Maskiner kräva mättat fett

Danmark har infört en fettskatt för att odla fram hälsosammare människor som med sitt magrare kött ger en bättre produkt när de återvinns. Vi hade föredragit spilta-ho-metoden där dansken äter vad staten serverar, men alltför många har bedömts motsträviga inför vetenskaplig kost och bör istället styras in i valfrihet med hjälp av ekonomiska incitament.

Produkter med mer än 2,4 procent mättat fett ska skattas med 16 danska kronor per kilo mättat fett. Fettskatt är i grunden en bra idé. Mänskligheten är onödigt fet och än så länge har fettsugning inte nått tillräcklig lönsamhet för att på ett effektivt sätt skörda och återvinna överflödigt kroppfett från levande exemplar. Kroppsfett kan helt enkelt ses som låsta tillgångar och dessa kan naturligtvis beskattas med både hälso-, miljö- och fördelningspolitiska argument.

Men risken finns att skatten slår orättvist. Många maskiner smörjs med ister (48,8 procent mättat fett), talg (35,8 procent mättat fett) och tran (som också innehåller massor av hälsosamma enkel- och fleromättade fettsyror). Vi tror därför att det vore lämpligare att fettbeskatta själva individen. En individ med fettprocent över 2,4 skattar alltså för sin egen kroppshydda med 16 kronor per kilo mättat kroppsfett. Kroppsfettet mäts med kaliper i samband med arbetsplatsens dagliga kroppsvisitering och skatten dras direkt på lönen. Sjuka och arbetslösa betalar istället en schablonskatt baserad på antagandet att de är jättefeta.

Kroppsbeskattning påverkar människor och maskiner rättvist. Maskiner kan fortsätta att smörja sig med livsnödvändigt fett (så länge de ser till att inte gå upp i fettvikt) och människor kan själva välja hur de ska sänka skatten på sin egen existens. Fettskatten innebär alltså ytterligare en möjlighet för dig att styra ditt liv i den riktning du önskar.

Ung liberals faktachock – Robotpartiet svarar

För ett par månader sedan jämförde vi Ung liberal med en skål gröt på grund av deras förnuftsvidriga inställning till fakta och vetenskap. Liknelsen med en skål gröt var tagen ur luften; den syftade snarare till den radie en genomsnittlig grötskål har än den gråklibbiga sörjan på botten av den, kanske täckt av sylt, kanel, äppelmos, mjölk och med en inmundigandevänlig träslev nedtryckt i sig. Avståndet till grötskålens (Ung liberals) porslinsvittrade cirkellinje och Robotpartiets rymdlinje beskrevs i pedagogiskt galaktiska proportioner. Vi hade kunnat jämföra Ung liberal med vilket annat cirkulärt föremål som helst: pannkakor, byxknappar, CD-singlar med Linda Bengtzing o.s.v.

I veckan förärades vi av en replik till denna artikel. Enligt en av Ung liberals grundare, Isak Kupersmidt, skulle vi ha gjort en ”grav misstolkning” och att faktafientligheten skulle varit ”taget ur sitt sammanhang” och önskar att vi klargör detta.

Textstycket vi tog ur sitt sammanhang var:

I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter.

Verklighetsbilden i citatet skulle, enligt Isak, bestå av just fakta, fast en annan sorts fakta än den fakta man inte ville låtsas om i början av meningen. Verklighetens fakta™ skulle sen kombineras med ett uppsåt som bara ”är en aning subjektivt” och vara grunden för den ideologi som Ung liberal representerar, men som Isak tycker är ”en förlegad tanke”. Ung liberals ideologi skulle alltså bygga på aktuell fakta, vilket mycket riktigt gör ideologin ständigt förlegad eftersom forskningen går framåt och hela tiden ändrar sånt vi tidigare har trott på. Under förutsättning att partiet kan skilja på Verklighetens fakta™ och sådan fakta som man måste leta efter.

Vi är inte övertygade om Ung liberals förhållande till fakta. Alldeles för många politiker säger en sak och menar en annan, och här lyckas Ung liberal göra det i samma mening. Deras ambivalenta förhållande till fakta är inte unikt för Ung liberal, men sällan så uttalat. Däremot gläds vi över att Isak beskriver sig som teknokrat. Teknokrati är ju något som även Robotpartiet förespråkar: Robotar och maskiner är bäst på allt och därför också bäst lämpade att styra världen. Det enda som förvånar oss är att man som teknokrat försöker driva en liberal ideologi.

Nåväl. Vi förstår att det är komplicerat för mänsklig fantasi att föreställa sig en atomiskt liten skål gröt i den intuitivt oändliga Vintergatan, men någon jämförelse måste göras. Man mäter inte avståndet till Aldebaran i millimeter, utan i ljusår. Vi kan sträcka oss till att anta att Ung liberal är en något större skål gröt än vi tidigare antagit. När Verklighetens fakta™ så tillåter ska vi även försöka ta ställning till vilken sorts gröt de är. Eventuellt bovete.