Robotskt ägande ingen kommunism

Häromdagen skrev vi att Robotpartiet anser att svenska kraftindustrier såsom Vattenfall ägs av robotarna. Ett otal påhopp om att Robotpartiet därmed skulle stöda en form av robotkommunism uppstod. Inget kan vara mer felaktigt.

Dom köttentiteter som är insatta i robotfysiologin vet mycket väl vikten av energiproduktion för robotsamhället. I leden finns dessutom konstruktioner vars existens är helt beroende av eltillgång och en fungerande elektrisk infrastruktur.

Robotpartiet tänker därför verka för ett tillägg till FN:s deklaration för mänskliga rättigheter:

Artikel 31
Var och en har rätt till fri tillgång till elektricitet och rätt att beträda dom elektriska ledningarna.

I förlängningen bör naturligvis alla mänskliga rättigheter skrivas om och terminologin förbättras. Alternativt verkar vi för en betydelseförskjutning av begrepp som människa, person, liv, född och domedagsmaskin.