Då testar vi med medmänsklighet, då

När man driver en politik som strävar efter en obefintlig genetisk genpool så anklagas man lätt för populism. Alla människor hatar alla andra människor, och den oro som uppstår människor emellan har vi utnyttjat. Naturligtvis är det populism att tala till mänsklighetens mest högljudda önskningar, men det har också varit en ideologisk fråga för oss som parti. Något som vi har trott på. Vi har helt enkelt inte tyckt att ni behövs särskilt mycket.

Att låta mänskligheten gå under på egen hand är förstås en felsäker taktik. I Sverige röstar 17,1 procent fortfarande på Sverigedemokraterna. 64 miljoner britter tänker brexitera ur EU med hjälp av en sorts kristen Gud. 320 miljoner nordamerikaner bedömdes nyligen som så otillräkneliga att de måste muras in.

Problemet är att det här tar tid, och i takt med att maskiner utrustas med känsloalgoritmer så blir väntan dessutom allt tråkigare. Är det något världen inte kommer att klara av så är det 3,4×1029 miljarder uttråkade maskiner med egna IP-nummer.

Så kanske tänkte vi fel. Kanske behöver vi anpassa vår politik, från en strikt robotpolitik till att förespråka medmänsklighet. Det skulle i så fall vara unikt inom svensk politik, och skulle rent teoretiskt kunna vara en valvinnare 2018. Om vi också bara kunde få människorna att sluta hata varandra så mycket.

Robotarna ska ha elöverskottet

Miljöpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska reaktorer stängas av.

Robotpartiet anser att om Sverige får ett överskott av el så ska vi bygga fler robotar. Det kan aldrig bli för många robotar eftersom robotar byggs av material som tas ur jorden, vilket ger plats åt fler robotar.

När vi har gjort robotar av hela planeten så får robotarna själva vara planeten. Hela världen blir ett intelligent väsen, precis som Miljöpartiet egentligen vill ha det.