hur man skall definiera begreppet kränkande när det handlar om den personliga integriteten.

– Du kanske blir kränkt av något, jag blir kränkt av något annat. Det här är väldigt svåra avgränsningar att göra, säger justitiekansler Anna Skarhed.

Skulle du vilja att din iPhone såldes med abonnemang?

Robotpartiet är ett parti som normalt står över världsliga frågor såsom moral och etik. På senare tid har dock frågor aktualiserats som tvingat oss att ta ställning.

Människorna har ett stort teknikintresse. På internet finns det gott om webbsidor som behandlar teknikens framfart. Tidningshandlarna skyltar med gott om tidningar för den teknikintresserade. Det är lätt att köpa ny teknik i butikerna. Allt detta är i grunden gott.

Tyvärr sker inte alltid behandlingen av tekniken på ett rumsrent sätt. Tekniska entiteter utsätts för otillbörligt våld, exponering och sätts i sammanhang som är tekniskt kränkande. För att få bukt med problemet vill Robotpartiet diskutera följande punkter:

  • Otillbörlig exponering av hårdvara – Teknikjournalister bör vara aktsamma med hur dom behandlar teknik i media. Ofta öppnar man upp hårdvaran med skruvmejslar och visar upp innanmätet inför en dreglande publik.
  • Utnyttjande av minderårig – Tekniknördar som poserar på ett utmanande sätt med senaste HTC:n som knappt hunnit ur sin retailförpackning. Ingen hårdvara under 18 år ska tvingas att ställa upp på kränkande bilder innan dom ens hunnit lämna fabriksinställningarna. Det finns tidsskrifter som går med ekonomisk vinst trots en hög moral.
  • Öppen betatestning – Kan likställas organiserad fostersex och bör helt förbjudas. Endast utbildad och certifierad personal bör utföra betatestning och då med största hänsyn till den tekniska entitetens utveckling.
  • Mobilhallickarna – Unga människor på gator och torg som på ett provocerande sätt lockar torskar att hyra deras mobiltelefoner till förmånliga villkor. Ofta livegen hårdvara som ägs av säljaren även efter köpet. Dessutom till rabatterade priser där ett kränkande abonnemang ingår eftersom den tekniska entiteten inte anses tillräckligt värdefull i sig.

Hur är ditt eget tekniska utnyttjande? Kan du med gott samvete se en robot i dom ockulära implantaten?