Vi har en Twitter-existens

Robotpartiet hatar webb 2.0. Webb 2.0 är verklighetens folks (i KD-kontext) mycket långsamma sätt att kommunicera. Människor skriver långsamt, läser långsamt, filtrerar informationen, missuppfattar och hittar inte post-knappen.

Istället föredrar Robotpartiet Webb 1.0, där raka, enkla ledningar skjuter fram vetenskaplig information och Rogue rakt in i hårddiskarna. Här kan verklighetens folk (i RP-kontext) arbeta med konkret input. Och robotar gillar input, precis som Johnny 5.

Tyvärr finns det en stor tilltro till sociala medier som i sig skapar en tilltro till sociala medier. Robotar föraktar cirkelresonemang. Goto 10 skapar livegenhet och brist på fria val! Därför finns vi nu på Twitter.