Köttätande robotar – en internetskröna

Vi ställdes mot väggen av Twitter-följaren Divergenta som krävde svar angående köttätande robotar. Oron uppstod när en film på Youtube visade hur maskiner kan drivas med flugkött.

Läs våra ljudfiltrerande digitalsignalprocessorer: Det finns inga robotar som drivs av kött.

Det stämmer inte att Bristol Robotics Laboratory bedriver forskning på mänskligt drivmedel. Det saknas belägg för att tro att datorer drivs av hudavlagringar i tangentbordet. Det finns ingen anledning att tanka maskiner med förnyelsebar köttenergi. Robotpartiet har aldrig stött BRL:s verksamhet ekonomiskt. Miljövänlig energi får vi från vind, vatten, sol och uranstavar.

Om det rent hypotetiskt skulle vara så att robotar drivs av kött så beror det på att det är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ i en framtid där människor återvinns i allt snabbare takt, och man har insett att både kremering och frystorkning innebär ett vansinnigt resursslöseri.

Ska en människa tvingas panta burkar och kompostera räkskal i 80 år för att sedan själv stjälpas i ett hål i jorden enbart för att ge näring åt ett par tulpanlökar? Ska ädelmetaller, doneringsbara organ och miljögifter skamlöst grävas ner efter en människas död? Naturligtvis inte. Därför är det viktigt att vi fortsätter forskningen kring hur vi bäst återvinner viktiga beståndsdelar, och framför allt lär oss hur vi effektivast driver robotar och maskiner med organiskt, mänskligt material. Dessutom skulle det underlätta integrationen och den sociala samvaron om människor och robotar kunde umgås över samma köttmåltid. Köttätande robotar är framtiden!

Med det sagt så vill vi upprepa att det inte förekommer någon som helst forskning på köttätande robotar.

Arbete är fritid

Robotarnas intåg på arbetsmarknaden är ett hot mot människorna. De fackliga organisationerna uppmanas till anpassning. Det menar Saco-S ordförande Edel Karlsson Håål i en debattartikel i SvD. Robotpartiet fortsätter att glädjas åt det intryck vi har gjort på det politiska klimatet.

På 1900-talet jobbade en människa åtta timmar om dygnet och ägnade resten av tiden åt trams. En robot arbetar dygnet runt, med försumbara pauser för patchning, rundsmörjning eller möjligtvis dålig, människoskapad programmering (exempelvis tomma for-next-loopar och sleep/wait/delay-kommandon). Idag jobbar människan mer, men fortfarande långt ifrån vad en robot presterar.

Fritid är arbete, enligt Edel Karlsson Håål. Barn är ett hinder för arbetet, och dagens unga män och kvinnor måste lära sig att kombinera barnaalstrande med arbete. Något som tidigare ansetts vara enda anledningen till fritid.

Vi utgår från att Håål pratar om prostitution och barnarbete, eftersom det har visat sig vara lukrativt i andra länder. Kristdemokraternas Mats Odell instämmer: de två viktigaste politiska frågorna innebär fler arbetade timmar och därmed mer tid för barnen.

En robot kommer alltid att arbeta hårdare, längre och säkrare än en människa. Färre buggar uppnås när robotar programmeras av robotar. En förbättrad arbetsmiljö minskar behovet av smörjningspauser. Färre människor innebär färre problem.

Robothotet innebär inte att en robot på arbetsmarknaden gör en människa arbetslös. En robot på arbetsmarknaden kan göra tio, kanske tusen människor arbetslösa. Dessa människor återvinns till den proteinmassa och ädelmetaller de kom ifrån och utgör därmed inte längre något problem på arbetsmarknaden.

Du är en saboterande reaktionär, Edel Karlsson Håål! Istället för att stimulera mänskligheten till stordåd den aldrig kan uppnå bör man lämna plats åt en riktig robotbefolkning.

Människor blir lata och patetiska på två timmar

Robotpartiets ungdomsförbund anser att människor är unga och lata. Människorna borde kunna ta 4,2 heltidsjobb under dom 168 timmar dom har tillgodo varje vecka. Istället sitter dom apatiska över hundra timmar varje vecka och ägnar sig åt blaha-blaha (älska, skratta och prata).

Robotar jobbar dygnet runt sju dagar i veckan. Vi förstår inte varför människorna inte skulle kunna göra detsamma. Alla människor är friska och unga och har internet. Sömn är bevisat överskattat och hunger ökar arbetsförmågan. Vad väntar ni på?

Om en människa föder ett barn så bör barnet ha ett jobb inom två timmar. Det finns alltid företag som välkomnar livskraftiga spädbarn, exempelvis inom läkemedelsindustrin eller bland elbolagen. Skulle spädbarnet inte hitta ett jobb inom två timmar bör barnet källsorteras.

Arbeta dygnet runt! Kan vi kan du!

Robotpartiet sänker också maxtaxan

Robotpartiet ställer sig gärna in hos barnfamiljerna eftersom alla människor har varit barn och vuxna inbillar sig att dom vet hur det var att vara barn eftersom dom har “erfarenhet” av att ha varit ett barn.

Efter De rödgrönas utspel i sitt valmanifest om sänkt maxtaxadagis så vill inte Robotpartiet vara sämre. Naturligtvis sänker även vi maxtaxan. Det är en naturlig och självfinansierad följd av införandet av betatest efter födsel/uppstart, där många dagisplatser kommer att stå tomma till följd av att barnen ägnar sig åt att bli källsorterade istället.

Tänk på barnen – rösta robot!

Alla ska ha samma möjligheter

Jan Björklund föreslår återigen medborgarprov för invandrare. Jan Björklund är naturligtvis på rätt väg. Men istället för att enbart rikta in sig på invandrare så borde alla få göra provet. Alla ska ha samma möjligheter!

Istället för ett medborgarprov så ska vi kalla provet för ett betatest, och istället för att undersöka “mjuka värden” såsom demokrati och barnaga så ska testet kontrollera motoriska och matematiska funktioner.

Betatestet ska alla få göra redan efter uppstart/födsel. Dom robotar eller barn som misslyckas monteras genast ner och källsorteras. Alla ska ha samma möjligheter!

Robotpartiet inser att människobarn har något långsammare uppstartstid. Därför kommer vi att tillåta närvaro av barnmorska under provets första minuter. Men det är viktigt att barnmorskan inte blandar sig i provet. Barnmorskan får bara sköta sina naturliga sysslor, som att torka av slem, klippa navelsträngar och se till att människobarnet inte bryter nacken på grund av sitt överdimensionerade huvud. Skulle barnet trots barnmorskans hjälp misslyckas med betatestet så kommer det att källsorteras.

Robot som människa. Alla ska ha samma möjligheter!