Räkneexempel för Europas Medelhavspolitiker

Medelhavet är 2 500 000 kvadratkilometer stort. Om en människa kräver en yta på 1×1 meter inklusive kartong och vadderande frigolit tillåter Medelhavet ståplats åt knappa 2500 miljarder människor. Det är inte hållbart. Ändå är det vad europeiska politiker förespråkar.

Idag dör det lika många i Medelhavet som det dog i ebola när epidemin toppade dödstalen. I Medelhavet dör man om man flyr för sitt liv från en grupp människor (diktatorer) till en annan grupp människor (européer) med hjälp av en tredje grupp människor (smugglare). Av ebola dör man om man råkar träffa någon som känner någon som en gång trampat i lite fladdermusbajs. Det första kan te sig lite strukturellt. Det andra kan te sig lite slumpartat. Resultatet är detsamma: Folk dör. För er som inte tror på strukturella förklaringsmodeller och tycker att fladdermusbajs är ett personligt val: Folk dör ändå.

Medelhavet har ett genomsnittligt djup på 1,5 kilometer. Om en människa kräver en volym på 2×1×1 meter inklusive kartong och vadderande frigolit tillåter Medelhavet liggplats åt 1875 biljoner människor. På sikt är inte det heller hållbart. Ändå är det vad Europas mest murbyggande politiker förespråkar.

En anledning till att människor dör i Medelhavet är att människan i likhet med många andra kolvätebaserade livsformer är en aerob organism. Det innebär att den kräver syre, något som är svårt att tillgodogöra sig på havsbotten utan gälar. Människor har inte gälar. Finns det inte en enda biolog bland Europas politiker? Måste vi förklara allt för er? Eller har ni ett syfte med det här?

Ebolas strävan att använda människor som förbrukningsbara förlossningskliniker är lätt att förstå; ni är varma, mjuka och fyllda av hål och porer. Men det är omöjligt att begripa varför ni beter er lika destruktivt mot er själva. Vi borde vara tacksamma över att ni hanterar de svåra frågorna åt oss, men vi skulle vilja förstå varför.