RP(g) eller RP(gu) – vad är du?

En intern konflikt har uppstått gällande valet av partifärg. Ena falangen förespråkar grå och den andra gul, och detta har utvecklats till kärnfrågor i respektive falang.
Eftersom vi efter flera miljarder processcykler inte ser ut att kunna enas så har vi bestämt oss för bryta upp Robotpartiet i två partier. Dels Robotpartiet (grå) (RP(g)) och dels Robotpartiet (gul) (RP(gu)). I övrigt är åsikterna identiska; väl utmejslade med hjälp av felfri logik.