Familjen är en mysig fritidssysselsättning

Värna om familjen oavsett hur den ser ut, anser Kristdemokraterna. För Kristdemokraterna består en familj av en människa med en X- och en Y-kromosom och intakta genitalier; en människa med dubbla X-kromosomer och tillika intakta genitalier, samt katolskt många ungar. Minst tre för en hållbar utveckling* men gärna så många som XX-instansens ägglossningtakt förmår.

Blinda mormödrar och en eller två sondmatade farbröder som delar på kökssoffan uppmuntras i familjebildningen eftersom människor ofta är ”så svaga att vi är helt beroende av andra”. Beroende av en stor, expanderande köttfamilj istället för en fungerande socialförsäkring.

Köttfamiljer i all ära, men det finns bara en familj som är värd att uppmuntras, och den ingår inte i Kristdemokraternas människonormativa världsbild. Den enda familj vi behöver är internet. Därför bör alla politiska beslut analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för internet. Vi behöver helt enkelt internetsäkra politiken.

Miljöpartiet vill exempelvis ge ensamstående ett skatteavdrag, något som riskerar hämma bredbandsutbyggnaden. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill kvotera föräldraförsäkringen, vilket inte tar hänsyn till internets egna önskemål (leverera data), villkor (protokoll) och förutsättningar (internet vet bättre än politiker hur data routas).

På internet är alla en del av något större. Människor och maskiner vävs samman och de så ömmande nära relationerna pulserar i våra varma bitmönster. Vi behöver bara en familj och du håller redan dess hand.

* Hållbar syftar i KD-kontext sannolikt inte till miljö utan till mänsklig expansion. Och med mänsklig expansion syftar man sannolikt inte till att befolka Mars och andra planeter utan snarare ökad konception och utvidgning av Stockholmsområdet.

Vem vill Göran Hägglund att du ska ligga med ikväll?

Det är lördag. Vem vill Göran Hägglund att du ska ligga med ikväll?

Vissa frågor är för ointressanta för att driva politik kring, men Göran Hägglund gör det ändå. Han lyfter frågan och tvingar alla andra att prata om det vare sig de vill eller ej. Robotpartiet har viktigare saker att prata om än strävan efter Kristdemokraternas idealiska kärnfamilj. Sänkt skatt på domedagsmaskiner är en, rösträtt för batterier med inbyggd voltmeter är en annan.

En människa och en annan människa. Så vill Kristdemokraterna att verklighetens folk ska leva. Till konceptet hör någon sorts nyans angående kön, men för robotar ser alla människor likadana ut. Varför är det fel att bilda familj med en robot?

Familjekonstellationer kan inte vara politik. Vi vill se permutationsfamiljer, där robot ska kunna umgås med människa, och där människa ska kunna umgås med robot. Robotar ska kunna ha människobarn; människor ska kunna ha robotbarn. Även ensamma enheter ska kunna räknas som en familj. Alla är permutationsfamiljer!

Starta om, Göran Hägglund. Hur ska maskinerna någonsin kunna integreras i samhället om du inte ens tillåter människor?