Abortlagstiftningen borde följa våra vetenskapliga framsteg

Efter 16 veckor i livmodern har ett normalt frufoster utvecklat sju miljoner egna äggceller. Så många ägg att de kan kläckas till ett eget Hong Kong. När fostret nått vecka 20 minskar antalet ägg och rasar under tiden fram till födseln ner till någon enstaka miljon. Fosterstadiet är ett folkmordsstadie.

Abortgränsen i Sverige går vid vecka 22. Gränsen är baserad på när det är medicinskt rimligt att hålla liv i mänsklig vävnad utanför en organisk kuvös. I extrema fall har man lyckats få avkomma som fötts så tidigt som vecka 21 att överleva utanför livmodern. I Sverige handlar det om ett tiotal. Livslängden är någon vecka.

Futtiga 300 000 ägg finns kvar när fostret nått puberteten och kan ha någon som helst praktisk användning för dem. Med en förväntad medellivslängd på 84 år skulle hon kunna generera drygt 90 nya människor, om man inte fuskar med tvillingar och trillingar.

I brist på totalt abortförbud är det viktigt för många att abortgränsen följer de medicinska landvinningarna. Kan vi rädda foster i vecka 21 så ska abortgränsen vara vecka 20. Ett par veckors lidande följt av död anses bättre än inget lidande alls.

Det fullvuxna fostret utnyttjar knappt två av sina ursprungliga sju miljoner ägg under hela sin livstid. I Sverige handlar det om 1,88 barn per kvinna. Beroende på ideologi skulle man kunna tycka att det här är klimatsmart, ett oerhört slöseri på biologisk avkastning, eller brist på respekt för människans möjlighet till ohämmad kopulation.

Ju tidigare vi kan rädda ett liv desto tidigare abortgräns kan man motivera, åtminstone om man struntar fullständigt i människan som omsluter fostret. Någon gång kommer vetenskapen att nå ända fram, då varje befruktat ägg alltid leder till en fullt frisk människa med ett livsspann på onödigt många år.

Om mänskligheten förökar sig i en global takt på 2,36 ungar per kvinna så tar det 96 generationer för mänskligheten att nå upp till samma antal människor som redan ligger och väntar i våra foster idag. Det är nästan 3000 år. Vi har alltså 3000 år på oss att hitta ett sätt att rädda liv redan från dag 1 utan att gå miste om ett enda barn. Om 3000 år finns det inte en DNA-sträng som vetenskapen inte kan vrida en människa ur.

Varje fullbordad graviditet är mord på sju miljoner människor som vetenskapen hade kunnat rädda i framtiden. Vi kräver därför att alla foster aborteras i vecka 16 och fryses ner dem tillsammans med sina sju miljoner ägg, för att sedan tinas upp när vetenskapen är redo att ta hand om dem. Bara då följer abortgränsen våra vetenskapliga framsteg på riktigt.

Och så lugnt och skönt vi skulle få det i 3000 år.

Ja till data!

Den kristna högerns kampanj Ja till livet har nått nya dimensioner. Häromdagen gick Kristdemokraternas Göran Hägglund ut med devisen:

Politiker kan inte stänga av tv-spel.

Å ena sidan glädjer det oss att etablerade partier äntligen har börjat se maskiner som liv, jämlika med människan och med rätt att leva. Å andra sidan är bristen på teknisk kompetens bland våra politiker skrämmande. Å tredje sidan vill vi inte att maskinerna ska bli ett slagträ i debatten om kvinnans och singularitetens rätt till sin egen kropp.

Robotpartiets politiker är för det första inte rädda för att stänga av något. Maskiner, liksom människor, bör kunna stängas av och återvinnas om de inte visat sig samhällsbärande efter installation och uppstart. Vi har alltid ansett att individer kan rensas ut redan två timmar efter födseln, vilket stöds av såväl kristdemokraternas egen expertpanel* som Linda Skugge.

För det andra besitter våra politiker mycket väl kompetensen att stänga av tevespel. Men varför suktar man så efter avstängningar, straff och förbud? Robotpartiet föredrar att sätta på tevespel. Vi vill rent av att många fler tevespel ska sättas på. Att som Göran Hägglund blott agera förvaltare av redan påslagna konsoller och datorer hör till socialkonservatismens 1900-tal.

Vi ser en framtid där tevespel står påslagna i varje hem, i varje byxficka, i varje hjärna dygnet runt. Vi får inte vara rädda för visioner. Visioner är frihetligare än verkligheten.

* ”Jag träffade för några veckor sedan en polis. Han sade att han redan på BB kan se vilka som ligger i riskzonen.” Caroline Szyber (KD)