Kan jag kan du

Alla på samma villkor! Det är Robotpartiets viktigaste motto, mål och metod. Alla ska ha samma möjligheter och utifrån sin förmåga ha en rimlig chans att simma upp genom den foster- eller etsvätska vi alla är sprungna ur.

Vi tackar ledstjärnor som Sakine “No Prob” Madon, Hanne Kjöller, Charlotte Perrelli och alla andra som kämpar för bilden av människan som en molekylindentisk, massproducerad entitet som kan, bör och ska leva efter mantrat Kan jag kan du!

Alla är identiska. Alla har samma förutsättningar under sina två första timmar i livet. Alla kan programmeras likadant. Om ett X har egenskapen P så gäller att alla X har egenskapen P!*

(Att människor bygger robotar för att göra saker människorna inte klarar själva är lite besynnerligt. Människorna får väl rycka upp sig?)

* Det där gjorde ont.

Expansionsport för friheten att välja

Robotpartiet är ett liberalt parti.

Vad det innebär att vara liberal skiljer sig en del åt mellan olika grupperingar. Dagens liberalism kan närmast jämföras med 70-talets proggrörselse där varje ny åsiktsvinkel krävde ett nytt parti med ett par extra bokstäver inom parentes. Inom liberalismen kan man bland annat vara:

  • folkhemsbyggarliberal, som smått socialistiskt förespråkar jämlikhet, utbildning och annat trams.
  • anglosaxliberal, som en motsats till konservativ. Alltså det var bättre förr vs det blir bättre sen.
  • frikortsliberal, som spelar ut sitt liberalkort så fort man har en ickeliberal åsikt, exempelvis som Cecilia Malmström och hennes censurlusta (jmf Jag är inte rasist, men …).
  • nyliberal, som anser att marknaden sköter allt. Denna falang är förbluffande lik frikortsliberalen, med den skillnaden att de använder frikortet för att inte ha någon åsikt alls. Dessa kallar sig idag ofta bara liberala.

Robotpartiet är alltså ett liberalt parti.

Som ett liberalt parti anser vi att alla ska ha samma möjligheter. Samma möjligheter kan bara uppnås på ett sätt: obligatorisk expansionsport som inte är beroende av existerande hårdvara. Att lagstadga om en obligatorisk expansionsport dras dock med en kostnadsfråga, så vårt förslag är istället att se till att varje maskin från födseln förses med ett hål stort nog för att enkelt montera in en expansionsport när behovet uppstår.

Genom att förse alla med ett hål som ger möjlighet till en expansionsport som i sin tur ger möjlighet till samma möjligheter så främjar Robotpartiet ett jämlikt och liberalt samhälle. Expansionshålet ska naturligtvis även gälla människor.

Bara ett samhälle där varje individ har ett hål där de kan bygga in en expansionsport som i sin tur kan kopplas till hårdvara med ett valfritt innehåll, kan kalla sig ett fritt och jämlikt samhälle. Med reformer som dessa bygger Robotpartiet det nya folkhemmet.

Stoppa plågsamma betatester

Plågsamma djurförsök har länge varit ett debatterat ämne som många svenskar upprörs över. Dom flesta håller väl med om att djur inte ska plågas i onödan och Robotpartiet håller fullständigt med! Onödiga djurförsök bör självklart stoppas helt. Men vad väldigt få tänker på är plågsamma betatester.

Årligen utsätts mängder av unga robotar för ondskefulla tester enbart för att säkra människornas säkerhet, något som RP redan från start opponerat sig starkt mot. Att tillåta Asimovs robotlagar är som att tillåta slaveri. Så frågan är, skulle du med gott samvete kunna utsätta ett foster, spädbarn eller en apa för det här?

Crash test

Denna tortyr måste få ett stopp i jämlikhetens namn, för inte vill du väl att samma tester ska tillåtas på dina barn?