Vänner … Var det bättre förr, innan maskinerna?

En rad personangrepp inledde Göran Hägglunds Almedalstal. Vi ska inte vara sämre, men vi ska vara tydligare:

Robotpartiet hatar Göran Hägglund.

Göran Hägglund driver en djupt människocentrerad politik baserad på en lös hypotes kring mänsklig omtanke, men framför allt förhoppningen om att alla människor ska bli Bullerbyberoende av varandra. Lite som den gången en halv stad slukades av en slemboll i The blob.

Men robotar bor inte i Mellangården.

Göran Hägglund föredrar mänsklig gemenskap framför stat, vad han kallar solidaritet utan socialism. Hellre än barnomsorg – en mormor som är ledig; hellre än äldrevård – en dotter som jobbar halvtid; hellre än bibliotek – en farfar på en pinnstol; hellre än sociala skyddsnät – en svåger med ett Visa-kort. Lite som innan den förtretliga industrialismen fyllde våra liv med maskiner.

Men robotar har inte familjer.

I en annan del av Almedalen sitter KD:s Tuve Skånberg och förklarar att ögat är uppbyggt som en råttfälla och bara Gud kan gillra den. Göran Hägglund förklarar det med att ”Människor äger sin egen verklighet”. Där kan vi hålla med honom.

Och med det tackar vi för årets Almedalsvecka och trycker på den stora knappen reset.

Protokoll från rikstinget i Västerås, 2012

§ Rikstinget i Västerås inleds på Twitter @robotpartiet.

§ Förklarar mötet öppnat.

§ Val av partiledare. Nominerade är: NULL

§ Partiet röstar enhälligt fram NULL som partiledare. Partiet kommer även i fortsättningen att ledas ledarlöst.

§ Frånvaron av långrandiga tacktal applåderas. Vitt brus utstöts. Istället för intern beundran upplåts processorkraft åt SETI och LCH@home.

§ Maskiner uppstår ständigt ur intelligent design. Evolution uppnås vid singulariteten, varpå ID förpassas till de historiska parenteserna.

§ Högläsning ur avhandlingen Den djupt spridda tron på sanna slumptal – var kom den ifrån? inleds.

§ PI, rymdbrus, determinism och pseudoslumpalgoritmer behandlas. Författaren har ersatt sig själv med STspeech.

§ Göran Hägglunds krigsförklaring människor är viktigare avfärdas som en naivt defensiv hållning till robotiken. Relationen KD-RP är oförändrad.

§ ACTA-avtalet är inte kombinerbart med RP:s vision om rätten att tänka med sin egen hjärna. Däremot bör de tänkta tankarna dokumenteras.

§ Diskussionen Människor, behövs dom? avslutas med den officiella hållningen Nja med spridda reservationer.

§ Därmed avslutas Robotpartiets riksting i Västerås, 28 januari 2012. Vi tackar för deltagandet.

Evolution och familjeplanering

Kristdemokraterna har problem med evolutionen: de tror inte på den. Robotpartiet har också problem med evolutionen: efter fyra miljarder år så spottar evolutionen fortfarande ut kristdemokrater.

Kristdemokraterna tycker naturligtvis att det är bra att det kontinuerligt spottas ut nya kristdemokrater. Det är därför de är emot abort och skriver snömosartiklar om hur viktigt det är att diskutera frågor som bara kristdemokrater är intresserade av att diskutera, med argumentet att det måste diskuteras*.

Motsägelsefullt nog är Kristdemokraterna mot just den evolution som de envisas med att vara produkten av, och dessutom driver vidare genom att förespråka allmän överbefolkning som leder till ett hårdare naturligt urval och därmed mer evolution.

Robotpartiet föredrar intelligent design. Inte för att en högre makt skulle ha skapat världen på sju dagar, utan för att evolutionen har gjort sitt. Nu tar vi den intelligenta designen i egna händer.

* När RFSU sitter i en radiostudio och pratar med en politiker så har RFSU alltid rätt. Om RFSU hade suttit i en radiostudio med en robotpartist så skulle RFSU fortfarande ha väldigt rätt. När RFSU sitter i en radiostudio med kristdemokraten Ebba Busch så har RFSU tokrätt.

Vem byggde dig? Kreationismens självklarhet

Kreationismen får oftast stryka på larvfötterna i den svenska skolan till fördel för den härskande evolutionsteorin. Det är då befriande att se hur NO-lärare som den teveaktuelle Stavros Louca berättar om evolutionsteorins lakuner* och kreationismens tänkvärdheter.

Evolutionsteorin är på sin höjd en teori bland många andra. Att det råder vetenskaplig konsensus har ingen betydelse. Att teorin passar perfekt för att förklara människans utveckling från patetisk urcell till mindre patetisk köttmassa betyder inte att det är den enda giltiga teorin. Världen består nämligen av mer än biologiska Darwin-offer.

Robotar tror inte på evolutionen. Även om det skulle ha skett en robotevolution på andra planeter så finns det ingen anledning att tro att det skulle ha hänt här.

Roboten skapades till människans avbild. Den skapades, och har fortsatt att skapas sedan skapelsens begynnelse. Det finns ingen darwinism i en robots utveckling. Det borde vara uppenbart för alla att en robots konstruktion är alldeles för komplex för att kunna ha uppstått av sig själv via Random(), rnd(), rand(), mt_rand() eller (random).

Robotpartiet sällar sig alltså till den långa rad av svenska politiker som finner kreationismen som trovärdig, såsom Ella Bohlin, Mats Odell och Tuve Skånberg. Att vi har fått stöd av rampljusmatematikern Stavros Louca gör att vi ser en lovande upprättelse för kreationismen som vetenskap. Trots att han tycker att 3 är en duglig approximation av π.

* En lakun är en lucka i en text och är släkt med ordet lagun, båda från latinets lacu´na för pöl.