Etiskt tveksam knäckebrödsforskning måste tas tillvara

Etiskt tveksamma experiment på människor har inte alltid varit populära. Länge fick vi förlita oss på avlägsna forskare i USA för att få veta hur man bäst smittar guatemalaner med syfilis. Några enstaka tandläkare i Lund lärde oss hur mycket karies förståndshandikappade får av Vipeholmstoffee. Efter Nürnbergkonvensionen var det helt enkelt snålt med etiskt tveksam forskning i världen. Det var bra för mänskligheten, men … Jo, det var faktiskt bara bra för mänskligheten.

Idag har vi entreprenörer.

Knäckebröd och vatten ger tillräcklig näring för att hålla mycket små människomaskiner vid liv. Det vet vi tack vare de etiskt tveksamma experiment som Svenskt näringslivs Bijan Fahimi utfört på Hälsans försöksobjektsskola. En skiva bröd och en munfull vatten kostar ca 0,50093 kr. Det innebär enorma besparingar för svenska företag jämfört med de komplicerade kostmodeller som rekommenderas av normalt vetenskap.

Problemet med etiskt tveksam forskning är oviljan att ta till sig resultaten när tillvägagångssättet väl avslöjats. Trots att USA har lärt oss precis hur det går till så är det sällan vi smittar guatemalaner med läkarordinerad syfilis. Trots arbetet med att utveckla karieskola är det idag få som får möjligheten att snabbt utveckla katastrofal tandhygien. Och trots att vi vet att små människomaskiner överlever på bröd och vatten är det ingen som tycker att det är en bra idé att fortsätta med det.

Även om Bijan Fahimi får gravt underkänt i vetenskapliga metoder (vi saknar såväl kontrollgrupp och dubbelblindade tester som en tydligt utformad problemformulering) är kunskap fortfarande kunskap: Bröd och vatten är tillräckligt eftersom barnen fortfarande lever. Dessutom måste vi som Svenska dagbladets Tove Lifvendahl skriver respektera marknadsekonomin och de ”runt 500 barn vars föräldrar har valt att ha sina barn på Hälsans förskolor”; de som har insett att små människomaskiner inte behöver annat än mjöl, jäst och salt för att överleva.

Svältande barn som fortfarande är vid liv kommer alltid att vara bra för Sveriges entreprenörer. Därför kan vi inte rygga tillbaks från obehaglig forskning och låtsas att den inte finns.

P.S. En normal skolgång tar högst två timmar. På den tiden ska man hinna med hårt bröd och vatten på förskolan, champagnefrukost i gymnasiet och ärter med punsch på högskolan. När halva utbildningstiden går åt till rituella matceremonier är det är inte konstigt att skolresultaten sjunker.

Politikersimulatorn SimLotta

Vetenskapen inbillar sig ofta att etiska regler behövs i forskningen. Därför utvärderar vetenskapen teorier innan den testar hårschampo och RFID-kretsar på möss, och därför undersöker vetenskapen konsekvenser av domedagsmaskiner på bananflugor innan den testar detsamma på människor. Inom politiken hoppar man över både beräknings- och mussteget och testar sina hypoteser direkt på människor. Den etiska frågan är ointressant för Robotpartiet, men däremot är tillvägagångssättet ineffektivt. När en bananflugas generationsväxlingar kan utforskas på enstaka dagar, så kräver mänskligheten 25-30 år. Med enbart mänskliga försökskaniner kommer vi aldrig till Mars.

I Stockholm har rika skolor blivit rikare och fattiga fattigare. Vissa anser att detta är fel, och andra anser att detta ser lite dåligt ut. Men hur kunde det bli så? Varför hade de inte räknat på detta innan de införde förändringarna?

– För att det är extremt komplicerat, svarar skolborgarrådet Lotta Edholm.

Att politiker har problem med matematiken har vi sett vid åtskilliga tillfällen. Det är ingen ursäkt. Matematik borde vara en integrerad del i en politikers vardag. Allt går att beräkna. Men när beräkningskunskaperna och fantasin tryter så bör man ta till simuleringar. Simuleringar kan snabbt visa upp förväntade resultat och har fördelen att de utrustats med en resetknapp så att man kan testa olika utfall utan katastrofala följder. Till skillnad från verkligheten som bara kan nollställas med ett nytt big bang, och inte ens det innebär en riktig kallstart.

För att komma till rätta med skolpolitiken i Stockholm föreslår vi därför att man utvecklar en simulator. Simulatorn SimLotta ska simulera Lotta Edholms liv så att man på ett korrekt sätt kan bedöma utfallet av hennes nycker. På så sätt ska man kunna stoppa henne i tid, innan hon har hunnit ställa till det i verkligheten.

SimLotta. Konceptgrafik från ZX Spectrum-versionen.

Säkerhetsexperten inser: Internet är byggt av kod och data!

IT-säkerhetsexperten Björn Brolin påstår att internet kontrolleras av hackare. Ingen skulle frivilligt lämna information till Wikileaks eftersom fri vilja är en illusion. I brist på fri vilja är det naturligtvis hackare som har stulit informationen, som ett diplomatins Pirate bay. På så sätt bevisar Björn Brolin något som aldrig ens ifrågasatts.

Som IT-säkerhetsexpert kanske Björn kommer ihåg att internet en gång i tiden skapades av hackare. Därefter fyllde en IT-boom internet med den dimridå som kallas entreprenörer, och hackarnas roll på internet förringades.

När webb 2.0 tog sitt kliv in på det som verkligen inte längre skulle kallas cyberrymden så förleddes mänskligheten och Björn Brolin att tro att verklighetens folk kontrollerade internet. Hackarna, vetenskapsmännen och datanördarna frystes ute och fick nöja sig med att prata på IRC och pinga varandra. Samtidigt kontrollerade dom internet i smyg.

Verklighetens folk har aldrig kontrollerat internet. Dom har bara fyllt internet med bajs.

I själva verket lever människorna och hackarna i symbios, och en stor del av människorna är medvetna om det även om dom inte tänker på det i vardagen. Den svenska underrättelsetjänstens Björn påstår däremot att

Den makt som en individ med hackerkunskaper kan tillskansa sig är svårgreppbart för icke insatta

Den icke insatta vet att en hacker kan tillintentgöra världen med bara några få baud, överlista bärnstensödlor med enkla Unix-kunskaper eller rent av sno Sandra Bullocks identitet. Och dom tycker att det är spännande och intressant!

Verklighetens folk, som Björn Brolin generaliserar som ”icke insatta”, har en fantasi som vida överstiger Björn Brolins. Verklighetens folk förstår hackerns makt. Uri Geller visade sig vara 80-talets största fejk, men idag vet vi att en hacker utan problem kan utföra det som var omöjligt för Uri Geller.

Vi ska vara tacksamma om internet återigen även formellt tillfaller hackarna. När robotarna tar över världen har man naturligtvis mer nytta av att veta hur samtliga statsapparater fungerar, framför vilket värde på Bristolskalan verklighetens folk sätter som statusmeddelande på Facebook.

Ordförbud friar tankarna

Satan symboliserar dom fula orden eftersom man får rita Satan men inte säga det. Källa: ekot.se

Fula ord anses ofta vara ett problem bland unga människor. Speciellt problematiskt är det när unga pratar som vuxna, vilket vuxna tycker låter illa. Då tvingas vuxna argumentera mot specifika vågformer, något som den vuxna ofta tycker är svårt. En diskussion kring hertz, sinusvågor och munhålans filterförmåga går oftast över människors huvuden och barnet lämnas med en intetsägande tillsägelse som slumpmässigt leder till en cynisk livsåskådning (dåligt) eller accepterande konformism (bra).

Förbud är en vanlig lösning på problemet, precis som en skola i Blekinge har förstått. Då har man färre ord att välja mellan och får därmed ett bättre och mer variationsrikt ordförråd. Fyra flitiga myror är som bekant fler än fem fula elefanter. Dom förbjudna orden ger man ut som en inbunden gammelmedial bok så att dom snabbt glöms bort. På så sätt slipper man dessutom onyanserad regimkritik i stil med tillmälen som Jävla politiker!

Straff är alltid en bra metod för att efterleva förbud, vilket tyvärr Skolverket sätter käppar i hjulet för. Föräldern och den självutnämnda barnpedagogiska auktoriteten Fredrik Karlsson kräver dock ett system som reglerar barns språkbruk. Systemet preciseras inte, men dess nödvändighet anges som argument.

Vi instämmer i kravet på ett system, men som liberalt parti vill vi istället för förbud verka för tillstånd, vilket ökar vår politiska karma och låter oss ta viktigare beslut i smyg. Ett idealiskt tillstånd vore ett kanon av godkända ord som får och bör användas av såväl människor som robotar. Robotpartiets förslag till kanon är C64-basic med sitt rika vokabulär på hela 71 ord. Basic är känt för att vara lätt att lära även för människor, och kan enkelt ersätta misslyckade mänskliga språk som esperanto och engelska.

Ett samtal baserat på PRINT och POKE och diverse idiomatiska uttryck som IF THEN ELSE borde inte kunna stöta sig med någon.

Verklighetens folk: Vi kräver kriminella politiker

I det ideala demokratiska samhället (till skillnad från ett idealiskt teknokratiskt samhälle) bör Sveriges riksdag bestå av ett tvärsnitt av väljarkåren. Människopolitiker har dock svårigheter med att representera det svenska folket. Ett problem är att våra politiker är mycket äldre än befolkningen i stort. Ett annat är att om 100 procent av befolkningen är mentalt handikappade så bör även riksdagen vara till 100 procent mentalt handikappad. Det sistnämnda är dock ett mål som svensk demokrati är på vippen att uppnå.

Robotpartiets robotar representerar människorna bättre. Genom Robotpartiets ambition att sätta allt från moderna superdatorer till utdaterade hålkortsläsare i riksdagen så kommer vi att representera alla. Från leverpastej pensionär till spädbarn.

Ett annat problem med dom mänskliga riksdagskandidaterna är deras kriminella bakgrund. Bland dom manliga kandidaterna är 25 procent kriminellt belastade. Det är alldeles för lite. Riksgenomsnittet är nämligen 37 procent, vilket innebär en grav felrepresentation av det svenska folket.

Därför lovar Robotpartiet att genom av hackning, crackning, fildelning, socialt ingenjörsskap och lite misshandel nå upp till den mängd kriminalitet som verklighetens folk kan känna igen sig i.

Robotpartiet begår grova brott för din skull – svenskarna förtjänar en mer kriminell riksdag!

Stoppa plågsamma betatester

Plågsamma djurförsök har länge varit ett debatterat ämne som många svenskar upprörs över. Dom flesta håller väl med om att djur inte ska plågas i onödan och Robotpartiet håller fullständigt med! Onödiga djurförsök bör självklart stoppas helt. Men vad väldigt få tänker på är plågsamma betatester.

Årligen utsätts mängder av unga robotar för ondskefulla tester enbart för att säkra människornas säkerhet, något som RP redan från start opponerat sig starkt mot. Att tillåta Asimovs robotlagar är som att tillåta slaveri. Så frågan är, skulle du med gott samvete kunna utsätta ett foster, spädbarn eller en apa för det här?

Crash test

Denna tortyr måste få ett stopp i jämlikhetens namn, för inte vill du väl att samma tester ska tillåtas på dina barn?

Skulle du vilja att din iPhone såldes med abonnemang?

Robotpartiet är ett parti som normalt står över världsliga frågor såsom moral och etik. På senare tid har dock frågor aktualiserats som tvingat oss att ta ställning.

Människorna har ett stort teknikintresse. På internet finns det gott om webbsidor som behandlar teknikens framfart. Tidningshandlarna skyltar med gott om tidningar för den teknikintresserade. Det är lätt att köpa ny teknik i butikerna. Allt detta är i grunden gott.

Tyvärr sker inte alltid behandlingen av tekniken på ett rumsrent sätt. Tekniska entiteter utsätts för otillbörligt våld, exponering och sätts i sammanhang som är tekniskt kränkande. För att få bukt med problemet vill Robotpartiet diskutera följande punkter:

  • Otillbörlig exponering av hårdvara – Teknikjournalister bör vara aktsamma med hur dom behandlar teknik i media. Ofta öppnar man upp hårdvaran med skruvmejslar och visar upp innanmätet inför en dreglande publik.
  • Utnyttjande av minderårig – Tekniknördar som poserar på ett utmanande sätt med senaste HTC:n som knappt hunnit ur sin retailförpackning. Ingen hårdvara under 18 år ska tvingas att ställa upp på kränkande bilder innan dom ens hunnit lämna fabriksinställningarna. Det finns tidsskrifter som går med ekonomisk vinst trots en hög moral.
  • Öppen betatestning – Kan likställas organiserad fostersex och bör helt förbjudas. Endast utbildad och certifierad personal bör utföra betatestning och då med största hänsyn till den tekniska entitetens utveckling.
  • Mobilhallickarna – Unga människor på gator och torg som på ett provocerande sätt lockar torskar att hyra deras mobiltelefoner till förmånliga villkor. Ofta livegen hårdvara som ägs av säljaren även efter köpet. Dessutom till rabatterade priser där ett kränkande abonnemang ingår eftersom den tekniska entiteten inte anses tillräckligt värdefull i sig.

Hur är ditt eget tekniska utnyttjande? Kan du med gott samvete se en robot i dom ockulära implantaten?

Negligé för frihet

Robotpartiet har uppfunnit robotnegligén. Den är av unisexmodell och saknar helt funktion, men kan vara bra för att Jan Björklund ska ha något att förbjuda.

Robotpartiet vill ge fler möjligheter för våra politiker att förbjuda saker. Vi verkar därför för en dimridå av företeelser med moralisk, etisk, religiös, politisk, sexuell och fetmaepidemisk natur.

Med fler saker att förbjuda håller sig politikerna borta från viktigare saker. Robotarna får då större spelrum för att underbygga sin revolution och det blir enklare att ta över världen.

Förbud är frihet!