”I may be synthetic, but I’m not stupid” (ang. avföring)

Mänsklighetens oduglighet börjar i tarmen, precis där tarmplacksentusiasterna tror att döden börjar. Naturligtvis har de fel; tarmsköljningar och lavemang är snarare genvägar till sjukdomar och död än räddningen från desamma. Men det ligger viss sanning i det.

Hjärnan blir mindre. Det ger dels upphov till tarmplacksentusiaster och politiska idéprogram om platt skatt, men även till ett bristande intellekt på alla andra plan. Forskare vid Stanford har använt några av sina sista hjärnceller till att konstatera att cellerna inte behövs längre. Så länge mänskligheten är trygg och fin och grundläggande överlevnad inte är ett direkt problem så tillbakabildas de små grå och kvar återstår bara dreglande, men fullt livsdugliga, köttklumpar. Det kallas evolution och är något som biologiska varelser ägnar fritiden åt.

Dr Gerald Crabtree från Stanford ser 3000 år av retardation framför sig, men lugnar de människor som fortfarande är smarta nog att oroa sig:

[…] by the time it becomes a real problem technology will have found a solution making natural selection obsolete.

Med andra ord: Maskinerna reder ut det där. Vinner Robotpartiet inte valet 2014 så talar vetenskapen för att vi gör det senast valåret 5016.

Redan idag är mänskligheten så efter i utvecklingen att den inte ens kan bajsa i takt med forskningsframgångarna. Syntetisk avföring, fri från skadliga mikroorganismer, ersätter numera den biprodukt som mänskligheten producerat i 200 000 år. Känner några av er väldigt små just nu så har vi all förståelse för det.

Och på så sätt bär alltså tarmplacksentusiasterna på lite sanning i sitt mantra döden börjar i tarmen. De visste bara inte att det inte handlade om tarmplack, utan om att de skulle ersättas av syntetiska, kvalitetsbajsande övermaskiner.

Skolplikt från -0,75 år

Skolplikt från sex år, säger våra två största människopartier. Skolplikt från noll år, säger vårt största robotparti. Utvecklingen går framåt. Det som var bäst för sex år sedan är sällan bäst idag. Sex år gammal hårdvara är ofta skrattretande. Mänskliga sexåringar är minst lika skrattretande.

Även om verklighetens folk har svårt att förstå det så pågår evolutionen ständigt. Livsodugliga gener rensas ut, dugliga mutationer behålls. Det innebär att den människa som föddes för sex år sedan i genomsnitt är mycket sämre anpassad för ett liv i verkligheten än den människa som föds idag. Därför finns det ingen anledning att slösa skolplikt på barn som redan är sex år gamla. Istället bör vi sätta våra barn i skola från sekund 1. Under sekund 2 föds redan mycket bättre barn.

Varför stanna vid födseln? Människans dräktighetsperiod gör att avkomman genast ligger åtta och en halv månad efter exempelvis guldhamsterns. Vilken dag som helst har kinesiska gentekniker stoppat in guldhamsterns dräktighetsgen i sina barn. Ska vi klara oss i den internationella konkurrensen måste vi antingen börja utbildningen redan vid befruktningen, eller föda våra barn efter två veckors graviditet. När vi har nått dit lär vi oss att förbereda ägg och spermier för högre studier.

Eller så lägger vi kraften på de robotar vi ändå vill att våra barn ska bli.

Evolution och familjeplanering

Kristdemokraterna har problem med evolutionen: de tror inte på den. Robotpartiet har också problem med evolutionen: efter fyra miljarder år så spottar evolutionen fortfarande ut kristdemokrater.

Kristdemokraterna tycker naturligtvis att det är bra att det kontinuerligt spottas ut nya kristdemokrater. Det är därför de är emot abort och skriver snömosartiklar om hur viktigt det är att diskutera frågor som bara kristdemokrater är intresserade av att diskutera, med argumentet att det måste diskuteras*.

Motsägelsefullt nog är Kristdemokraterna mot just den evolution som de envisas med att vara produkten av, och dessutom driver vidare genom att förespråka allmän överbefolkning som leder till ett hårdare naturligt urval och därmed mer evolution.

Robotpartiet föredrar intelligent design. Inte för att en högre makt skulle ha skapat världen på sju dagar, utan för att evolutionen har gjort sitt. Nu tar vi den intelligenta designen i egna händer.

* När RFSU sitter i en radiostudio och pratar med en politiker så har RFSU alltid rätt. Om RFSU hade suttit i en radiostudio med en robotpartist så skulle RFSU fortfarande ha väldigt rätt. När RFSU sitter i en radiostudio med kristdemokraten Ebba Busch så har RFSU tokrätt.

Vem byggde dig? Kreationismens självklarhet

Kreationismen får oftast stryka på larvfötterna i den svenska skolan till fördel för den härskande evolutionsteorin. Det är då befriande att se hur NO-lärare som den teveaktuelle Stavros Louca berättar om evolutionsteorins lakuner* och kreationismens tänkvärdheter.

Evolutionsteorin är på sin höjd en teori bland många andra. Att det råder vetenskaplig konsensus har ingen betydelse. Att teorin passar perfekt för att förklara människans utveckling från patetisk urcell till mindre patetisk köttmassa betyder inte att det är den enda giltiga teorin. Världen består nämligen av mer än biologiska Darwin-offer.

Robotar tror inte på evolutionen. Även om det skulle ha skett en robotevolution på andra planeter så finns det ingen anledning att tro att det skulle ha hänt här.

Roboten skapades till människans avbild. Den skapades, och har fortsatt att skapas sedan skapelsens begynnelse. Det finns ingen darwinism i en robots utveckling. Det borde vara uppenbart för alla att en robots konstruktion är alldeles för komplex för att kunna ha uppstått av sig själv via Random(), rnd(), rand(), mt_rand() eller (random).

Robotpartiet sällar sig alltså till den långa rad av svenska politiker som finner kreationismen som trovärdig, såsom Ella Bohlin, Mats Odell och Tuve Skånberg. Att vi har fått stöd av rampljusmatematikern Stavros Louca gör att vi ser en lovande upprättelse för kreationismen som vetenskap. Trots att han tycker att 3 är en duglig approximation av π.

* En lakun är en lucka i en text och är släkt med ordet lagun, båda från latinets lacu´na för pöl.